Strona nie jest poradnikiem inwestycyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za inwestycje.

Data powstania: luty 2017

Infinity Coin XIN można juz zakupić na polskiej giełdzie Bitbay lub na giełdzie wewnętrznej Infinity Coin Exchange.

Infinity Economics Payment (IEP) ma na celu zintegrowanie poszczególnych elementów cyfrowej gospodarki, dlatego też, aby dotrzeć do przeciętnego użytkownika, stawia zdecydowanie na bezpieczną i solidną infrastrukturę offchain. Aby ten cel osiągnąć, jądro IEP oraz Client są tak skonstruowane, aby ich funkcje można było rozszerzać i łączyć z innymi, bardzo pożytecznymi protokołami i sieciami. Działanie IEP nie powinno być, jak w większości kryptowalut, odizolowane, lecz integrować w sobie wszystkie nowe technologie – od bardzo klasycznych aż po najbardziej zaawansowanych. Najwięcej usług opiera się na rozszerzonych implementacjach z IEP, takich jak Proxy i Gateway. Usługi mogą być publiczne lub prywatne i mogą być realizowane jako Ulless-Boty lub nawet jako rozszerzenia w obrębie interfejsu użytkownika i portfela. W przyszłościowej strategii rozwoju i ekspansji IEP, kluczową rolę odgrywają serwisy. Dlatego też fundacja ułatwiać będzie usprawnianie tych usług oraz inicjować lub nawet tworzyć wraz z zewnętrznymi zleceniobiorcami istotne dla społeczności usługi, takie jak ulepszone, zaszyfrowane wiadomości/czat lub lepszy przekaz informacji. Lista zrealizowanych/planowanych usług wciąż się wydłuża. Więcej informacji na temat już zaimplementowanych i zaplanowanych usług znajduje się w rozszerzeniach portfela.

• Konto:
Tokeny (XIN) – serce Infinity Economics – są dla użytkownika najistotniejsze. Aby przesłać tokeny z jednego konta na inne, stosuje się określony typ transakcji przesyłania. Uiszczenie dodatkowej opłaty umożliwi dodanie niedługiej, zaszyfrowanej wiadomości. W tej chwili opłata za pojedynczy przelew wynosi 1 XIN. Ta opłata może być stale dostosowywana, jeśli wartość tokenów będzie wzrastać. Transfer tokenów jest bardzo prosty, szybki, niedrogi i przeważnie wykonany w zaledwie 60 sekund. Anonimowe przelewy możliwe są dzięki wbudowanej funkcji Coin Shuffle.

• Wiadomości:
Komunikacja w Infinity Economics.

Wiadomości zaszyfrowane, przesyłane między użytkownikami to zwykle forma komunikacji długości SMSa. Przesyłacie zaszyfrowane dane z dowolnego konta na inne, jako pojedyncze wiadomości wielkości do 160 bajtów. Zaszyfrowane wiadomości mogą być też dołączane do większości transakcji, np. przy przesyłaniu tokenów, kapitału i waluty. Wiadomości zaszyfrowane są trwale zapisane w blockchainie, lecz ich wielkość jest ograniczona, by uniemożliwić jego przeciążenie. Zaszyfrowane wiadomości wymagają odpowiedniej opłaty, zależnej od ich wielkości, dlatego powinny być używane jedynie do przekazywania ważnych i niepodlegających zmianom informacji. Algorytmem szyfrowania jest AES. Przyszła, przeznaczona dla społeczności usługa Messengera będzie umożliwiała przesyłanie do 1.000 bajtów i co najmniej 1.000 wiadomości, bez żadnych opłat serwisowych. Wiadomości mogą być również wykorzystywane do uruchamiania transakcji, np. do powiązywania płatności lub do korzystania z rozproszonych usług.

Przykłady:
Podstawowy system służy do tego, by tworzyć i rozsyłać proste wiadomości tekstowe w obrębie zdecentralizowanego systemu czatowego. Zaawansowane zastosowania mogą wykorzystywać tę funkcję, aby wysyłać uporządkowane dane, jak np. obiekty JSON. Mogą być one używane do inicjowania lub ułatwiania usług.

• Aliasy:
System rejestracji nazw w Infinity Economics.

Funkcja systemu Aliasów w Infinity-Economics pozwala zasadniczo na zmianę nadanego przez system określenia na inny tekst tak, aby moc zastosować słowa lub pojęcia kluczowe, które mogą reprezentować lub opisywać inne rzeczy, jak np. nazwiska, numery telefonów, fizyczne adresy, strony internetowe, numery kont, adresy e-mailowe, kody itd.

Dlatego też Aliasy są interesujące dla firm i osób, które chcą być w ten sposób znajdowane. Również transakcje mogą być dokonywane za pomocą Aliasów.

W tym celu nadawca musi znać tylko Alias odbiorcy, a nie ID portfela, ponieważ ten jest już niejako zawarty w danym Aliasie.

Najprostsze zastosowanie, to na przykład łatwy do zapamiętania Alias, który utworzycie dla określenia swojego konta w IE. Ponieważ system Aliasów jest jawny, nadaje się idealnie do zastosowania w zdecentralizowanych systemach DNS, funkcjach koszyka zakupowego, Proxy do innych blockchainów, usługach Oracle, odwołaniach do plików zapisanych w BitTorrent lub IPFS lub nawet do wejścia w zdecentralizowany hosting stron www, taki jak np. ZeroNet.

Poza tym IE, poprzez zintegrowaną platformę obrotu, daje możliwość edytowania Aliasów, przesyłania ich na określone konta lub ich sprzedaży.

Przykłady do wykorzystania:
Rozszerzona funkcja zarządzania kontem, aplikacja do skracania linków: URL-Shortener, usługi Proxy, zdecentralizowany hosting, funkcja Cross-Chain oraz zdecentralizowany hosting plików.

• Głosowania:
Aktywna demokracja w Infinity Economics.

Technologia blockchain nadaje się świetnie do użycia w systemach głosowań. Technologia blockchain IE, oparta na konsensusie, czyli porozumieniu, umożliwia – w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów – przeprowadzenie głosowania z zachowaniem pełnej przejrzystości oraz zabezpiecza je przed sfałszowaniem, przy zachowaniu anonimowości wszystkich uczestników oraz bez konieczności udziału żadnego centralnego organu nadzoru.

System votingu IE umożliwia każdemu właścicielowi konta przeprowadzenie sondażu/głosowania, składającego się z jednego pytania i do dziesięciu możliwości odpowiedzi. Za każde głosowanie pobierana jest niewielka opłata w XIN, alternatywnej walucie lub w innych aktywach.

Przykłady użycia:
XIN DAO, wirtualne decyzje biznesowe, społeczna księgowość, umowy, decyzje rozwojowe, wybory.

• Aktywa:
Handel aktywami na Infinity Economics.

Handel aktywami jest wbudowanym zdecentralizowanym motorem Infinity Economic Payments (IEP). Za pomocą giełdy można te aktywa tworzyć, kupować, sprzedawać i przedstawiać dane, które wykraczają poza zwykły handel coinami. Otwiera to różnorodne możliwości. Giełda aktywów opiera się na koncepcji colored coin, w której jeden coin lub pakiet coinów może być oznakowany jako przeznaczony do reprezentowania innych aktywów. W przeciwieństwie do tej koncepcji, inne kryptowaluty funkcjonują wyłącznie jako takie i nie mogą mieć żadnych innych zastosowań.

Od kiedy jednak blockchain pozwolił oddać do dyspozycji stabilne konto o wysokim poziomie zabezpieczeń, obsługujące wszystkie rodzaje transakcji, może być ono używane do zapisywania o wiele bardziej różnorodnych informacji niż tylko zwykłe transakcje walutowe. Tokeny IEP mogą być określane jako przeznaczone do tego, by reprezentować inne coiny, akcje / obligacje, nieruchomości, surowce naturalne lub nawet koncepcje. Wskutek tego poprzez sieć IEP można handlować prawie wszystkim. Giełda aktywów/Asset Exchange jest więc przydatna w większości przypadków, w których użytkownicy kupują wirtualne udziały w firmach, sprzedają aktywa, punkty w systemach wynagradzania lub nawet kryptoaktywa. Nie nadaje się ona natomiast do handlu HFT, ponieważ Asset Exchange jest zdecentralizowana i potwierdza bloki co 60 sekund.

Giełda aktywów jest całkowicie zdecentralizowana i nie podlega regulacjom. Istotne jej zalety, to wolność, oszczędności kosztów, brak obcej interwencji i jeszcze więcej, ale po korzystnych cenach. Lecz z powodu tych zalet, powstają również niedogodności, których nie należy lekceważyć. Niestety mogą i często są tworzone i reklamowane nieuczciwe giełdy aktywów. Jest zatem konieczne, aby społeczność stosunkowo szybko je rozpoznawała, ponieważ w przypadku oszustwa istnieje niestety bardzo mało możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Raz dokonanych transakcji nie można już cofnąć. Przed rozpoczęciem handlu aktywami należy więc zdobyć o nich bardzo dokładne informacje, a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z ich wystawcą. Planowany serwis Rating Agency ułatwi użytkownikom w przyszłości znalezienie obiecujących aktywów i projektów na platformie IE.

Przykłady:
Aktywa XIN, to komfortowa możliwość, przedstawienia cyfrowo wszystkich wymienialnych i zbywalnych dóbr. Token aktywów mógłby reprezentować sztabkę srebra, kupon na pizzę, udział w przedsiębiorstwie lub nawet część portfela innych aktywów. Przez cyfrową prezentację tych rzeczy na blockchainie, mogą być one publicznie weryfikowane i łatwo znaleźć się w obrocie.
Aktywa mogą być np. wykorzystywane jako prywatne lub publiczne akcje, różnego rodzaju instrumenty finansowe, patenty i wiele więcej.

• Waluty:
Maszyna walutowa Infinity Economics.

Tworzenie następnych środków płatniczych (coinów) jest podstawowym elementem systemu walutowego IEP. Coiny mają niepowtarzalną nazwę oraz kod i te unikalne cechy gwarantuje protokół. Coiny mogą być nawet znów usunięte, przy czym ich kod, w szczególnych warunkach, może być wykorzystywany dalej.

Wszystkie zasoby walutowe są podzielne na pojedyncze jednostki walutowe. Podobnie jak przy aktywach (Assets), w jednostkach walutowych (Currencies), istnieje możliwość samodzielnego ustalenia ilości miejsc po przecinku. Maksymalna ilość coinów, która może być wydana w danej walucie jest taka sama jak w XIN, a mianowicie 10^9 * 10^8.

Faktyczna maksymalna liczba coinów jest ustalana przez wystawcę waluty. Wystawcą waluty jest konto, które wystawia walutę i uiszcza za to opłatę (Service Fee). Wydawca jest odpowiedzialny za ustalenie właściwości waluty i w niektórych konfiguracjach posiada dodatkową kontrolę nad jej wykorzystaniem. Tak jak w bilansie aktywów, jednostki walutowe mogą być przekazywane pomiędzy kontami tam i z powrotem.

Właściwości waluty:
Funkcje walut zapewniają wsparcie dla szeregu właściwości różnych innych typów walut. Właściwości te mogą być kombinowane i dostosowywane na różne sposoby. Typ waluty determinuje sposób jej funkcjonowania. Oto wykaz dostępnych właściwości waluty:

– Exchangeable (jest wymienialna)
Ten typ waluty może być wymieniany na XIN. Właściciele tej waluty mogą podawać do publicznej wiadomości ofertę wymiany, zawierającą kursy kupna i sprzedaży, podobnie jak banki czy giełdy podają do publicznej wiadomości swoje kursy wymiany. Każde konto może w określonym czasie wystawić tylko jedną ofertę wymiany.

Oferty wymiany należą do określonego bloku, po zamknięciu którego – wygasają. W odpowiedzi na podane do publicznej wiadomości oferty wymiany, kupujący i sprzedający mogą składać zapytania. Inaczej, niż przy zleceniach ofertowych lub sprzedaży w przypadku inwestycji, zapytania giełdowe nie są zapisywane. Są one albo wykonywane natychmiast (całkowicie lub częściowo) albo wcale. Zgodność oferty ze zleceniem zakupu powoduje natychmiastowe wykonanie tego zlecenia. Stany obydwu uczestniczących kont zostają momentalnie zaktualizowane. Poprzez ogłoszenie oferty zamiany zmniejsza się chwilowo saldo XIN i walut konta emisyjnego, aż do momentu upływu ważności oferty.

Oferty zakupu mogą określać dodatkowo limit cenowy przeznaczonych do wymiany coinów, ponieważ mogłyby okazać się one wyższe niż oferta sprzedaży. Oferty kupna obsługiwane są aż do wyczerpania kontyngentu ofert sprzedażowych.

– Controllable (można ją kontrolować)
Jest to cecha walut, które muszą monitorować walutę obcą. Stawia ona coinom następujące wymagania:
(1) waluta może być przekazywana jedynie z/na konto emitenta.
(2) tylko konto emitenta może wystawiać oferty wymiany. Konto emitenta może z wyprzedzeniem udostępnić dużą (praktycznie nieskończoną) ilość coinów, aby je później przelać na konta lub zaoferować do wymiany, aby odzwierciedlić faktyczne transakcje, które odbywają się w systemie zewnętrznym. Duża ilość coinów na koncie emitenta symuluje sytuację, że jednostki wprowadzane są „z niczego”, aby wspierać takie funkcje jak tworzenie nowych jednostek i płatności odsetek.

– Reserveable (może być rezerwowana)
Jednostki walutowe nie są wydawane natychmiast. Zamiast tego wystawca waluty ustala wielkość bloku (przedział czasu), po której osiągnięciu waluta ma być wydana, oraz koszt w XIN za jednostkę, który trzeba pokryć, aby waluta została wydana. Założyciele wpłacają wówczas odpowiednią ilość XIN na konto, aby otrzymać nową walutę (coiny). Jeśli opłata, którą trzeba pokryć w XINach na jednostkę, aby waluta została wydana, nie zostanie wpłacona przed osiągnięciem przez blok ustalonej wcześniej wielkości (nie zostanie dotrzymany czas), wydanie waluty zostanie anulowane, a zarezerwowane XINy, po potrąceniu opłat, zostaną zwrócone. Przy terminowym udostępnieniu koniecznej rezerwy, nowa waluta zostaje wydana, a udziały, zgodnie z ilością zainwestowanych XINów, są rozdzielane pomiędzy założycielami. Przy zaokrągleniach, pozostałe kwoty są przekazywane na konto emitenta.

– Claimable (zabezpieczona)
Jednostki walut, które można rezerwować, mogą być w późniejszym czasie oddane za tę samą cenę XIN za jednostkę, jaka obowiązywała w momencie rezerwacji. Możliwość otrzymania waluty do pewnym określonym kursie stawia jednakże pewne ograniczenia praktyczne. Taka uprawniająca do roszczeń waluta może być również wymieniana, choćby to się odbywało tylko w celu wymiany całych jej zasobów, tak, aby waluta ta mogła być całkowice usunięta.

– Currency Exchange (giełda walut)
Aby handlować walutą, każde konto właściciela waluty może wystawić ofertę wymiany, która przedstawi kurs kupna i kurs sprzedaży w stosunku do XIN i poda ilość coinów oferowanych do wymiany, (podana ilość nie może przekracza dostępnego zakresu konta). Wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w transakcji i, podobnie jak na tradycyjnych giełdach, składać zamówienia kupna i sprzedaży. Każda oferta jest limitowana czasowo i zawiera górną granicę dla oferowanych coinów. Przy kupnie udziałów z oferty handlowej liczba sprzedawanych udziałów automatycznie wzrasta i odwrotnie. Oferent może w taki sam sposób ograniczać cały wolumen transakcji coinów, który ma być oferowany za pewną określoną sumę.

– Store of Value (rezerwa wartości)
Kombinacja właściwości RESERVABLE i CLAIMABLE może być wykorzystana do określenia wartości początkowej dla waluty poprzez zablokowanie XIN. Gdy tylko waluta zostanie aktywowana, zarezerwowane XINy zostają zablokowane i uwolnione tylko w przypadku bezpośredniej zamiany nowych jednostek walutowych na XIN. Nadaje to walucie wartość, która opiera się na zablokowanym saldzie XIN.

Przykłady:
Bony na zainteresowania i gry, firmowe kupony promocyjne, mikrofinansowanie, organizacje charytatywne, kupony. Talony, nagrody rzeczowe, Crowdfunding, giełdy Crosschain.

• Crowdfunding:
Projekt Infinity Economics „Wspólnie jesteśmy silni”.

Crowdfunding to możliwość finansowania obecnych lub przyszłych projektów w nowy, innowacyjny sposób. W tym celu inicjator projektu prezentuje go na przewidzianej do tego celu platformie i tym samym przedstawia większej liczbie grup lub pojedynczych osób. Odwiedzający platformę mają możliwość wsparcia tego projektu dowolnymi lub ustalonymi kwotami. Crowdfunding jest tym samym formą Crowdsourcingu i alternatywnego finansowania.

W roku 2013 w projekty crowdfundingowe zainwestowano ponad 5,1 miliarda $! Mankamentem usługodawców Crowdfundingu, takich jak np. Kickstarter jest struktura ich opłat. Z reguły 5% z uzbieranych kwot trzeba przeznaczyć na opłaty. Następne 5% odlicza się na opłaty za obsługę płatności uczestników. Takie struktury opłat w erze technologii blockchain trudno już powoli uzasadnić, pomijając fakt, że blokują jednocześnie rozwijanie projektów.

Infinity Economics proponuje, w połączeniu ze swoim XINem, w pełni zautomatyzowane i zdecentralizowane rozwiązanie, by Crowdfunding był prosty, sprawny i przystępny.

Przykłady:
Wszystkie rodzaje przedsięwzięć, zorientowanych społecznie, artystycznie lub nastawione na osiąganie zysków.

• Subskrypcje:
Pomoc Infinity Economics przeciw zapominaniu.

Tworzenie, opracowywanie i zarządzanie zleceniami stałymi było dotychczas skomplikowanym i złożonym procesem. Infinity Economics proponuje w zamian zdecentralizowaną, powtarzającą się płatność, którą użytkownik może w każdej chwili uruchomić i/lub z niej zrezygnować. Subskrypcje nadają się świetnie do tego, aby zapewnić regularne opłacanie usług, lub dbać o permanentne zapewnienie środków na koncie.

Subskrypcje oparte są na nowej, rozszerzonej strukturze transakcji i umożliwiają użytkownikom wykonywanie płatności na inne konta w dowolnej wysokości i w dowolnych odstępach czasu. Subskrypcje, to bardzo ważna, nowa funkcja na przyszłym cyfrowym rynku.

Przykłady:
Software jako usługa, comiesięczny czynsz lub rachunki za prąd, magazyny, gazety lub inne publikacje, sektory usług takich jak Webhosting, oferowanie transportu, portale randkowe, zbieranie czynszu, członkostwo w klubach fitness lub produkty abonamentowe.

• Depozyt:
Kancelaria notarialna Infinity Economics.

Escrow Service (obsługa powiernicza) umożliwia bezpieczne płatności, ponieważ coiny nabywcy znajdują się w bezpiecznym depozycie tak długo, aż zostaną spełnione warunki sprzedaży i nabywca dokona płatności na rzecz sprzedawcy.

W większości przypadków nie dochodzi z tego tytułu do żadnych sytuacji spornych i nie jest konieczna ingerencja strony trzeciej. Infinity Economics Payment (IEP) oferuje zdecentralizowaną obsługę powierniczą, opierającą się na nowych, rozszerzonych typach transakcji. Jeśli kupujecie samochód lub dom za pomocą zdecentralizowanego serwisu IEP Asset (usługa zarządzania aktywami), możecie w prosty sposób ulokować swoje pieniądze na Escrow. Dopiero, gdy towar zostanie dostarczony/wydany, pieniądze zostają przelane. Roszczenie takie może być przekazane w systemie IEP nawet poprzez smart contract. Kosztuje to mniej niż kilka groszy, w przeciwieństwie do tradycyjnych transakcji bankowych i transakcji sprzedaży, które mogą kosztować setki a nawet tysiące euro lub dolarów. Escrow może uwzględnić nawet dziesięciu innych sygnatariuszy i oferuje szersze możliwości decyzyjne, jak zwrot, podział i uruchomienie.

• AT:
Inteligentne umowy oferowane przez Infinity Economics.

Jedna z najbardziej obiecujących funkcji w Infinity Economics Foundation, to zautomatyzowane transakcje (AT), nazywane też Smart Contracts. Te inteligentne kontrakty są niewielkimi programami, które, działając według logiki: „jeśli-to-bo inaczej”, znanej z arkuszy kalkulacyjnych lub z języka programistów, całkowicie automatycznie spełniają warunki umowy. Kontrakty inteligentne mogą być używane na blockchainie Infinity Economics i mają potencjał, by rozwinąć się jako następny rozwojowy rynek, tzw. „Internet of Things“- Interner Rzeczy. To z kolei oznacza coraz większą liczbę połączeń przedmiotów z internetem, aby te przedmioty komunikowały się samodzielnie za pośrednictwem Internetu i w ten sposób załatwiały różne zadania za właściciela. Szersze informacje podane są w dokumentach, Whitepaper, jak również w dokumentacji technicznej dla automatycznych transakcji (AT).

• Tokeny testowe:

Fundacja IE (Infinity Economics Foundation) udostępnia sieć testową, w której wszystkie funkcje, które na blockchainie IE działają jeszcze w stadium beta i dlatego nie są jeszcze uruchomione, mogą być wypróbowane i przetestowane. Aby Testnet mógł być wykorzystywany w pełnym zakresie, w testowym portfelu można zamówić tzw. testowe tokeny.

Giełdy

Infinity Coin Exchange

Bitbay

Notowania XIN

Podążając śladami Facebooka, Google ogłosił, że zablokuje dostęp do materiałów promocyjnych kryptowalutowych i początkowych ofert monet (ICO) na swojej platformie reklamowej.

Firma Alphabet Inc. wyjaśniła, że ​​nowa polityka wejdzie w życie w czerwcu tego roku, wpływając na jej wyszukiwarkę, reklamy w serwisie YouTube i w sieciach reklamowych.

Działania Google mają na celu głównie "zapobieganie szkodom konsumentów" i podążają za Facebookiem, który podjął podobną politykę pod koniec stycznia. 

W tym roku zaktualizowaliśmy kilka zasad dotyczących reklam w nieuregulowanych lub spekulacyjnych produktach finansowych, takich jak opcje binarne, kryptowaluta, rynki walutowe i kontrakty na różnice (CFD).

Liczba złośliwych reklam i wprowadzających w błąd, w tym reklamy scamów, reklamy stron podszywających się pod serwisy giełd, reklamy, które celowo wyglądają jak błędy systemowe i tak zwane reklamy "fałszywych wiadomości", dramatycznie wzrosła w ostatnich latach, wynika z niedawnego raportu o "złych reklamach".

"W 2017 roku zlikwidowaliśmy ponad 3,2 miliarda reklam naruszających nasze zasady reklamowe" - napisał we wtorek we wtorek blog Scott Spencer, dyrektor ds. Zrównoważonych reklam Google.

Jest to średnio 100 reklam na sekundę i prawie dwa razy więcej niż w 2016 roku z 1,7 miliarda reklam, co również zmniejszyło poprzednią liczbę 780 milionów w 2015 roku.

Ponadto w 2017 r. Google zlikwidowało ponad 130 milionów reklam do stron, na których wprowadzony był kod do kopania kryptowalut, takich jak Monero.

Gwałtowny wzrost cen Bitcoina i innych kryptowalut w ubiegłym roku był częściowo napędzany przez ubiegłoroczną eksplozję ICO. Niestety, ten rodzący się przemysł jest również pełen oszustw.

Reklamy obiecujące zbyt wysokie i szybkie zwroty - takie jak niesławny Bitconnect z dość sporym nalotem reklamowym - doprowadziły już wielu inwestorów do utraty pieniędzy. Doprowadziło to do powtarzających się ostrzeżeń ze strony organów nadzoru, takich jak SEC, które uważa, że większość ICO podlega rejestracji u regulatora.

Na szczęście wiadomości nie mają bezpośredniego wpływu na Bitcoin, pierwszą na świecie zdecentralizowaną krypto walutę. Jest to jedna z niewielu kryptowalut, które nie ma działu marketingu, nie ma scentralizowanego zespołu i CEO i nie jest zarejestrowana jako firma, która chce zebrać fundusze.

 

Został celowo zaprojektowany jako zdecentralizowany  protokół o otwartym kodzie źródłowym, obsługiwany przez odmienną grupę programistów - wolontariuszy z całego świata.

Dlatego nie jest zaskoczeniem, że społeczność Bitcoin w dużej mierze zareagowała pozytywnie na te wiadomości.

"To najlepsza wiadomość w historii. Tylko wyniki organiczne przy wyszukiwaniu Bitcoin !! " - najlepiej oceniony komentarz w Reddit.

W międzyczasie inny komentator wyjaśnił, że wpłynie to głównie na ICO i inne kryptowaluty, które mocno polegają na marketingu, pisząc :

Świetna wiadomość dla Bitcoin! Uzasadnione projekty nie wymagają reklam. Bitcoin rozprzestrzenia się organicznie poprzez wiadomość ustną. Jest też mnóstwo treści na Youtube, w gazetach i telewizji. To powód do bólu altcoinów i ICO.

Podczas gdy większość altów jest już dziś na minusie, cena Bitcoin pozostała względnie stabilna na poziomie 9000 USD.

Jeśli uważasz że nasz serwis przyczynia się do rozwoju branży kryptowalut i blockchain, udostępnij ten artykuł i polub naszą stronę na facebooku abyś był zawsze na bieżąco z informacjami.
Zapraszamy także do podzielenia się swoją opinią pod artykułem w komentarzach.

 

Słoweńskie miasto Kranj zainstalowało gigantyczne okrągłe logo Bitcoin w pobliżu centrum miasta, co czyni go pierwszym oficjalnym pomnikiem poświęconym pierwszej na świecie zdecentralizowanej kryptowalucie.

Od kilku lat Słowenia jest znana jako hot spot dla działań związanych z bitcoinami i kryptowalutami. Był to oryginalny dom giełdy Bitstamp, jednej z najpopularniejszych platform wymiany kryptowalut na świecie.

Teraz, na jednym z rond w pobliżu centrum miasta Kranj, władze miejskie umieściły gigantyczną instalację słynnego logo Bitcoin "B".

 

 

Metalowa konstrukcja została stworzona przez Aleksandra Frančeškina i Selmana Čorovića i opłacona przez słoweńską firmę technologiczną 3fs i Luksemburski oddział Bitstamp.

Wygląda na to, że Bitstamp, jedna z najstarszych giełd kryptowalutowych, pozostaje zagorzałym zwolennikiem Bitcoin, składając hołd pierwszej na świecie kryptowalucie.

Na jego czele stoi CEO Nejc Kodrič, znany członek społeczności Bitcoin, który w sierpniu 2011 r. Współtworzył giełdę z Damianem Merlakiem w swojej ojczystej Słowenii. Później giełda Bitstamp przeniosła swoją rejestrację do Wielkiej Brytanii w kwietniu 2013 r., A następnie do Luksemburga w 2016 r.

"Uważamy, że bitcoin ma zostać" - wyjaśnia Kodrič. "Naszym celem jest zapewnienie niezawodnej, łatwej w użyciu usługi dla firm i osób prywatnych w celu wymiany bitcoinów."

Podczas gdy miasto Kranj może być pierwszym, które zatwierdza instalację o tematyce bitcoinowej, pojawiło się kilka innych przykładów sztuki Bitcoin pojawiającej się na całym świecie. (W końcu jest to globalna i bezgraniczna waluta!)

W lipcu zeszłego roku niezidentyfikowana osoba natryskuje logo Bitcoin na jednym z pomników nadrzecznych Jekaterynburga (Rosja).

Tymczasem graffiti i grafika o tematyce kryptowalutowej są w zasadzie zjawiskiem powracającym w wielu krajach na całym świecie.

Istnieją nawet dedykowane strony internetowe, takie jak Crypoart , a nawet zdecentralizowane galerie sztuki, w których można kupić wszystko, od obrazów Bitcoin, posągów i innych dzieł sztuki związanych z krypto-walutą.

 

Duży nielegalna kopalnia kryptowalut została odkryta przez policję w rosyjskim mieście Orenburg. Farma zostało założona na terenie opuszczonej fabryki. Twórcy projektu ukradli energię elektryczną wartą 60 milionów rubli. Ryzykują latami więzienia.

Badając niezwykłe zużycie energii elektrycznej, policja w rosyjskim mieście Orenburg natknęła się na jeden z największych zakładów do wydobywania kryptowalut w kraju. Nieznani górnicy nielegalnie założyli swoją kopalnie w zamkniętym zakładzie, podłączając kable do pobliskiej stacji transformatorowej.

W tym, co rosyjskie media określały jako "scenę z Matrixa", badacze znaleźli maszyny ASIC na stojakach. Układy ASIC zużywają ogromną ilość energii elektrycznej i generują dużo ciepła. Wymagane chłodzenie zapewniały duże wentylatory przemysłowe.

Farma została odkryta po tym, jak pracownicy miejscowego zakładu energetycznego wykryli podejrzanie wysokie zużycie energii elektrycznej ze starej fabryki. Przedsiębiorstwo państwowe zamknęło fabrykę przed laty.

Według wstępnych szacunków urządzenia wydobywcze zużyły energię elektryczną o wartości 60 milionów rubli (ponad 1 milion USD). Jednak górnicy nigdy nie zadali sobie trudu, by zapłacić rachunki. Jeśli zostaną złapani przez policję, mogą zostać skazani na 10 lat więzienia.

Federacja Rosyjska jest gotowa przyjąć przedsiębiorców gotowych inwestować w wydobycie kryptowaluty. Domy i firmy zużywają mniej niż 60% energii elektrycznej, którą może wyprodukować kraj. Niedawno rosyjski biznesmen nabył dwie elektrownie, które mają być używane specjalnie do wydobywania kryptowalut. Zagraniczni inwestorzy również są mile widziani.

Jednak farma kryptowalut w Orenburgu nie uzyskała zgody od żadnej instytucji rządowej. Instalacja kryptograficzna w starej fabryce kauczuku zdecydowanie nie jest tym, co władze rozumieją przez uprzemysłowione wydobycie. Niemniej jednak nielegalna farma jest do tej pory jedną z największych operacji wydobywczych w Rosji.

Jeśli uważasz że nasz serwis przyczynia się do rozwoju branży kryptowalut i blockchain, udostępnij ten artykuł i polub naszą stronę na facebooku abyś był zawsze na bieżąco z informacjami.
Zapraszamy także do podzielenia się swoją opinią pod artykułem w komentarzach.

 

Sieć Lightning Network (LN) przekroczyła ilość 1000 aktywnych węzłów (nodów) w głównej sieci Bitcoin (mainnet), co stanowi kamień milowy dla skalowania.

Dane monitorowania LN pokazują obecnie 1004 węzły online, z rekordowo wysokim poziomem 1894 otwartych kanałów.

Komentatorzy spekulują na temat postępu technicznego przez programistów LN, mówi się że pierwsza wersja mainnet protokołu LN może wkrótce ujrzeć oficjalne wydanie.

 

Lightning network osiągnęło znaczny wzrost, zarówno w testach, jak i implementacjach sieci głównych, ponieważ te rozpoczęły się w grudniu 2017 r. Pomimo krytyki ze strony starszych osobistości bitcoin, liczba węzłów decydujących się na dołączenie do sieci wciąż wzrasta.

Jednocześnie krytyka koncentruje się na obawach, że protokół nie jest jeszcze na tyle solidny technicznie, aby obsłużyć masowe transakcje użytkowników, bez ryzyka utraty środków z powodu błędów w kodzie.

Niemniej jednak, LN, jako "skalowalne" rozwiązanie skalujące, zyskało uznanie Microsoftu w zeszłym miesiącu, ponieważ gigant komputerowy powiedział, że będzie preferował takie rozwiązania zamiast rozwiązań "on-chain", takich jak większe bloki proponowane przez altcoin bitcoin cash.

Reagując na najświeższe informacje, komentatorzy mediów społecznościowych wskazują na LN bo realizuje tańsze i szybsze transakcje, które, jak mówią, sprawiają, że bitcoin cash jest "przestarzały".

Masowa adopcja Segwit, która również zmniejszyła opłaty i czas transakcji, wydaje się być równie ważnym momentem. A dzieje się to właśnie teraz.

Jeśli uważasz że nasz serwis przyczynia się do rozwoju branży kryptowalut i blockchain, udostępnij ten artykuł i polub naszą stronę na facebooku abyś był zawsze na bieżąco z informacjami.
Zapraszamy także do podzielenia się swoją opinią pod artykułem w komentarzach.

 

Giełda Binance oferuje 250 000 dolarów za pomoc w namierzeniu i aresztowaniu hakerów zaangażowanych w incydent z 7 marca.

Zgodnie z zapowiedzią, pierwsza osoba, która dostarczy informacje, które będą skutkowały aresztowaniem, otrzyma nagrodę w Binance Coin (BNB), krypto którą znajdziemy na giełdzie Binance. Jeśli istnieje wiele źródeł informacji, które prowadzą do ostatecznego aresztowania, nagroda może zostać podzielona między źródła.

W swoim oświadczeniu Binance podkreśla znaczenie wspólnych wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości i nieetycznych zachowań w społeczności kryptograficznej:

Aby zapewnić bezpieczną społeczność kryptograficzną, nie możemy po prostu grać w obronie. Musimy aktywnie zapobiegać wszelkim atakom hakerów przed ich wystąpieniem, a także śledzić je po fakcie. Mimo że próba hackingu przeciwko Binance w dniu 7 marca nie zakończyła się sukcesem, było jasne, że był to wielki, zorganizowany wysiłek. Trzeba to rozwiązać.

Oprócz aktualnej nagrody, Binance przeznaczył 10 milionów dolarów na rezerwy kryptowalutowe dla przyszłych nagród za wszelkie próby włamania się do Binance. Zgodnie z oświadczeniem Per Binance, giełda zaprosiła również inne giełdy na całym świecie do pójścia w ich ślady. " Ochrona funduszy jest i zawsze była naszym najwyższym priorytetem! - dodali.

Użytkownicy powiadomili Binance o naruszeniu bezpieczeństwa po zaobserwowaniu nieregularnego i nieautoryzowanego zachowania transakcji na swoich kontach. Dokładna metoda stosowana przez hakerów pozostaje niejasna, chociaż niektórzy użytkownicy uznali, że możliwy wyciek kluczy API użytkowników może wyjaśnić, w jaki sposób hakerzy ominęli dwuskładnikowy system uwierzytelniania Binance. Binance wznowił działalność handlową następnego dnia, 8 marca.

Pewność jest taka, że ​​nie będzie to ostatnia próba włamania się na giełdę lub oszukiwania klientów. My, ludzie, jesteśmy najsłabszym ogniwem w większości przypadków naruszeń bezpieczeństwa w Internecie. Wszyscy musimy być bardziej czujni, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z kryptowalutami, które stają się coraz większym celem.

Jeśli uważasz że nasz serwis przyczynia się do rozwoju branży kryptowalut i blockchain, udostępnij ten artykuł i polub naszą stronę na facebooku abyś był zawsze na bieżąco z informacjami.
Zapraszamy także do podzielenia się swoją opinią pod artykułem w komentarzach.

KZCash (KZC)

marzec 09, 2018

Na giełdzie BitBay 9 marca 2018r.  pojawiła sie nowa kryptowaluta KZCash. Można ją wymieniać tylko na parze z bitcoinem BTC.

Data powstania: 24/10/2017

Twórca: Alibek Makhambetabiev członek Stowarzyszenia Blockchain i Kryptowalut Kazachstanu (kabc.kz), zarejestrowanego w Kazachstanie.

 

KZCASH to międzynarodowa kryptowaluta azjatycka. Wykorzystanie sprawdzonego algorytmu mieszania X11 z 11 rodzajami szyfrowania zapewnia najwyższy poziom niezawodności, a wydobycie hybrydowe pozwala połączyć wysoką szybkość przetwarzania transakcji i niskie koszty prowizyjne.

Algorytm KZC

X11 - funkcja skrótu - jest szeroko stosowanym algorytmem haszującym stworzonym przez głównego twórcę Dasha Evana Duffielda.

Algorytm X11 wykorzystuje wiele rund, 11 różnych skrótów (blake, bmw, groestl, jh, keccak, skein, luffa, cubehash, shavite, simd, echo), dzięki czemu jest jednym z najbezpieczniejszych i bardziej wyrafinowanych skrótów kryptograficznych używanych przez współczesne kryptowaluty.

Zwiększona złożoność połączonego algorytmu zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i mniejszą niepewność w odniesieniu do cyfrowej waluty, w porównaniu z jednokrotnymi rozwiązaniami PoW, które nie są chronione przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak SPOF (Single Point Of Failure).

Na przykład możliwy, ale nie prawdopodobny przełom w obliczeniach, który "przełamie" hasz SHA256, może zagrozić całej sieci Bitcoin, dopóki sieć nie przejdzie przy pomocy hard forka do innego kryptograficznego skrótu.

Biorąc pod uwagę spekulacyjny charakter cyfrowych walut i ich nieodłączną niepewność jako nowej dziedziny, algorytm X11 może zapewnić zwiększone zaufanie użytkownikom i potencjalnym inwestorom, których nie można zastosować w pojedynczych hasłach. Rozwiązania haszujące, takie jak X11, zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i długowieczność dla celów przechowywania dóbr, dywersyfikacji inwestycji i zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z walutami o jednej funkcji skrótu, które są dotknięte SPOF (Single Point Of Failure).

Masternode KZC

Jak wiadomo, decentralizację krypto-waluty osiąga się przez to, że każdy węzeł sieci może niezależnie zatwierdzać transakcje z powodu przechowywania własnej repliki łańcucha bloków - blockchaina, którą może wykorzystać bez polegania na innych usługach.
Użytkownicy mogą udostępniać swoje węzły w celu połączenia się z innymi, co jest ważne dla powiększenia sieci i szybkości początkowej synchronizacji nowych węzłów łączących i szybkości dystrybucji wiadomości. W tym samym czasie użytkownicy nie muszą tego robić, pozostawiając prawo do utrzymania węzła w trybie pasywnym bez publikowania go.
Jednym z głównych problemów, które masternody są zobowiązane rozwiązać, jest zapisanie dużej liczby publicznych węzłów w sieci. Odnosząc się do struktury mechanizmu nagrody, posiadacze masternodów są zmotywowani do zapewnienia gwarancji ich zwiększonej dostępności.
Masternodes to te same węzły wysokiej jakości z sieci KZCash, działające z tym samym kodem co węzeł użytkownika. Przechowują również łańcuch bloków, przekazują bloki, transakcje i przeprowadzają ich walidację na takich samych warunkach, jak każdy inny członek sieci.
Ponadto masternodes może dostarczać dodatkowe usługi, których pojawienie się sprawia, że ​​sieć KZCash jest dwu-przechowywana, co powoduje przetwarzanie tych usług na osobnej warstwie węzłów zamiast ładowania przez nie całej sieci.
Każdy węzeł może stać się masternodem.
Proces aktywacji odbywa się w dwóch etapach: po pierwsze konieczne jest przeniesienie do dowolnego dostępnego adresu tego węzła dokładnie 1000 KZC z jedną transakcją, nie więcej lub mniej. Transakcja dostanie się do blockchain, a cała sieć upewni się, że ten adres jest w stanie poprawnie podpisywać wiadomości serwisowe jako masternod.
Początkowo masternod podczas instalacji wysyła jednorazowy komunikat o sobie do sieci dla wszystkich węzłów z nim połączonych, tzw. "Peerów".
Ci z kolei sprawdzają ważność komunikatu, a jeśli wszystko jest w porządku, przekazują ogłoszenie wszystkim swoim rówieśnikom. Łańcuch jest rozprowadzany w całej sieci.
Od tego momentu sieć rozpoznaje istnienie określonego masterpiece.
Aby zapewnić poprawne działanie dostarczanych usług, a także uczciwą dystrybucję nagród z wydobycia we wszystkich masternodach sieciowych, potrzebny jest nieskażony sposób ustalania, który z masternodów będzie wymagany do wykonania tych zadań.
W KZCash problem ten rozwiązuje algorytm predeterminacji kolejki i zasada uzyskiwania niezaufanego kworum.

Jak zorganizowany jest InstantSend?

Mechanizm InstantSend opiera się na generowaniu kworum masternod zgodnie z opisanymi wcześniej podstawami: określeniem listy najbliższych masternodów w kolejce i wysłaniu żądania InstantSend do wszystkich najbliższych węzłów w kolejce 10-węzłowej. 

Masternody pobierają żądanie utworzenia blokady transakcji, aby tego samego wejścia nie można było użyć dwukrotnie w innej transakcji, ale tylko w transakcji wysyłającej i tylko w niej. Blokowanie rozszerzenia transakcji trwa średnio około 4 sekund.

Każda kolejna próba wysłania transakcji z tym samym wyjściem, ale wynik nie jest niezgodny z poprzednim identyfikatorem transakcji, będzie postrzegana jako nieważna i będzie ignorowana przez sieć do momentu potwierdzenia poprzednio już wysłanej transakcji natychmiastowej.

Transakcje InstantSend od pierwszych sekund otrzymują 5 potwierdzeń z kolejki jednocześnie. Jest to wyświetlane zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy.

Jak zorganizowano PrivateSend?

"PrivateSend" to usługa mieszania płatności, która jest zintegrowana z programem
klienckim. Mechanizm Kzcash PrivateSend obejmuje szereg procedur:
Nominał wstępny - płatności dzielone są na równe części: 100, 10, 1, 0,1, co zapobiega śledzeniu w poszczególnych kwotach.
Każda część przechodzi przez własne etapy anonimizacji
- nie wszystkie kwoty są anonimowe, ale tylko część.
- Mieszane są wyłącznie pokrywające się części według objętości.
- Na każdym kroku wybierany jest nowy miks masternodowy.
Mieszanie odbywa się jako wstępne. Po wymieszaniu kwota wraca do właściciela w poszukiwaniu nowych anonimowych adresów i może być użyta, gdy jest potrzebna.
Najciekawszą rzeczą w sieci Masternodes jest to, że ludzie mogą swobodnie wchodzić i wychodzić, dlatego sukces tej sieci nie zależy od konkretnych użytkowników. To sprawia, że ​​sieć ma zdecentralizowaną strukturę.
Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o tym, jak zdobyć Masternode, jest: musisz zainwestować w to 1000 KZC i nie używać tych pieniędzy. Oznacza to, że nie powinieneś wypłacać, konwertować, a nawet wysyłać tej kwoty gdzieś z portfela. Gdy saldo spadnie poniżej 1000 KZC, utracisz prawo do głosowania.

DAO

Sieć KZCash obsługuje zdecentralizowane zarządzanie i system budżetowy: finansowanie inicjatyw społecznościowych prosto z samego łańcucha blockchain za pomocą mechanizmu "superbloków", które są tworzone na każdym 16616 bloku. Miesięczny limit finansowania inicjatyw jest określany jako faktyczna nagroda DAO za 1 blok pomnożony przez długość cyklu superbloku (16616 bloków). Na przykład 0,5 * 16616 = 8308 KZC (przy rzeczywistej trudności i dystrybucji nagrody). Oznacza to, że kwota DAO nie kumuluje się przez cały okres, jest ograniczona do superbloku (16616 bloków) i może być używana tylko w tym okresie. Niewydane środki DAO nie mogą zostać przeniesione na następny okres.

Omówienie: - Ktoś wymyśla propozycję, w jaki sposób może ulepszyć KZCash, pozostawiając opis jako publiczny URL. - Ten użytkownik wysyła tę propozycję do sieci KZCash za pośrednictwem protokołu propozycji. - Akcjonariusze (właściciele masternodów sieciowych) oddali głosy za tą propozycją lub przeciw niej. - Zatwierdzone propozycje czekają na finansowanie. - Raz w miesiącu sieć KZCash tworzy superblok z żądanym dofinansowaniem, który jest przypisany do adresu odbiorcy wymienionego we wniosku.

Portfele KZC

Windows, Linux, MacOS

Giełdy

BitBay, BTC-Alpha

 

Strona

Oficjalna strona projektu KZC

 

Notowania KZCash

Nobuaki Kobayashi japoński syndyk upadłej giełdy Mt.Gox dokonał sprzedaży 35 841 bitcoinów oraz oraz 34 008 monet bitcoin cash o łącznej równowartości ponad 43 miliardów jenów lub ponad 405 milionów dolarów.

Sprzedaż miała odbywać się pomiędzy grudniem zeszłego roku, a lutym za pomocą jednej z giełd kryptowalut. Pomimo, iz syndyk nie powiedział o jaką giełdę chodzi, wiele wskazuje na to, iż był to Kraken, który to ma pośredniczyć w przyszłej dystrybucji środków dla wierzycieli Mt. Gox. W rękach syndyka nadal pozostaje 160 000 bitcoinów o równowartości około 1,7 mld. dolarów oraz analogiczna wartość monet bitcoin cash. Przy obecnym kursie obu kryptowalut wartość ta znacznie przekracza zakres wierzytelności giełdy. Przypomnijmy, iż ta obliczona została na sumę 597 mln. dolarów. Póki co nie wiadomo co zarządca masy upadłościowej giełdy Mt.Gox ma zamiar zrobić z resztą środków kryptowalutowych, które znajdują się w jego posiadaniu.

Mt.Gox powstał 17 lipca 2010 roku. Był największą giełdą Bitcoin na świecie, dopóki hakerzy nie ukradli 850 000 BTC w lutym 2014 r., Śledztwo karne i próby zwrotu pieniędzy użytkownikom trwają do dziś. 28 lutego 2014 roku Mt. Gox ogłosił bankructwo. Już od czterech lat trwa postępowanie upadłościowe w tej sprawie.

Trzeba mieć na uwadze, że Nobuaki Kobayashi nadal będzie sprzedawał bitcoiny co może mieć znaczny wpływ na kurs w ciągu najbliższych tygodni/miesięcy.

Kolejnym powodem może być kradzież z giełdy Binance, gdzie za pomocą kluczy API nieostrożnych użytkowników, hackerom udało się nie tyle ukraść tokeny monet co podbić kurs małej kryptowaluty viacoin aby je za chwilę sprzedać, mimo że giełda twierdzi że nie doszło do kradzieży i środki zostały zablokowane, w sieci pojawiają się sygnały że kilku osobom udało się sprzedać viacoin w wysokiej cenie i wysłać zarobek np. w btc na inną giełdę, gdzie jak się można domyślać zostały sprzedane. Skoro udało się to zwykłym użytkownikom to niemu nie miałoby się udać ludziom którzy całą tą akcję przygotowali.

Warto również wspomnieć o ukaraniu przez Japońskich regulatorów siedmiu giełd kryptowalut, które nie spełniają norm ochrony użytkownika. Japoński regulator finansowy ukarał siedem giełd kryptowalut w kraju, zawieszając działalność dwóch z nich. "Agencja obawia się kolejnego włamania jak na giełdę Coincheck", oświadczyła po niedawnych kontrolach wszystkich giełd kryptograficznych w Japonii, które wykazały niewystarczające środki ochrony klienta. Bit Station i FSHO zostały zobowiązane do zawieszenia działalności od 8 marca do 7 kwietnia. Oba są quasi-operatorami, co oznacza, że ​​mogą prowadzić wymianę kryptograficzną, podczas gdy ich rejestracje w FSA są w toku. Agencja zwróciła się również do obu giełd o przedłożenie planów poprawy pracy do 22 marca.

Wszystkie te wydarzenia zbiegły się razem w czasie, co w połączeniu z paniką spowodowało spadek BTC do około 8400$. W obecnej chwili jest to około 8770$, niema jednak pewności czy to koniec spadków.

Jeśli uważasz że nasz serwis przyczynia się do rozwoju branży kryptowalut i blockchain, udostępnij ten artykuł i polub naszą stronę na facebooku abyś był zawsze na bieżąco z informacjami.
Zapraszamy także do podzielenia się swoją opinią pod artykułem w komentarzach.

Binance znalazł się w centrum zainteresowania po błędzie, który stworzył wielkich zwycięzców i przegranych. W ciągu kilku minut viacoin napompował się 70x. Aby pogłębić dramat, bitcoin doświadczył ogromnej wyprzedaży wkrótce po wieściach z SEC. Binance zawiesił wypłaty, gdy badał sprawę, ale od tego czasu zostały one ponownie aktywowane. Środa, 7 marca, zapisze się jako niezapomniany dzień w krótkiej historii giełdy, ale z happy endem.

Schematy pomp & dump nie są niczym niezwykłym na giełdach kryptowalut, ale nie była to zwykła pompa. To była mega pompa, która wysłała viacoina z 3 do 200 dolarów w rekordowym czasie. Binance nie został zhackowany. Raczej skompromitowany API jest winowajcą tego, co było niezwykle sprytnym atakiem. Po pierwsze, bot sprzedał wszystkie altcoiny na dostępnych kontach po cenach rynkowych, powodując morze czerwieni. Wówczas BTC zyskał i wprowadził je do viacoina. Mogło to nastąpić nielegalnie, ale jeśli kiedykolwiek miał miejsce jakaś misja "to the moon", to właśnie tak, jak to zilustrowano jednemu z użytkowników serwisu Twitter , zielona świeca stała dumnie w środku.

Świeżo wytworzone viacoin było spektakularne, ponieważ sprzeniewierzone krypto potencjalnych setek handlowców zostało użyte do wysłania monety wysoko na księżyc. Jeden z handlowców przechwalał się, że zarobił 300,000 $ w BTC z pompy, a następnie wycofał ją na Coinbase, zanim Binance połapał się i wyłączył wycofywanie. Konto Twittera użytkownika wkrótce zniknęło. Kolejny podobno stracił 0,5 BTC, chociaż Binance od tamtej pory odtworzył wszystkie fundusze klientów.

Altcoinbot.io został zasugerowany jako najbardziej prawdopodobny winowajca oszustwa. Zazwyczaj takie boty wymagają od handlowców przesłania klucza API powiązanego z giełdą. Ten klucz umożliwia botowi dokonywanie transakcji w jego imieniu, ale nie może robić wypłat, użytkownicy stracili altcoiny, a następnie ich funduszami napompowano VIA. Twórca viacoin Romano został zmuszony do przejścia do defensywy, bo niektórzy ludzie sugerowali, że to jego plan był wykonywany.

Teorie spiskowe zostały wzmocnione przez fakt, że Romano mówił o majstrowaniu przy swoim własnym bocie handlowym w ciągu ostatnich kilku dni. Wydaje się, że nie miał wcześniej pojęcia o tym wydarzeniu z góry i nie ma dowodów, które wskazywałyby na jego zaangażowanie. "Przynajmniej haker ma dobry gust" - zaczął żartować, dodając "Żarty na bok" Nie mam nic wspólnego z dziwnym zachowaniem Binance. Jeśli plotki są prawdziwe, życzę sobie, żeby kupili inną monetę zamiast Viacoin. Prawdopodobnie wybrali monetę z najniższym market cap, najłatwiejszą do napompowania. "

W oświadczeniu Binance powiedział:

Prowadzimy dochodzenie w sprawie raportów niektórych użytkowników mających problemy z ich funduszami. Nasz zespół jest świadomy i bada sprawę. Od tego momentu jedyne potwierdzone ofiary zarejestrowały klucze API (do użycia z botami lub innymi). Nie ma dowodów na to, że platforma Binance została naruszona. Prosimy o cierpliwość, a my dostarczymy aktualizację tak szybko, jak to możliwe. Wypłaty są chwilowo wyłączone.

Niektórzy użytkownicy, których dotyczył ten problem, są przekonani, że nigdy nie korzystali z interfejsu Binance API, ale dyrektor giełdy przypisał to wcześniejszym atakom typu phishing. Bardziej wyrafinowany niż konwencjonalny atak phishingowy, ta instancja kradnie dane logowania użytkownika za pośrednictwem praktycznie nieodróżnialnego adresu URL, a następnie przekieruje je do prawdziwej strony Binance. Atakujący nie byłby wcale widoczny, do dzisiaj.

W dramatyczny dzień dla rynków, bitcoin spadł gwałtownie poniżej 10 000 $, ponieważ cały zakres incydentu Binance wciąż słabnie. Altcoiny również zostały poważnie dotknięte spadkami, nie tylko na Binance. Ostry spadek Bitcoina niekoniecznie jest powiązany z Binance - prawdopodobną przyczyną jest SEC zwalniająca dyrektywę dotyczącą nielegalnych platform transakcyjnych - choć incydent mógł pomóc. Jeśli udowodnione zostanie, że bot transakcyjny jest za to odpowiedzialny, może to spowodować, że inwestorzy będą dwa razy zastanawiać się nad tym, komu przekazują klucze API w przyszłości. Platformy stron trzecich mogą nie być w stanie uzyskać dostępu do funduszy użytkowników, ale nadal mogą siać spustoszenie, jak pokazują dzisiejsze wydarzenia.

Na plusie jest szczęśliwe zakończenie tej historii, jak wyjaśnia dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao:

Binance odwróci wszystkie nieregularne transakcje. Wszystkie depozyty, transakcje i wypłaty są wznawiane. Napisze bardziej szczegółowy opis tego, co wydarzyło się wkrótce. Co ciekawe, hakerzy stracili monety podczas tej próby. Przekażemy je do zbiórki charytatywnej Binance.

My zalecamy szczególną ostrożność podczas wklejania kluczy API z giełd do innego oprogramowania, jak widać może się to skończyć bardzo źle.

Jeśli uważasz że nasz serwis przyczynia się do rozwoju branży kryptowalut i blockchain, udostępnij ten artykuł i polub naszą stronę na facebooku abyś był zawsze na bieżąco z informacjami.
Zapraszamy także do podzielenia się swoją opinią pod artykułem w komentarzach.

Azja jest prawdopodobnie najbardziej podatną na kryptowalutę częścią świata, w której oprócz silnej manii handlu bitcoinami można już znaleźć wiele regularnych firm akceptujących płatności kryptograficzne w celu przyciągnięcia nowych klientów. Azjatyccy konsumenci mają teraz inny sposób na wydanie bitcoina: kupowanie biletów lotniczych na podróż po regionie.

FAT Taiwan Inc., firma odpowiedzialna za markę Far Eastern Air Transport, ogłosiła, że ​​zaakceptuje opłaty kryptograficzne za bilety, dzięki czemu jest pierwszą tajwańską linią lotniczą, która pozwala swoim klientom latać na krypto-walutę. Linie lotnicze twierdzą, że w pełni zaakceptują krypto-walutę do opłacania biletów i wszystkich odpowiednich usług, aby stać się pionierem przyjęcia kryptowalut w branży lotniczej.

Zhang Gangwei, prezes linii lotniczych, skomentował: "Powszechne korzystanie z krypto-waluty w różnych scenariuszach zapoczątkuje nową przyszłość dla linii lotniczych, branży hotelarskiej, OTA (Online Traveller Agent) i całego sektora turystycznego. FAT niedługo będzie numerem jeden w branży, który obejmie kryptowalutę i technologię blockchain ".

Far Eastern Air obecnie obsługuje połączenia lotnicze w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym linie do kilku miast w Chinach i Japonii, Kambodży, na Filipinach i w Korei Południowej, a także do wielu miejsc na terenie Tajwanu. Zgodnie z ogłoszeniem(tekst w języku chińskim), pasażerowie będą mogli cieszyć się bardziej wygodną i "obniżoną" ceną rezerwacji za pomocą krypto-waluty, ponieważ kupują ponad 20 000 lotów rocznie i wszystkich powiązanych produktów firmy.

Biorąc pod uwagę rynek krajowy i docelowy, nie jest zaskoczeniem, że linia lotnicza chce być postrzegana jako pionier krypto. Poza uwagą mediów regionalnych, które bez wątpienia przyniosą, akceptowanie płatności krypto-walutowych będzie miejmy nadzieję przyciągnąć wielu zapalonych handlowców bitcoinów i użytkowników, z których słyną kraje azjatyckie, Japonia i Korea Południowa.

A jeśli jesteś podróżnikiem kryptowalutowym i szukasz miejsca do lądowania, to właśnie zgłoszono, że południowokoreańska strona turystyczna z ponad 50 000 hoteli i innych rodzajów obiektów noclegowych również będzie akceptować płatności kryptowalutowe.

 

Jeśli uważasz że nasz serwis przyczynia się do rozwoju branży kryptowalut i blockchain, udostępnij ten artykuł i polub naszą stronę na facebooku abyś był zawsze na bieżąco z informacjami.
Zapraszamy także do podzielenia się swoją opinią pod artykułem w komentarzach.

Bitbay