LSK Lisk

sierpień 01, 2017 40719 1 komentarz

Data startu - 24/05/2016
Lisk ma być alternatywną platformą dla Ethereum, która pozwoli deweloperom tworzyć aplikacje oparte na blockchainie przy użyciu języka JavaScript. JavaScript jest obecnie bardzo popularny, w zasadzie ciężko znaleźć w internecie stronę, która nie używa javascriptu, również aplikacje na smartfony i inne urządzenia tworzone są dzięki JavaScript. Język JavaScript ma wielką przyszłość, a co za tym idzie Lisk również.

Lisk JavaScript

Obecnie jest to dziesiąta względem kapitalizacji kryptowaluta.
Lisk można zakupić na giełdzie BitBay
Lisk to kryptowaluta oferująca platformę do tworzenia aplikacji zdecentralizowanych w powszechnie używanym języku JavaScript. Udostępnia kompletne środowisko do tworzenia, hostingu i monetaryzacji rozwiąząń - Lisk SDK.

Lisk ma być dostawcą platformy (podobnie jak ETH i NEO) ze zdecentralizowaną siecią, jednak różni się pod wieloma względami.

Ethereum używa Solidity, wymagając od programistów uczenia się nowego języka i koncentruje się na inteligentnych umowach. Ta konstrukcja skoncentrowana na back-end wymaga, aby osoby trzecie działały jako aplikacje front-end (np. My Ether Wallet dla tokenów ERC-20).

Lisk wykorzystuje sidechains i kompletny pakiet SDK (Software Development Kit), aby umożliwić programistom kompletny zestaw do tworzenia DAPPS (zdecentralizowanych aplikacji) i niezależnego blockchaina w jednym systemie. Ten side blockchain jest połączony i zabezpieczony przez oddzielnie utrzymywany blockchain Lisk.

Lisk Zalety

Sidachains

Sidechains to niezależne kryptograficznie księgi (blockchains), które łączą się z Mainchainem bez szkody dla wydajności i szybkości Mainchain. Wprowadza to funkcje interoperacyjności, takie jak przenoszenie i synchronizowanie tokenów między łańcuchami.

W końcu sidechains pozwalają programistom na najwyższy poziom dostosowania do algorytmów konsensusu, skalowania sieci, śledzenia zasobów, a nawet wersji beta kryptografii (np. Testnetów) i śledzenia zasobów.

Lisk stara się oferować najlepsze rozwiązania - stabilność i bezpieczeństwo w łańcuchu głównym, jednocześnie umożliwiając nieograniczoną elastyczność w łańcuchach bocznych.

Programiści mają pełną kontrolę nad tworzeniem własnej sieci Blockchain jako sidechain, podczas gdy zespół Lisk utrzymuje Mainchain, który jest chroniony przez 101 delegatów. Jeśli kiedykolwiek pojawi się błąd w tym innym blockchainie, Mainchain będzie nienaruszony.

Do tworzenia aplikacji zdecentralizowanych Lisk używa odmiennego od proponowanych przez konkurentów podejścia. Każda zarejestrowana aplikacja posiada swoje własne środowisko - 'sidechain'. Za jego konfiguracje odpowiada twórca aplikacji.
To od niego zależy na ile węzłów będzie rozproszony system, czy algorytm uzyskania przez węzły konsensusu. Wszystkie szczegóły konfiguracji będą znane dopiero po oficjalnym wydaniu Lisk SDK. Obecna wersja nie jest już utrzymywana. Trwają pracę nad zupełnie nowym rozwiązaniem.
Sczegóły dotyczące działania protokołu dostępne są pod adresem: https://docs.lisk.io/

 

 Jest to pierwsza tzw. ‘modularna kryptowaluta’ – ze względu na zdecentralizowaną platformę aplikacji, można zaimplementować nowe funkcje bardzo szybko i łatwo, ze zdecentralizowanymi aplikacjami – powiedział współzałożyciel i CEO projektu Max Kordek – takimi jak zdecentralizowany moduł pamięci, zdecentralizowane głosowanie, nazwy użytkowników, tożsamości, zaufane systemy, wiadomości, sieci społeczne, sharing economy.

SDK Lisk

Pakiet SDK składa się z 4 kluczowych części:
Algorytm konsensusu - w przypadku Lisk Delegated Proof of Stake (DPoS), który jest również domyślnym ustawieniem
Sidechain - Umożliwia tworzenie autonomicznego blockchain powiązanego z głównym łańcuchem Lisk
Back-end - konfigurowalny kod dla twórców, którzy niezależnie tworzą DAPPS
Front-end - interfejs użytkownika (UI), który jest składnikiem publicznym
Myślą jest to, że te niezależne projekty będą łączyły się ze stabilnym rodzicielskim łańcuchem, który ma wcześniejszą skalę i solidność. Lisk ma również delegatów, którzy mogą pomóc zabezpieczyć sieci sidechains.

Łącząc moc oryginalnej sieci Lisk i blockchain z pakietem SDK typu open source, programiści mają możliwość tworzenia wygodnych, łatwych do pobrania aplikacji cyfrowych w jednym pakiecie. Ta aplikacja jest dostępna w zdecentralizowanym repozytorium, takim jak sklep z aplikacjami. Żetony LSK zostałyby zużyte na korzystanie z sieci i usług Lisk. (Podobny do eteru z Ethereum)

Dzięki temu programiści mogą skupić się wyłącznie na użyteczności swojej aplikacji, nie odtwarzając nowego blockchaina i całego zarządzania, które się z tym wiąże.

Przykłady zastosowań Lisk

Przykłady konkretnych usług blockchain, które można zbudować na SDK, obejmują:

  • Tożsamość jako usługa - Natychmiastowe jednokrotne logowanie (SSO) dla stron wymagających rejestracji
  • Zdecentralizowany hosting jako usługa - Przechowuj multimedia w zdecentralizowanej, zaszyfrowanej chmurze w sieci
  • Inteligentna realizacja kontraktu jako usługa - umożliwia bezpierotowe usługi depozytowe i eliminuje ryzyko kontrahenta
  • Oracle jako usługa - sposób na uzyskanie dostosowywalnych danych w czasie rzeczywistym lub wyników rzeczywistych wydarzeń

Jedną z najfajniejszych rzeczy na temat posiadania SDK i ekosystemu open-source wokół Mainchain of Lisk jest to, jak cały system korzysta z każdego nowego DAPP i korzysta ze stworzonego przez programistów. Na przykład Solidity, nie ma tej biblioteki w Lisk, ale programista może kodować smart kontakty Ethereum na Wirtualnej Maszynie (EVM) w ramach własnych łańcuchów lub jako usługa blockchain. Cała sieć będzie wtedy mogła korzystać z tej biblioteki.

Po zakończeniu cała sieć Lisk będzie korzystać z tej nowej biblioteki. Wraz z pojawieniem się coraz większej liczby programistów stworzy to potężny efekt sieciowy i szybkie tworzenie potrzebnych aplikacji i usług. To dobrze wróży firmie Lisk, by tworzyć więcej wartości i narzędzia dla programistów i użytkowników.

Lisk to zdecentralizowany katalog aplikacji (np. ITunes i Google Play)

Możesz wyszukać dowolne "DAPP" w ekosystemie w kliencie Lisk (tak jak w przypadku dowolnego sklepu App Store). Wszystkie aplikacje blockchain zbudowane na platformie muszą być zarejestrowane w Mainchain. Ta rejestracja tworzy połączenie między Lisk Mainchain i sidechain, umożliwiając katalogowi aplikacji znalezienie wszystkich aplikacji i usług blockchain.

Podczas tego procesu programista może ustawić unikalną nazwę aplikacji, opis, kategorię, ikonę, znaczniki i link do pobrania. Bardzo podobny do procesu rejestracji aplikacji lub podcastu w usługach takich jak sklep z aplikacjami Apple.

 

Poznaj Lisk, zdecentralizowaną aplikację (DAPP) i platformę programistyczną sidechain

Programiści pracują bardzo ciężko i często są na scenie scentralizowanych platform (takich jak Google Play i Apples App Store). Te duże podmioty otrzymują lwią część uwagi i dochodów, często pozostawiając deweloperom ochłapy. Celem Liska jest stworzenie bardziej uczciwej platformy dla zdecentralizowanych aplikacji, dzięki czemu programiści mogą uzyskać większy kawałek tortu.

Projekt ma na celu przyspieszenie i uproszczenie rozwoju poprzez skupienie się na JavaScript (nie zastrzeżonym nowym języku), otwierając ostatecznie platformę dla milionów już wyszkolonych programistów.

Wszystko zaczęło się w 2014 roku od Crypti , platformy open-source do aplikacji blockchain , którą ostatecznie rozwinęli Max Kordek i Oliver Beddows. Pomimo sukcesu na poziomie społeczności, Crypti potrzebował więcej siły aby dotrzeć do wizji założycieli i został rozwidlony w Lisku w maju 2016 roku.

Dane techniczne

Czas bloku: 10 sekund
Czas rundy: ~ 17 minut
Zaopatrzenie: 100 milionów rocznych nagród z wydobycia LISK + (obecnie 4 LSK na blok)
Consensus System: Delegated Proof-of-Stake (DPoS)
Symbol: LSK
Symbol waluty Lisk : Ⱡ

 

PORTFELE:

Oficjalnym portfelem jest Lisk Hub. Dostępny dla użytkowników systemów Linux, macOS oraz Windows. Instalacja jest szybka, nie wymaga pobierania blockchainu. 

Pobierz Lisk Hub: Lisk Hub

Kolejnym portfelem jest aplikacja Lisk mobile na urządzenia mobilne z androidem oraz IOS. Dodatkowym plusem tej aplikacji portfela jest możliwość trzymania na nim również bitcoina BTC.

Pobierz Lisk mobile: Lisk mobile

OPROGRAMOWANIE I ALGORYTM

Lisk jest jednym z pierwszych rozwiązań wykorzystujących konsensus DPOS - Delegated Proof of Stake. Oznacza to, że za dopisywanie bloków do łańcucha odpowiedzialni są delegaci.
101 wybranych w formie głosowania użytkowników dba o bezpieczeństwo sieci, uzyskując w każdej rundzie prawo do wygenerowania nowego bloku. W razie powodzenia zostają nagradzani określoną- zmnieniającą się co roku sumą oraz opłatami za transakcje umieszczonymi w dodanym przez siebie bloku. W razie niepowodzenia, kolejny delegat ma szansę zdobyć nagrodę również z poprzednich nieudanych prób.
Na dodanie bloku do łańcucha delegat ma 10 sekund.
Każdy posiadacz waluty Lisk ma prawo głosować na swoich kandydatów. Głos może być zarówno dodatni jak i ujemny, głosować można na maksymalnie 101 zarejestrowanych delegatów. Głos ma moc proporcjonalną do posiadanych przez niego tokenów.
Pod koniec każdej rundy (po dodaniu 101 bloków) głosy liczone są na nowo. Kolejność delegatów wyznaczona jest w losowej kolejności.
Rejestracja delegata, oddanie głosu, przelew pieniędzy, dodanie drugiego hasła, rejestracja konta 'multisignature', aplikacji zdecentralizowanej, a także przesył funduszy do i z aplikacji - wszystko to osobne typy transakcji, których opłaty są stałe.
Więcej szczegółów pod adresem: https://docs.lisk.io/docs/the-lisk-protocol-transactions.
Lisk blockchain

Lisk napisany jest w jezyku JavaScript. Dane blockchainu przechowywane są w bazie danych PostgreSQL.
Ilość monet Lisk jest nieograniczona, na starcie było ich 100 000 000 LSK.

GIEŁDY

Liskiem można handlować na kilku giełdach, w tym jednej polskiej – BitBay.net. Do pozostałych należą: Poloniex.com, Bittrex.com, YoBit.net, BitMEX.com, Livecoin.net, OpenLedger.io, Cryptomic.com, Bloombit.com, ChameleonBit.trade, Yuanbao.com, Jubi.com, BitBays.com, i Touzibi.com.

Lisk jest projektem o dużym potencjale, na co uwagę zwrócili nam nasi użytkownicy. Temat ten był często przez nich poruszany podczas rozmów z naszym zespołem. Podkreślali, że są zainteresowani zakupem LSK, w szczególności, gdyby mogli go dokonać za złotówki. To ze względu na ich prośby zadecydowaliśmy dodaniu LSK do naszej giełdy.
Skomentowała Justyna Laskowska-Witek, przedstawiciel giełdy BitBay. Polska giełda pozwala na handel Liskiem w czterech różnych parach: LSK/PLN, LSK/USD, LSK/BTC i LSK/EUR.

Waluta ma także rozwiązywać problem skalowalności znany z Bitcoina, gdzie blockchain może przyjąć ograniczoną ilość danych w konkretnym okresie, co doprowadziło do pewnych podziałów i gorących debat odnośnie do sposobów rozwiązania problemu. 

Ponadto LISK jest kryptowalutą, która wykorzystuje łańcuchy boczne w celu nieskończonego rozciągnięcia skalowalności cyfrowego ekosystemu aktywów bez wpływu na prędkość i wydajność głównego blockchaina (rdzenia). 

Łańcuchy boczne są niezależnymi kryptograficznymi księgami dołączonymi do księgi głównej, ale nie mają one wpływu na prędkość albo bezpieczeństwo głównego łańcucha. 

PLANY ROZWOJU (Roadmap)

Dokładną mapę produkcyjną znajdziecie pod adresem Lisk Roadmap. Nie uwzględnia ona jednak dokładnych dat a jedynie postęp prac nad kodem. 

Kod wszystkich produktów Lisk znajdziecie na Github pod adresem LiskHQ

 

Wydanie Lisk SDK bedzie kluczowym momentem dla sieci Lisk. Lisk SDK to narzędzia dla programistów mające umożliwić i maksymalnie ułatwić tworzenie aplikacji zdecentralizowanych na ekosystemie Lisk. Kolejntmi kluczowymi datami są: możliwość rejestracji dapp oraz zdecentralizowana wymiana tokenów w sieci Lisk.

DEVELOPERZY

Nad Liskiem obecnie pracuje spory zespół programistów, w tym dwóch Polaków, Maciej Baj oraz Mariusz Serek. Poniżej najważniejsi z nich.

Team Lisk

Podziękowania dla Macieja Baja, za pomoc w tworzeniu opisu. Maciej Baj jest developerem współtworzącym obecną sieć Lisk.

PODSUMOWANIE

Lisk ma szanse być wartościową walutą jak Bitcoin czy Ethereum, głównie dlatego, że jest pozbawiony ograniczeń i problemów które dotykają Bitcoin czy Ethereum. Jest walutą ekologiczną, bo nie zużywa ogromnej ilości prądu na wydobywanie jak np. Bitcoin. Szacuje się że na wydobycie Bitcoin marnowane jest tyle prądu ile zużywa cała Dania, a ilość ta stale rośnie. Poza tym Lisk bazuje na bardzo popularnym języku programowania JavaScript co może przełożyć się na ilość aplikacji w sieci Lisk.

Podczas gdy wielu myśli o Lisk jako "zabójcy Ethereum", bliższe spojrzenie pokazuje, że projekt jest po prostu kolejnym wspaniałym i nadchodzącym graczem (pośród wielu) w rodzącym się świecie kryptografii, który budowany jest na naszych oczach.

Podczas gdy Ethereum koncentruje się na inteligentnych kontraktach i mechanizmach w Solidity jako narzędziu typu back-end, Lisk ma nadzieję uchwycić serca i umysły twórców zarówno JavaScriptu, jak i użytkowników.

Ich SDK oparty na Javascript ma prostotę, którą łatwo przegapić. Po co na nowo wymyślać kod Internetu, skoro tak wielu programistów już go zna i używa? To tutaj Lisk oparł się pokusie wymyślenia czegoś własnościowego, a zamiast tego używa wcześniej istniejących frameworków, pozwalając im na szybszy dostęp do znacznie większej puli programistów.

Notowania Lisk

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Ostatnio zmieniany czwartek, 06 czerwiec 2019 15:49
Bitcoin-online

Strona nie jest poradnikiem inwestycyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za inwestycje.

https://bitcoin-online.pl

1 komentarz

  • Link do komentarza Darek niedziela, 07 styczeń 2018 20:19

    Proponuje inwestować w LISK. Jedna z najlepszych kryptowalut.

Skomentuj

Komentując pamiętaj że nie wolno przeklinać i obrażać innych. Trzymamy się tematu. Strona bitcoin-online.pl nie odpowiada za przekonania oraz komentarze użytkowników.

 

Bitbay

 

Reklama