Kryptowaluty

Kryptowaluty (27)

Data powstania: luty 2017

Infinity Coin XIN można juz zakupić na polskiej giełdzie Bitbay lub na giełdzie wewnętrznej Infinity Coin Exchange.

Infinity Economics Payment (IEP) ma na celu zintegrowanie poszczególnych elementów cyfrowej gospodarki, dlatego też, aby dotrzeć do przeciętnego użytkownika, stawia zdecydowanie na bezpieczną i solidną infrastrukturę offchain. Aby ten cel osiągnąć, jądro IEP oraz Client są tak skonstruowane, aby ich funkcje można było rozszerzać i łączyć z innymi, bardzo pożytecznymi protokołami i sieciami. Działanie IEP nie powinno być, jak w większości kryptowalut, odizolowane, lecz integrować w sobie wszystkie nowe technologie – od bardzo klasycznych aż po najbardziej zaawansowanych. Najwięcej usług opiera się na rozszerzonych implementacjach z IEP, takich jak Proxy i Gateway. Usługi mogą być publiczne lub prywatne i mogą być realizowane jako Ulless-Boty lub nawet jako rozszerzenia w obrębie interfejsu użytkownika i portfela. W przyszłościowej strategii rozwoju i ekspansji IEP, kluczową rolę odgrywają serwisy. Dlatego też fundacja ułatwiać będzie usprawnianie tych usług oraz inicjować lub nawet tworzyć wraz z zewnętrznymi zleceniobiorcami istotne dla społeczności usługi, takie jak ulepszone, zaszyfrowane wiadomości/czat lub lepszy przekaz informacji. Lista zrealizowanych/planowanych usług wciąż się wydłuża. Więcej informacji na temat już zaimplementowanych i zaplanowanych usług znajduje się w rozszerzeniach portfela.

• Konto:
Tokeny (XIN) – serce Infinity Economics – są dla użytkownika najistotniejsze. Aby przesłać tokeny z jednego konta na inne, stosuje się określony typ transakcji przesyłania. Uiszczenie dodatkowej opłaty umożliwi dodanie niedługiej, zaszyfrowanej wiadomości. W tej chwili opłata za pojedynczy przelew wynosi 1 XIN. Ta opłata może być stale dostosowywana, jeśli wartość tokenów będzie wzrastać. Transfer tokenów jest bardzo prosty, szybki, niedrogi i przeważnie wykonany w zaledwie 60 sekund. Anonimowe przelewy możliwe są dzięki wbudowanej funkcji Coin Shuffle.

• Wiadomości:
Komunikacja w Infinity Economics.

Wiadomości zaszyfrowane, przesyłane między użytkownikami to zwykle forma komunikacji długości SMSa. Przesyłacie zaszyfrowane dane z dowolnego konta na inne, jako pojedyncze wiadomości wielkości do 160 bajtów. Zaszyfrowane wiadomości mogą być też dołączane do większości transakcji, np. przy przesyłaniu tokenów, kapitału i waluty. Wiadomości zaszyfrowane są trwale zapisane w blockchainie, lecz ich wielkość jest ograniczona, by uniemożliwić jego przeciążenie. Zaszyfrowane wiadomości wymagają odpowiedniej opłaty, zależnej od ich wielkości, dlatego powinny być używane jedynie do przekazywania ważnych i niepodlegających zmianom informacji. Algorytmem szyfrowania jest AES. Przyszła, przeznaczona dla społeczności usługa Messengera będzie umożliwiała przesyłanie do 1.000 bajtów i co najmniej 1.000 wiadomości, bez żadnych opłat serwisowych. Wiadomości mogą być również wykorzystywane do uruchamiania transakcji, np. do powiązywania płatności lub do korzystania z rozproszonych usług.

Przykłady:
Podstawowy system służy do tego, by tworzyć i rozsyłać proste wiadomości tekstowe w obrębie zdecentralizowanego systemu czatowego. Zaawansowane zastosowania mogą wykorzystywać tę funkcję, aby wysyłać uporządkowane dane, jak np. obiekty JSON. Mogą być one używane do inicjowania lub ułatwiania usług.

• Aliasy:
System rejestracji nazw w Infinity Economics.

Funkcja systemu Aliasów w Infinity-Economics pozwala zasadniczo na zmianę nadanego przez system określenia na inny tekst tak, aby moc zastosować słowa lub pojęcia kluczowe, które mogą reprezentować lub opisywać inne rzeczy, jak np. nazwiska, numery telefonów, fizyczne adresy, strony internetowe, numery kont, adresy e-mailowe, kody itd.

Dlatego też Aliasy są interesujące dla firm i osób, które chcą być w ten sposób znajdowane. Również transakcje mogą być dokonywane za pomocą Aliasów.

W tym celu nadawca musi znać tylko Alias odbiorcy, a nie ID portfela, ponieważ ten jest już niejako zawarty w danym Aliasie.

Najprostsze zastosowanie, to na przykład łatwy do zapamiętania Alias, który utworzycie dla określenia swojego konta w IE. Ponieważ system Aliasów jest jawny, nadaje się idealnie do zastosowania w zdecentralizowanych systemach DNS, funkcjach koszyka zakupowego, Proxy do innych blockchainów, usługach Oracle, odwołaniach do plików zapisanych w BitTorrent lub IPFS lub nawet do wejścia w zdecentralizowany hosting stron www, taki jak np. ZeroNet.

Poza tym IE, poprzez zintegrowaną platformę obrotu, daje możliwość edytowania Aliasów, przesyłania ich na określone konta lub ich sprzedaży.

Przykłady do wykorzystania:
Rozszerzona funkcja zarządzania kontem, aplikacja do skracania linków: URL-Shortener, usługi Proxy, zdecentralizowany hosting, funkcja Cross-Chain oraz zdecentralizowany hosting plików.

• Głosowania:
Aktywna demokracja w Infinity Economics.

Technologia blockchain nadaje się świetnie do użycia w systemach głosowań. Technologia blockchain IE, oparta na konsensusie, czyli porozumieniu, umożliwia – w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów – przeprowadzenie głosowania z zachowaniem pełnej przejrzystości oraz zabezpiecza je przed sfałszowaniem, przy zachowaniu anonimowości wszystkich uczestników oraz bez konieczności udziału żadnego centralnego organu nadzoru.

System votingu IE umożliwia każdemu właścicielowi konta przeprowadzenie sondażu/głosowania, składającego się z jednego pytania i do dziesięciu możliwości odpowiedzi. Za każde głosowanie pobierana jest niewielka opłata w XIN, alternatywnej walucie lub w innych aktywach.

Przykłady użycia:
XIN DAO, wirtualne decyzje biznesowe, społeczna księgowość, umowy, decyzje rozwojowe, wybory.

• Aktywa:
Handel aktywami na Infinity Economics.

Handel aktywami jest wbudowanym zdecentralizowanym motorem Infinity Economic Payments (IEP). Za pomocą giełdy można te aktywa tworzyć, kupować, sprzedawać i przedstawiać dane, które wykraczają poza zwykły handel coinami. Otwiera to różnorodne możliwości. Giełda aktywów opiera się na koncepcji colored coin, w której jeden coin lub pakiet coinów może być oznakowany jako przeznaczony do reprezentowania innych aktywów. W przeciwieństwie do tej koncepcji, inne kryptowaluty funkcjonują wyłącznie jako takie i nie mogą mieć żadnych innych zastosowań.

Od kiedy jednak blockchain pozwolił oddać do dyspozycji stabilne konto o wysokim poziomie zabezpieczeń, obsługujące wszystkie rodzaje transakcji, może być ono używane do zapisywania o wiele bardziej różnorodnych informacji niż tylko zwykłe transakcje walutowe. Tokeny IEP mogą być określane jako przeznaczone do tego, by reprezentować inne coiny, akcje / obligacje, nieruchomości, surowce naturalne lub nawet koncepcje. Wskutek tego poprzez sieć IEP można handlować prawie wszystkim. Giełda aktywów/Asset Exchange jest więc przydatna w większości przypadków, w których użytkownicy kupują wirtualne udziały w firmach, sprzedają aktywa, punkty w systemach wynagradzania lub nawet kryptoaktywa. Nie nadaje się ona natomiast do handlu HFT, ponieważ Asset Exchange jest zdecentralizowana i potwierdza bloki co 60 sekund.

Giełda aktywów jest całkowicie zdecentralizowana i nie podlega regulacjom. Istotne jej zalety, to wolność, oszczędności kosztów, brak obcej interwencji i jeszcze więcej, ale po korzystnych cenach. Lecz z powodu tych zalet, powstają również niedogodności, których nie należy lekceważyć. Niestety mogą i często są tworzone i reklamowane nieuczciwe giełdy aktywów. Jest zatem konieczne, aby społeczność stosunkowo szybko je rozpoznawała, ponieważ w przypadku oszustwa istnieje niestety bardzo mało możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Raz dokonanych transakcji nie można już cofnąć. Przed rozpoczęciem handlu aktywami należy więc zdobyć o nich bardzo dokładne informacje, a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z ich wystawcą. Planowany serwis Rating Agency ułatwi użytkownikom w przyszłości znalezienie obiecujących aktywów i projektów na platformie IE.

Przykłady:
Aktywa XIN, to komfortowa możliwość, przedstawienia cyfrowo wszystkich wymienialnych i zbywalnych dóbr. Token aktywów mógłby reprezentować sztabkę srebra, kupon na pizzę, udział w przedsiębiorstwie lub nawet część portfela innych aktywów. Przez cyfrową prezentację tych rzeczy na blockchainie, mogą być one publicznie weryfikowane i łatwo znaleźć się w obrocie.
Aktywa mogą być np. wykorzystywane jako prywatne lub publiczne akcje, różnego rodzaju instrumenty finansowe, patenty i wiele więcej.

• Waluty:
Maszyna walutowa Infinity Economics.

Tworzenie następnych środków płatniczych (coinów) jest podstawowym elementem systemu walutowego IEP. Coiny mają niepowtarzalną nazwę oraz kod i te unikalne cechy gwarantuje protokół. Coiny mogą być nawet znów usunięte, przy czym ich kod, w szczególnych warunkach, może być wykorzystywany dalej.

Wszystkie zasoby walutowe są podzielne na pojedyncze jednostki walutowe. Podobnie jak przy aktywach (Assets), w jednostkach walutowych (Currencies), istnieje możliwość samodzielnego ustalenia ilości miejsc po przecinku. Maksymalna ilość coinów, która może być wydana w danej walucie jest taka sama jak w XIN, a mianowicie 10^9 * 10^8.

Faktyczna maksymalna liczba coinów jest ustalana przez wystawcę waluty. Wystawcą waluty jest konto, które wystawia walutę i uiszcza za to opłatę (Service Fee). Wydawca jest odpowiedzialny za ustalenie właściwości waluty i w niektórych konfiguracjach posiada dodatkową kontrolę nad jej wykorzystaniem. Tak jak w bilansie aktywów, jednostki walutowe mogą być przekazywane pomiędzy kontami tam i z powrotem.

Właściwości waluty:
Funkcje walut zapewniają wsparcie dla szeregu właściwości różnych innych typów walut. Właściwości te mogą być kombinowane i dostosowywane na różne sposoby. Typ waluty determinuje sposób jej funkcjonowania. Oto wykaz dostępnych właściwości waluty:

– Exchangeable (jest wymienialna)
Ten typ waluty może być wymieniany na XIN. Właściciele tej waluty mogą podawać do publicznej wiadomości ofertę wymiany, zawierającą kursy kupna i sprzedaży, podobnie jak banki czy giełdy podają do publicznej wiadomości swoje kursy wymiany. Każde konto może w określonym czasie wystawić tylko jedną ofertę wymiany.

Oferty wymiany należą do określonego bloku, po zamknięciu którego – wygasają. W odpowiedzi na podane do publicznej wiadomości oferty wymiany, kupujący i sprzedający mogą składać zapytania. Inaczej, niż przy zleceniach ofertowych lub sprzedaży w przypadku inwestycji, zapytania giełdowe nie są zapisywane. Są one albo wykonywane natychmiast (całkowicie lub częściowo) albo wcale. Zgodność oferty ze zleceniem zakupu powoduje natychmiastowe wykonanie tego zlecenia. Stany obydwu uczestniczących kont zostają momentalnie zaktualizowane. Poprzez ogłoszenie oferty zamiany zmniejsza się chwilowo saldo XIN i walut konta emisyjnego, aż do momentu upływu ważności oferty.

Oferty zakupu mogą określać dodatkowo limit cenowy przeznaczonych do wymiany coinów, ponieważ mogłyby okazać się one wyższe niż oferta sprzedaży. Oferty kupna obsługiwane są aż do wyczerpania kontyngentu ofert sprzedażowych.

– Controllable (można ją kontrolować)
Jest to cecha walut, które muszą monitorować walutę obcą. Stawia ona coinom następujące wymagania:
(1) waluta może być przekazywana jedynie z/na konto emitenta.
(2) tylko konto emitenta może wystawiać oferty wymiany. Konto emitenta może z wyprzedzeniem udostępnić dużą (praktycznie nieskończoną) ilość coinów, aby je później przelać na konta lub zaoferować do wymiany, aby odzwierciedlić faktyczne transakcje, które odbywają się w systemie zewnętrznym. Duża ilość coinów na koncie emitenta symuluje sytuację, że jednostki wprowadzane są „z niczego”, aby wspierać takie funkcje jak tworzenie nowych jednostek i płatności odsetek.

– Reserveable (może być rezerwowana)
Jednostki walutowe nie są wydawane natychmiast. Zamiast tego wystawca waluty ustala wielkość bloku (przedział czasu), po której osiągnięciu waluta ma być wydana, oraz koszt w XIN za jednostkę, który trzeba pokryć, aby waluta została wydana. Założyciele wpłacają wówczas odpowiednią ilość XIN na konto, aby otrzymać nową walutę (coiny). Jeśli opłata, którą trzeba pokryć w XINach na jednostkę, aby waluta została wydana, nie zostanie wpłacona przed osiągnięciem przez blok ustalonej wcześniej wielkości (nie zostanie dotrzymany czas), wydanie waluty zostanie anulowane, a zarezerwowane XINy, po potrąceniu opłat, zostaną zwrócone. Przy terminowym udostępnieniu koniecznej rezerwy, nowa waluta zostaje wydana, a udziały, zgodnie z ilością zainwestowanych XINów, są rozdzielane pomiędzy założycielami. Przy zaokrągleniach, pozostałe kwoty są przekazywane na konto emitenta.

– Claimable (zabezpieczona)
Jednostki walut, które można rezerwować, mogą być w późniejszym czasie oddane za tę samą cenę XIN za jednostkę, jaka obowiązywała w momencie rezerwacji. Możliwość otrzymania waluty do pewnym określonym kursie stawia jednakże pewne ograniczenia praktyczne. Taka uprawniająca do roszczeń waluta może być również wymieniana, choćby to się odbywało tylko w celu wymiany całych jej zasobów, tak, aby waluta ta mogła być całkowice usunięta.

– Currency Exchange (giełda walut)
Aby handlować walutą, każde konto właściciela waluty może wystawić ofertę wymiany, która przedstawi kurs kupna i kurs sprzedaży w stosunku do XIN i poda ilość coinów oferowanych do wymiany, (podana ilość nie może przekracza dostępnego zakresu konta). Wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w transakcji i, podobnie jak na tradycyjnych giełdach, składać zamówienia kupna i sprzedaży. Każda oferta jest limitowana czasowo i zawiera górną granicę dla oferowanych coinów. Przy kupnie udziałów z oferty handlowej liczba sprzedawanych udziałów automatycznie wzrasta i odwrotnie. Oferent może w taki sam sposób ograniczać cały wolumen transakcji coinów, który ma być oferowany za pewną określoną sumę.

– Store of Value (rezerwa wartości)
Kombinacja właściwości RESERVABLE i CLAIMABLE może być wykorzystana do określenia wartości początkowej dla waluty poprzez zablokowanie XIN. Gdy tylko waluta zostanie aktywowana, zarezerwowane XINy zostają zablokowane i uwolnione tylko w przypadku bezpośredniej zamiany nowych jednostek walutowych na XIN. Nadaje to walucie wartość, która opiera się na zablokowanym saldzie XIN.

Przykłady:
Bony na zainteresowania i gry, firmowe kupony promocyjne, mikrofinansowanie, organizacje charytatywne, kupony. Talony, nagrody rzeczowe, Crowdfunding, giełdy Crosschain.

• Crowdfunding:
Projekt Infinity Economics „Wspólnie jesteśmy silni”.

Crowdfunding to możliwość finansowania obecnych lub przyszłych projektów w nowy, innowacyjny sposób. W tym celu inicjator projektu prezentuje go na przewidzianej do tego celu platformie i tym samym przedstawia większej liczbie grup lub pojedynczych osób. Odwiedzający platformę mają możliwość wsparcia tego projektu dowolnymi lub ustalonymi kwotami. Crowdfunding jest tym samym formą Crowdsourcingu i alternatywnego finansowania.

W roku 2013 w projekty crowdfundingowe zainwestowano ponad 5,1 miliarda $! Mankamentem usługodawców Crowdfundingu, takich jak np. Kickstarter jest struktura ich opłat. Z reguły 5% z uzbieranych kwot trzeba przeznaczyć na opłaty. Następne 5% odlicza się na opłaty za obsługę płatności uczestników. Takie struktury opłat w erze technologii blockchain trudno już powoli uzasadnić, pomijając fakt, że blokują jednocześnie rozwijanie projektów.

Infinity Economics proponuje, w połączeniu ze swoim XINem, w pełni zautomatyzowane i zdecentralizowane rozwiązanie, by Crowdfunding był prosty, sprawny i przystępny.

Przykłady:
Wszystkie rodzaje przedsięwzięć, zorientowanych społecznie, artystycznie lub nastawione na osiąganie zysków.

• Subskrypcje:
Pomoc Infinity Economics przeciw zapominaniu.

Tworzenie, opracowywanie i zarządzanie zleceniami stałymi było dotychczas skomplikowanym i złożonym procesem. Infinity Economics proponuje w zamian zdecentralizowaną, powtarzającą się płatność, którą użytkownik może w każdej chwili uruchomić i/lub z niej zrezygnować. Subskrypcje nadają się świetnie do tego, aby zapewnić regularne opłacanie usług, lub dbać o permanentne zapewnienie środków na koncie.

Subskrypcje oparte są na nowej, rozszerzonej strukturze transakcji i umożliwiają użytkownikom wykonywanie płatności na inne konta w dowolnej wysokości i w dowolnych odstępach czasu. Subskrypcje, to bardzo ważna, nowa funkcja na przyszłym cyfrowym rynku.

Przykłady:
Software jako usługa, comiesięczny czynsz lub rachunki za prąd, magazyny, gazety lub inne publikacje, sektory usług takich jak Webhosting, oferowanie transportu, portale randkowe, zbieranie czynszu, członkostwo w klubach fitness lub produkty abonamentowe.

• Depozyt:
Kancelaria notarialna Infinity Economics.

Escrow Service (obsługa powiernicza) umożliwia bezpieczne płatności, ponieważ coiny nabywcy znajdują się w bezpiecznym depozycie tak długo, aż zostaną spełnione warunki sprzedaży i nabywca dokona płatności na rzecz sprzedawcy.

W większości przypadków nie dochodzi z tego tytułu do żadnych sytuacji spornych i nie jest konieczna ingerencja strony trzeciej. Infinity Economics Payment (IEP) oferuje zdecentralizowaną obsługę powierniczą, opierającą się na nowych, rozszerzonych typach transakcji. Jeśli kupujecie samochód lub dom za pomocą zdecentralizowanego serwisu IEP Asset (usługa zarządzania aktywami), możecie w prosty sposób ulokować swoje pieniądze na Escrow. Dopiero, gdy towar zostanie dostarczony/wydany, pieniądze zostają przelane. Roszczenie takie może być przekazane w systemie IEP nawet poprzez smart contract. Kosztuje to mniej niż kilka groszy, w przeciwieństwie do tradycyjnych transakcji bankowych i transakcji sprzedaży, które mogą kosztować setki a nawet tysiące euro lub dolarów. Escrow może uwzględnić nawet dziesięciu innych sygnatariuszy i oferuje szersze możliwości decyzyjne, jak zwrot, podział i uruchomienie.

• AT:
Inteligentne umowy oferowane przez Infinity Economics.

Jedna z najbardziej obiecujących funkcji w Infinity Economics Foundation, to zautomatyzowane transakcje (AT), nazywane też Smart Contracts. Te inteligentne kontrakty są niewielkimi programami, które, działając według logiki: „jeśli-to-bo inaczej”, znanej z arkuszy kalkulacyjnych lub z języka programistów, całkowicie automatycznie spełniają warunki umowy. Kontrakty inteligentne mogą być używane na blockchainie Infinity Economics i mają potencjał, by rozwinąć się jako następny rozwojowy rynek, tzw. „Internet of Things“- Interner Rzeczy. To z kolei oznacza coraz większą liczbę połączeń przedmiotów z internetem, aby te przedmioty komunikowały się samodzielnie za pośrednictwem Internetu i w ten sposób załatwiały różne zadania za właściciela. Szersze informacje podane są w dokumentach, Whitepaper, jak również w dokumentacji technicznej dla automatycznych transakcji (AT).

• Tokeny testowe:

Fundacja IE (Infinity Economics Foundation) udostępnia sieć testową, w której wszystkie funkcje, które na blockchainie IE działają jeszcze w stadium beta i dlatego nie są jeszcze uruchomione, mogą być wypróbowane i przetestowane. Aby Testnet mógł być wykorzystywany w pełnym zakresie, w testowym portfelu można zamówić tzw. testowe tokeny.

Giełdy

Infinity Coin Exchange

Bitbay

Notowania XIN

Na giełdzie BitBay 9 marca 2018r.  pojawiła sie nowa kryptowaluta KZCash. Można ją wymieniać tylko na parze z bitcoinem BTC.

Data powstania: 24/10/2017

Twórca: Alibek Makhambetabiev członek Stowarzyszenia Blockchain i Kryptowalut Kazachstanu (kabc.kz), zarejestrowanego w Kazachstanie.

 

KZCASH to międzynarodowa kryptowaluta azjatycka. Wykorzystanie sprawdzonego algorytmu mieszania X11 z 11 rodzajami szyfrowania zapewnia najwyższy poziom niezawodności, a wydobycie hybrydowe pozwala połączyć wysoką szybkość przetwarzania transakcji i niskie koszty prowizyjne.

Algorytm KZC

X11 - funkcja skrótu - jest szeroko stosowanym algorytmem haszującym stworzonym przez głównego twórcę Dasha Evana Duffielda.

Algorytm X11 wykorzystuje wiele rund, 11 różnych skrótów (blake, bmw, groestl, jh, keccak, skein, luffa, cubehash, shavite, simd, echo), dzięki czemu jest jednym z najbezpieczniejszych i bardziej wyrafinowanych skrótów kryptograficznych używanych przez współczesne kryptowaluty.

Zwiększona złożoność połączonego algorytmu zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i mniejszą niepewność w odniesieniu do cyfrowej waluty, w porównaniu z jednokrotnymi rozwiązaniami PoW, które nie są chronione przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak SPOF (Single Point Of Failure).

Na przykład możliwy, ale nie prawdopodobny przełom w obliczeniach, który "przełamie" hasz SHA256, może zagrozić całej sieci Bitcoin, dopóki sieć nie przejdzie przy pomocy hard forka do innego kryptograficznego skrótu.

Biorąc pod uwagę spekulacyjny charakter cyfrowych walut i ich nieodłączną niepewność jako nowej dziedziny, algorytm X11 może zapewnić zwiększone zaufanie użytkownikom i potencjalnym inwestorom, których nie można zastosować w pojedynczych hasłach. Rozwiązania haszujące, takie jak X11, zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i długowieczność dla celów przechowywania dóbr, dywersyfikacji inwestycji i zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z walutami o jednej funkcji skrótu, które są dotknięte SPOF (Single Point Of Failure).

Masternode KZC

Jak wiadomo, decentralizację krypto-waluty osiąga się przez to, że każdy węzeł sieci może niezależnie zatwierdzać transakcje z powodu przechowywania własnej repliki łańcucha bloków - blockchaina, którą może wykorzystać bez polegania na innych usługach.
Użytkownicy mogą udostępniać swoje węzły w celu połączenia się z innymi, co jest ważne dla powiększenia sieci i szybkości początkowej synchronizacji nowych węzłów łączących i szybkości dystrybucji wiadomości. W tym samym czasie użytkownicy nie muszą tego robić, pozostawiając prawo do utrzymania węzła w trybie pasywnym bez publikowania go.
Jednym z głównych problemów, które masternody są zobowiązane rozwiązać, jest zapisanie dużej liczby publicznych węzłów w sieci. Odnosząc się do struktury mechanizmu nagrody, posiadacze masternodów są zmotywowani do zapewnienia gwarancji ich zwiększonej dostępności.
Masternodes to te same węzły wysokiej jakości z sieci KZCash, działające z tym samym kodem co węzeł użytkownika. Przechowują również łańcuch bloków, przekazują bloki, transakcje i przeprowadzają ich walidację na takich samych warunkach, jak każdy inny członek sieci.
Ponadto masternodes może dostarczać dodatkowe usługi, których pojawienie się sprawia, że ​​sieć KZCash jest dwu-przechowywana, co powoduje przetwarzanie tych usług na osobnej warstwie węzłów zamiast ładowania przez nie całej sieci.
Każdy węzeł może stać się masternodem.
Proces aktywacji odbywa się w dwóch etapach: po pierwsze konieczne jest przeniesienie do dowolnego dostępnego adresu tego węzła dokładnie 1000 KZC z jedną transakcją, nie więcej lub mniej. Transakcja dostanie się do blockchain, a cała sieć upewni się, że ten adres jest w stanie poprawnie podpisywać wiadomości serwisowe jako masternod.
Początkowo masternod podczas instalacji wysyła jednorazowy komunikat o sobie do sieci dla wszystkich węzłów z nim połączonych, tzw. "Peerów".
Ci z kolei sprawdzają ważność komunikatu, a jeśli wszystko jest w porządku, przekazują ogłoszenie wszystkim swoim rówieśnikom. Łańcuch jest rozprowadzany w całej sieci.
Od tego momentu sieć rozpoznaje istnienie określonego masterpiece.
Aby zapewnić poprawne działanie dostarczanych usług, a także uczciwą dystrybucję nagród z wydobycia we wszystkich masternodach sieciowych, potrzebny jest nieskażony sposób ustalania, który z masternodów będzie wymagany do wykonania tych zadań.
W KZCash problem ten rozwiązuje algorytm predeterminacji kolejki i zasada uzyskiwania niezaufanego kworum.

Jak zorganizowany jest InstantSend?

Mechanizm InstantSend opiera się na generowaniu kworum masternod zgodnie z opisanymi wcześniej podstawami: określeniem listy najbliższych masternodów w kolejce i wysłaniu żądania InstantSend do wszystkich najbliższych węzłów w kolejce 10-węzłowej. 

Masternody pobierają żądanie utworzenia blokady transakcji, aby tego samego wejścia nie można było użyć dwukrotnie w innej transakcji, ale tylko w transakcji wysyłającej i tylko w niej. Blokowanie rozszerzenia transakcji trwa średnio około 4 sekund.

Każda kolejna próba wysłania transakcji z tym samym wyjściem, ale wynik nie jest niezgodny z poprzednim identyfikatorem transakcji, będzie postrzegana jako nieważna i będzie ignorowana przez sieć do momentu potwierdzenia poprzednio już wysłanej transakcji natychmiastowej.

Transakcje InstantSend od pierwszych sekund otrzymują 5 potwierdzeń z kolejki jednocześnie. Jest to wyświetlane zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy.

Jak zorganizowano PrivateSend?

"PrivateSend" to usługa mieszania płatności, która jest zintegrowana z programem
klienckim. Mechanizm Kzcash PrivateSend obejmuje szereg procedur:
Nominał wstępny - płatności dzielone są na równe części: 100, 10, 1, 0,1, co zapobiega śledzeniu w poszczególnych kwotach.
Każda część przechodzi przez własne etapy anonimizacji
- nie wszystkie kwoty są anonimowe, ale tylko część.
- Mieszane są wyłącznie pokrywające się części według objętości.
- Na każdym kroku wybierany jest nowy miks masternodowy.
Mieszanie odbywa się jako wstępne. Po wymieszaniu kwota wraca do właściciela w poszukiwaniu nowych anonimowych adresów i może być użyta, gdy jest potrzebna.
Najciekawszą rzeczą w sieci Masternodes jest to, że ludzie mogą swobodnie wchodzić i wychodzić, dlatego sukces tej sieci nie zależy od konkretnych użytkowników. To sprawia, że ​​sieć ma zdecentralizowaną strukturę.
Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o tym, jak zdobyć Masternode, jest: musisz zainwestować w to 1000 KZC i nie używać tych pieniędzy. Oznacza to, że nie powinieneś wypłacać, konwertować, a nawet wysyłać tej kwoty gdzieś z portfela. Gdy saldo spadnie poniżej 1000 KZC, utracisz prawo do głosowania.

DAO

Sieć KZCash obsługuje zdecentralizowane zarządzanie i system budżetowy: finansowanie inicjatyw społecznościowych prosto z samego łańcucha blockchain za pomocą mechanizmu "superbloków", które są tworzone na każdym 16616 bloku. Miesięczny limit finansowania inicjatyw jest określany jako faktyczna nagroda DAO za 1 blok pomnożony przez długość cyklu superbloku (16616 bloków). Na przykład 0,5 * 16616 = 8308 KZC (przy rzeczywistej trudności i dystrybucji nagrody). Oznacza to, że kwota DAO nie kumuluje się przez cały okres, jest ograniczona do superbloku (16616 bloków) i może być używana tylko w tym okresie. Niewydane środki DAO nie mogą zostać przeniesione na następny okres.

Omówienie: - Ktoś wymyśla propozycję, w jaki sposób może ulepszyć KZCash, pozostawiając opis jako publiczny URL. - Ten użytkownik wysyła tę propozycję do sieci KZCash za pośrednictwem protokołu propozycji. - Akcjonariusze (właściciele masternodów sieciowych) oddali głosy za tą propozycją lub przeciw niej. - Zatwierdzone propozycje czekają na finansowanie. - Raz w miesiącu sieć KZCash tworzy superblok z żądanym dofinansowaniem, który jest przypisany do adresu odbiorcy wymienionego we wniosku.

Portfele KZC

Windows, Linux, MacOS

Giełdy

BitBay, BTC-Alpha

 

Strona

Oficjalna strona projektu KZC

 

Notowania KZCash

Data startu 29.09.2017

Zaprojektowany i opracowany przez IOHK we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu, Uniwersytetem w Atenach i Uniwersytetem w Connecticut, Cardano jest kryptowalutą Proof of Stake opartą na implementacji białej księgi Haskella "Ouroboros: Bezpiecznie zabezpieczający protokół Blockchain "autorstwa Aggelosa Kiayiasa, Alexandra Russella, Bernardo Davida i Romana Oliynykova.

Cały zespół Cardano składa się z ekspertów z całego świata, a główny zespół technologiczny składa się ze sprawdzonych typów, Serokell, Runtime Verification, Predictable Network Solutions i ATIX z IOHK jako liderem zespołu. Zewnętrzni audytorzy, tacy jak Grimm, RPI Cryptography Group i FP Complete, zapewniają jakość produktu, utrzymując odpowiedzialność IOHK.

Uruchomienie Cardano oznacza prawie dwa lata badań i ponad rok rozwoju. IOHK zaprojektował i zbudował stos technologii kryptowalut o całkowicie nowym designie ze 100% nowym kodem.

Cardano to projekt, który rozpoczął się w 2015 roku jako próba zmiany sposobu projektowania i opracowywania kryptowalut. Głównym celem wykraczającym poza określony zestaw innowacji jest zapewnienie bardziej zrównoważonego ekosystemu, który lepiej uwzględnia potrzeby użytkowników, a także innych systemów dążących do integracji.

W duchu wielu projektów o otwartym kodzie źródłowym, Cardano nie rozpoczął od kompleksowej mapy drogowej, a nawet wiarygodnej białej księgi. Objął on raczej zbiór zasad projektowania, najlepsze praktyki inżynieryjne i możliwości eksploracji. Należą do nich:

 • Rozdzielenie rachunkowości i obliczeń na różne warstwy
 • Implementacja podstawowych komponentów w wysoce modułowym funkcjonalnym kodzie
 • Małe grupy naukowców i programistów konkurujących z badaniami recenzowanymi
 • Duże wykorzystanie zespołów interdyscyplinarnych, w tym wczesne wykorzystanie ekspertów InfoSec
 • Szybka iteracja między dokumentami, wdrożenie i nowe badania wymagane do naprawienia problemów wykrytych podczas przeglądu
 • Możliwość rozbudowy systemów po wdrożeniu bez niszczenia sieci
 • Opracowanie zdecentralizowanego mechanizmu finansowania dla przyszłych prac
 • Długoterminowe spojrzenie na ulepszenie projektowania kryptowalut, aby mogli pracować na urządzeniach mobilnych z rozsądnym i bezpiecznym doświadczeniem użytkownika
 • Zbliżenie interesariuszy do operacji i utrzymania ich kryptowaluty
 • Potwierdzenie potrzeby rozliczania wielu aktywów z tej samej księgi
 • Abstrahowanie transakcji w celu uwzględnienia opcjonalnych metadanych w celu lepszego dostosowania do potrzeb starszych systemów
 • Nauka od prawie 1000 altcoinów, wykorzystując cechy, które mają sens
 • Zastosowanie procesu opartego na standardach zainspirowany przez Internet Engineering Task Force, wykorzystując dedykowaną podstawę do zablokowania ostatecznego projektu protokołu
 • Poznanie społecznych elementy handlu
 • Znalezienie zdrowych podstaw dla regulatorów, aby wchodzić w interakcję z biznesem bez naruszania podstawowych zasad odziedziczonych po Bitcoin

  Z tego zbioru pomysłów szefowie pracujący nad Cardano zaczęli zarówno odkrywać literaturę krypto-walutową, jak i budować zestaw narzędzi do abstrakcji. Rezultatem tych badań jest bogata biblioteka artykułów IOHK, liczne wyniki badań, takie jak ten najnowszy przegląd skryptów językowych, a także Ontologia inteligentnych kontraktów i projekt Scorex . Lekcje przyniosły uznanie dla niezwykłego, a czasem wręcz przeciwnego do zamierzonego wzrostu przemysłu kryptowalut.

Po pierwsze, w przeciwieństwie do udanych protokołów, takich jak TCP / IP, w projektowaniu kryptowalut jest mało warstw. Zachodziła chęć zachowania pojedynczego pojęcia konsensusu wokół faktów i zdarzeń zapisanych w pojedynczej księdze rachunkowej, niezależnie od tego, czy ma to sens.

Na przykład Ethereum obarczone jest ogromną złożonością, próbując stać się uniwersalnym komputerem świata, ale cierpi na trywialne obawy, potencjalnie niszczące zdolność systemu do działania jako zasób wartości. Czy każdy program powinien być obywatelem pierwszej klasy, niezależnie od jego wartości ekonomicznej, kosztów utrzymania czy konsekwencji prawnych?

Po drugie, nie docenia się wcześniejszych wyników w głównym nurcie badań kryptograficznych. Na przykład, Delegowany Dowód Stanu Bitshares mógłby łatwo i niezawodnie generować liczby losowe za pomocą podrzucania monet z gwarantowanym dostarczaniem wyników, co jest techniką znaną od lat 80. (patrz nowela opracowana przez Rabin i Ben-Or ).

Po trzecie, większość altcoinów (z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami, takimi jak Tezos ) nie zrobiło żadnego miejsca na przyszłe aktualizacje. Zdolność do skutecznego przesuwania miękkiego lub twardego widelca jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu każdej krypto-waluty.

W związku z tym użytkownicy korporacyjni nie mogą wydać milionów dolarów na środki na protokoły, w których plan działania i podmioty stojące za nimi są efemeryczne, małostkowe lub zradykalizowane. Potrzebny jest skuteczny proces, dzięki któremu konsensus społeczny może kształtować się wokół wizji ewolucji podstawowego protokołu. Jeśli proces ten jest ogromnie uciążliwy, fragmentacja może rozerwać społeczność na części.

Cardano jest domem kryptowaluty Ada , która może służyć do wysyłania i otrzymywania funduszy cyfrowych. Ta cyfrowa gotówka stanowi przyszłość pieniędzy, umożliwiając szybkie, bezpośrednie transfery, które gwarantują bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu kryptografii.

Cardano to coś więcej niż kryptowaluta, ale jest to platforma technologiczna, która będzie w stanie obsługiwać aplikacje finansowe używane obecnie przez osoby prywatne, organizacje i rządy na całym świecie. Platforma jest budowana w warstwach, co daje systemowi elastyczność łatwiejszą w utrzymaniu i pozwala na ulepszenia za pomocą soft forków. Po ukończeniu warstwy rozrachunkowej, która uruchomi Adę, zostanie zbudowana osobna warstwa obliczeniowa do obsługi inteligentnych kontraktów, cyfrowych umów prawnych, które będą stanowić podstawę przyszłego handlu i biznesu. Cardano będzie także uruchamiał zdecentralizowane aplikacje lub dappy, usługi, które nie są kontrolowane przez żadną ze stron, ale działały na blockchain.


Jest to pierwszy projekt blockchain, który zostanie opracowany z filozofii naukowej i jedyny zaprojektowany i zbudowany przez globalny zespół czołowych naukowców i inżynierów. Istotne jest, aby technologia była bezpieczna, elastyczna i skalowalna do wykorzystania przez wiele milionów użytkowników. W związku z tym znaczna część myśli i opieki ze strony wiodących ekspertów w swoich dziedzinach została poświęcona projektowi i świadomym decyzjom projektowym. Naukowe rygory zastosowane w systemach krytycznych dla misji, takich jak lotnictwo i bankowość, zostały wprowadzone w dziedzinie kryptowalut, dzięki wdrożeniu o wysokiej wiarygodności. Uważamy, że po raz pierwszy zostało to zrobione.

Główną innowacją Cardano jest to, że będzie on równoważył potrzeby użytkowników z potrzebami regulatorów, a przy tym łączy prywatność z przepisami. Wizja Cardano polega na tym, że nowy styl technologii regulowanych zapewni większą integrację finansową, zapewniając wszystkim dostęp do uczciwych usług finansowych.

Sidechains - łańcuchy boczne

Cardano będzie obsługiwał nowy protokół opracowany przez Kiayias, Miller i Zindros (KMZ sidechains) w oparciu o wcześniejsze wyniki z dowodów pracy . Ten szczególny projekt wykracza poza zakres tego dokumentu; jednak koncepcja pozwala na bezpieczny i nieinterakcyjny przepływ funduszy z CSL do dowolnej warstwy obliczeniowej Cardano lub innego bloku obsługującego protokół.

Łańcuchy KMZ są kluczem do enkapsulacji złożoności. Księgi rachunkowe z wymaganiami regulacyjnymi, operacje prywatne, niezawodne języki skryptowe i inne specjalne problemy są skutecznie czarnymi skrzynkami do CSL, jednak użytkownik CSL uzyska pewne gwarancje dotyczące księgowości i zdolność do wycofywania funduszy po zakończeniu obliczeń.

Roadmap Cardano

https://cardanoroadmap.com/

Kod Cardano

Kod kardano na GitHub

Portfel Cardano

Portfel Cardano Daedalus: https://daedaluswallet.io/

Przyszłe wydania Daedalus pozwolą twórcom stron trzecich na tworzenie innowacyjnych aplikacji bezpośrednio z portfela.

Giełdy 

Bittrex

Binance

Notowania Cardano

 

IOT IOTA

listopad 09, 2017

Data startu: 17/07/2016

Twórcy: IOTA foundation

David Sønstebø (Founder)
Dominik Schiener (Co-Founder)
Sergey Ivancheglo (Co-Founder)
Dr. Serguei Popov (Co-Founder)
Per Lind
Dr. Carsten Stöcker
Prof. Gideon Samid
Dr. Navin Ramachandran
Dr. Mervyn G. Maistry
David A. Cohen
Wilfried Pimenta de Miranda
Regine Haschka Helmer

Opis IOTA

IOTA jest to nowy zdecentralizowany rejestr, projekt został stworzony jako oprogramowanie otwarto źródłowe. Dzięki technologicznym podstawom i unikalnym właściwościom otwiera nowe, niedostępne wcześniej, metody użycia technologii Blockchain.

brak opłat za transakcje realizowane w czasie rzeczywistym to jedno z najlepszych rozwiązań ostatnich czasów. Rejestrator Tenagle rozlicza transakcje z pomięciem uciążliwych kursów walutowych i innych opłat, a użytkownicy mogą wymieniać swoje zasoby na żądanie. Dane przechowywane są w bezpieczny i sprawdzony sposób, uniemożliwiający ich utracenie lub zagubienie.

Cechy:

Nieskończona skalowalność,
lekka konstrukcja,
brak opłat transakcyjnych,
brak bloków,
brak wydobycia,
POW do zatwierdzania transakcji,
obsługiwany przez procesory JINN w przyszłości,

W przeciwieństwie do złożonych i ciężkich bloków Bitcoin i tym podobnych, Była ona inspiracją dla twórców, którzy rozwiązują jej problemy przy użyciu ukierunkowanego wykresu acyklicznego (ang. directed acyclic graph – DAG) – the Tangle. Można powiedzieć, że jest to waluta inspirująca się blockchainem, która jednak sama blockchainu nie ma.

Kryptowaluta powstała jako technologia integralności danych i urządzeń przemysłowych dla Internetu rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) -. Ponadto w obszarze zainteresowania znajdują się mikro-kontrolery, czujniki, inteligentne miasta, systemy adaptacyjne. Krótko mówiąc IOTA celuje w bycie kręgosłupem Internetu rzeczy.

Waluta ta ma nie typową specyfikacje, brak bloków i brak wydobycia, cała architektura oparta jest na POW która służy do zatwierdzania transakcji, największym plusem kryptowaluty jest to że nie ma w niej opłat transakcyjnych.

IOTA rozwiązuje następujące problemy swojego kuzyna:

Centralizacja sterowania
Jak pokazuje historia, małe górale tworzą duże grupy, aby zmniejszyć odchylenie nagrody. Prowadzi to do koncentracji władzy (obliczeniowej i politycznej) w rękach kilku operatorów puli i daje im możliwość stosowania szerokiego spektrum polityk (filtrowanie, odkładanie) na pewne transakcje. Chociaż nie ma znanych przypadków, w których operatorzy puli nadużywali swojej władzy, istniało kilka przypadków, w których istniała możliwość. Ta możliwość w systemie monetarnym, zasilającym przemysł wielobillionowy (w USD) jest całkowicie niedopuszczalny.

„Przestarzała” kryptografia
Chociaż kwantowe komputery wielkogabarytowe nie istnieją, firmy zorientowane na przyszłość już zaczęły inicjować kroki w kierunku kryptografii kwantowej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa warto rozsądnie założyć, że w niedalekiej przyszłości może pojawić się sprzęt zdolny do łamania klasycznych kryptowalut, więc przygotowanie jest jedyną obroną.

Niezdolność do prowadzenia mikropłatności
Opłaty transakcyjne są wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z wydobyciem i złagodzenie spamu. Określają również próg dotyczący minimalnej kwoty płatności, poniżej której przelewy stają się nieefektywne.

Nietolerancja partycjonowania
Waluty bazujące na zasadzie Blockchain nie mogą przetrwać długotrwałego podziału sieci, ponieważ może to prowadzić do odwrócenia dużej liczby transakcji. Nie jest również możliwe zainicjowanie zamierzonego podziału w przypadkach, gdy jest to wymagane.

Dyskryminacja uczestników
Istniejące kryptowaluty to systemy heterogeniczne z wyraźnym rozdziałem ról (emitenci transakcji, zatwierdzający transakcje). Takie systemy stwarzają nieuniknioną dyskryminację niektórych elementów, które z kolei powodują konflikty i sprawia, że ​​wszystkie elementy wydatkują środki na rozwiązywanie konfliktów.

Ograniczenia skalowalności
Niektóre kryptowaluty mają trudności w maksymalnej wysokości transakcji, a limity te nie mogą zostać usunięte w sposób zdecentralizowany. Magia limitu ustalonego przed uruchomieniem nie może zaspokoić wymagań systemu, chyba że zostanie ustalona przez osobę o niezwykłej umiejętności przewidywania. Zbyt niska wartość może utrudnić wzrost bazy użytkowników, zbyt wysoka wartość może otworzyć system dla różnego rodzaju ataków.

Wysokie wymagania dotyczące sprzętu
Kryptowaluty pochodne pochodzące z Bitcoina wykorzystują swoje oryginalne podejście oparte na skryptach, które pozwala na wdrożenie szerokiej gamy przypadków użycia. Inne waluty wykorzystują podejście zbliżone do stosowanego przez banki, ale dodają dodatkowe funkcje. Oba znacząco podnosi wymagania sprzętowe ze względu na złożoną logikę przetwarzania transakcji.

Nieograniczony wzrost danych
Przechowywanie wszystkich przejść stanów prowadzi do szybkiego wzrostu danych, a nie zwiększa znacznie informacji o saldzie. Ta nieskuteczność nie może zostać usunięta, nawet jeśli techniką przycinania danych i dużą popularnością waluty może doprowadzić do jego upadku.

Interakcyjność Tangle-Blockchain

Iota nie stara się zastąpić bloków w całości, ale działa jako uzupełnienie bieżącego ekosystemu blokowego, działając jako oracle dla inteligentnych platform kontraktowych, takich jak Ethereum i Rootstock. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo bloków, umożliwiając włączenie punktów kontrolnych do transakcji.

Prezentacja wideo IOTA

 

Unikalny protokół

Pierwsza kryptowaluta bez blochchaina, IOTA używa protokołu o nazwie „Tangle”, każda pojedyncza transakcja formuje nowy blok i weryfikuje się sama. Aby wszystkie się udało, najpierw muszą zostać zweryfikowane dwie losowo wybrane transakcje z sieci. Dzieje się to na podstawie uproszczonej wersji znanego z Bitcoina proof-of-work, tak więc możnaby powiedzieć, że transakcje nie są bezkosztowe. Jednak ilość pracy wymagana przez PoW jest tak niska, że każde urządzenie może tego dokonać, więc w praktyce koszt transakcji nie istnieje.

Skalowalność – z racji tego, że każda następna transakcja weryfikuje dwie pozostałe w sieci, system sam dopasuje się do wzrostu popularności. Zapomnieć można więc o czymś takim jak wielkość bloku.

Jeśli rozumiemy Tangle, jako “splot” wszystkich transakcji, to kiedy urządzenie dokonuje transakcji offline, może potem podłączyć swój subtangle – “podsplot” do głównego rdzenia. Jest to bardzo obiecujące rozwiązanie, ponieważ węzły nie muszą być cały czas online.

Podaż – Z racji braku wykopywania monet, wszystkie powstały już w pierwszym bloku.

ICO /  Premining  – W 4 kwartale 2015, zebrano 1337 BTC wartych wtedy $584 000 – 2,779,530,283,277,761 tokenów. Na coinmarketcap.com widać jednak 2,779,530,283 MIOTA, dzieje się tak, ponieważ 1 MIOTA (Mega Iota) = 1.000.000  podstawowych jednostek.

MAM 

pierwszy rozszerzalny moduł rdzenia IOTA umożliwia wymianę między węzłami danych przez Tenagle z pełnym zabezpieczeniem i uwierzytelnieniem. Łatwe udostępnianie danych daje możliwość dostrojenia częstotliwości w czasie rzeczywistym, co przekłada się na możliwość otrzymywania danych o transmisji niezależnie od strefy czasowej.

Portfele

http://www.iotawallet.info/

Whitepaper

http://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf

Roadmap

Na tej stronie aktualny RoadMap

Oficjalna strona

https://iota.org/

Giełdy

Bitfinex

Binance

 

 

Data startu - 01/08/2017
Bitcoin cash jest to kryptowaluta powstała po forku Bitcoina który dokonał się 1 sierpnia 2017.
Bitcoin cash posiada tą samą historię transakcji co Bitcoin do czasu rozłamu czyli 1 sierpnia.
Od starego Bitcoina różni się przede wszystkim odrzuceniem SegWit2x a także zwiększeniem rozmiaru bloku do 8 megabajtów.

Bitcoin cash działa tak samo jak bitcoin metodą PoW (proof of work) oraz algorytmem SHA-256.
W związku z tym że jest to fork a nie nowa kryptowaluta, wszyscy użytkownicy Bitcoina dostali BCC jako kopię oryginalnych bitcoinów, jeśli oczywiście trzymali bitcoiny w portfelu z którego mozna wyeksportować klucz prywatny, lub na giełdzie która wspiera BCC.
W Polsce Bitcoin cash wspierają np. giełdy BitBayBeatcoin.

Bitcoin Cash to propozycja z puli górniczej w systemie viaBTC i grupy wydobywczej Bitmain w celu przeprowadzenia UAHF w dniu 1 sierpnia 12:20 UTC. Odrzucili oni uzgodniony konsensus (aka BIP-91 lub SegWit2x) i zdecydowali się na wymianę oryginalnego bloku Bitcoin by stworzyć nową wersję o nazwie "Bitcoin Cash".

Notowania Bitcoin cash

Data startu - 01/06/2015
Siacoin jest bardzo młodym projektem, który wydaje się przebojem wdzierać na rynek kryptowalut. Wystarczy spojrzeć na jego kapitalizację i dzienny volumen (obrót). Sama kryptowaluta oparta jest o platformę Sia, która służy do zdecentralizowanego przechowywania danych coś na wzór popularnych na całym świecie serwisów dropbox czy google drive. Przez ostatni miesiąc jej wartość urosła o blisko 200% a prognozy sięgają dużo wyżej. Jest to projekt długoterminowy. 

Siacoin jest czymś co może absolutnie zrewolucjonizować rynek chmur i hostingów wirtualnych, bo cena takiej np. chmury jest 10 razy niższa od najtańszej oferty od google. Dane mają być jednak bezpieczniejsze, bo na żadnym serwerze ani komputerze nie będzie naszych plików w całości, tylko po kawałku w wielu lokalizacjach sieci SIA w postaci zaszyfrowanej. Taka decentralizacja daje niespotykaną gwarancję bezpieczeństwa naszych informacji.siacoin-cenyPoza tym zapewnia niezakłóconą dostępność usługi w różnych rejonach świata.
Dane są specjalnie szyfrowane oraz przechowywane przy pomocy algorytmów technologii blockachin. Osoby postronne nie mają możliwości wglądu do wykonywanych operacji. Dzięki decentralizacji użytkownicy mogą udostępniać swoje zasoby dyskowe innym użytkownikom za co pobierane są opłaty. Jeśli masz za dużo wolnego miejsca na dysku i chcesz sobie dorobić jest to bardzo fajna okazja do wykorzystania – która nie kosztuje wiele.

Walutę SiaCoin można wydobywać popularną metodą PoW – Proof of Work (dowód zapłaty) – czyli metodą wydobywania kryptowalut za pomocą tzw. koparek na podstawie ich mocy obliczeniowych. Drugim sposobem pozyskania coina opisanym wyżej jest wykorzystanie swojej przestrzeni dyskowej poprzez udostępnienie jej użytkownikom sieci.

Siacoin zakupić można na giełdach: Poloniex, Bittrex lub wymienić w Yunbi, Shapeshift.

Portfel Siacoin jako aplikacja: http://sia.tech/apps/

W ostatnim czasie Sia nawiązuje współpracę z firmą HP w zakresie udostępniania specjalnych urządzeń do przechowywania danych.

Na profilu twitter ukazała się informacja o Obelisku, który okazał się pierwszym procesorem do wykonwania pojedynczego zadania. W świecie kryptowalut nazywa się to ASIC (Apllication Specific Integrated Circuit).

Zdecydowanie jest to użyteczna kryptowaluta, którą czekać może wielka przyszłość jeśli projekt uda się w całości dokończyć. 

Notowania Siacoin

Data startu - 01/06/2015
Gamecredits to ciekawy sposób na rozwiązanie mikropłatności w grach, ominięcie drogich pośredników płatności, lub nawet na zarabienie graniem. 
Wartość rynku gier video przekracza w tej chwili 100 miliardów dolarów i wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu będzie się on rozwijał. W tej chwili większość projektów opartych na technologii Blockchain zdaje się pomijać sektory mainstreamowe, na przykład gier video. Skupiają się raczej na implementacji dla przemysłu finansowego. Gamecredits zamierza zmienić ten stan rzeczy, przez wprowadzenie swojego bezpłatnego API. 

Gamecredits można zakupić się na Polskiej Giełdzie BitBay.

Gamecredits Inc. jest pierwszym dostawcą płatności opartej na kryptowalucie, która może być w prosty sposób wdrożona do każdej gry. Developerzy, którzy zdecydują się na Gamecredits unikną znacznej części opłat pośredników, wyeliminują możliwość zwrotu środków, zapewnią uniwersalną metodę płatności dla całego świata, a płatność dotrze do nich w kilka minut, a nie miesięcy. W zamian za to Gamecredits pobierze opłatę w wysokości 10% każdej transakcji, to niewiele w porównaniu do rozwiązań największych firm, które liczą sobie nawet do 30%.

Dyrektor Operacyjny (COO) Alex Migitko:
„Game developers have consistently been taken advantage of; developers have been required to pay 30% on all revenue to vendors like Apple, Google and Steam. Cryptocurrency payments can not only save developers money, but create brand new gaming economies. GameCredits will make this possibility a reality.”

Gracze będą mogli znaleźć w grach kody na dodatkowe kredyty, które można wymienić bezpośrednio z poziomu gry. Krótko mówiąc – będą zarabiać, grając w grę.
Wydanie API ma miejsce niedługo po ogłoszeniu otwarcia Gamecredits Mobile Store, który wystartuje na początku drugiego kwartału tego roku. W sklepie już pierwszego dnia ma być ponad 300 gier. Będą one zintegrowane z API, a wszystkie płatności odbywać się będą z użyciem cyfrowego pieniądza.


Aby ułatwić dostęp do waluty, Gamecredits zintegrowała w portfelu możliwość zakupu kartą jednego z pięciu dostawców. GAME można kupić z użyciem Mastercard, Visa, American Express, Discover Card, oraz JCB. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenia PayPal, Paysafecard oraz innych, lokalnych, metod.
Najnowsze informacje o Gamecredits zwiastują ciekawe czasy w świecie kryptowalut. Ambitne projekty, takie jak GAME, wprowadzają blockchain do mainstreamu. Sądząc po tym co Gamecredits obiecuje, to developerzy mogą spodziewać się w tym roku sporych zmian w sposobie pobierania płatności. 

Gamecredits we wrześniu 2017, dołączył do projektu Hyperledger. Hyperledger to wspólny wysiłek związany z otwartym źródłem, stworzony w celu przyspieszenia technologii blockchain. Jest to globalna współpraca, w tym liderów finansów, bankowości, internetu rzeczy, łańcuchów dostaw, produkcji i technologii.

Listopad 2017 - Gamecredits podjęło współpracę z Unity. Unity tworzy silnik do wielu gier oraz renderów 3D oraz 2D na wszystkie platformy sprzętowe, jednak głównie mobilne. Zajmują się również VR.

PODSUMOWANIE

Czy Gamecredits ma przyszłość? myślę że tak, rynek gier to ogromny i stale powiększający się rynek, gdzie coraz bardziej popularne są mikropłatności, a zakup gry online jest już czymś normalnym. Poza tym może pozwolić na tańszy zakup gier lub funkcji w grach, ponieważ omija pośredników takich jak wydawcy, platformy gier typu steam, którzy potrafią łącznie zabrać z płatności nawet do 50%. Pozytywnym sygnałem jest wprowadzenie Gamecredits na Polską giełdę BitBay

Notowania Gamecredits

Data startu - 02.07.2017
Advanced File Index ( „AFIX”) to projekt Novus wykorzystujący bazę danych w oparciu o blockchain Novusphere a sieć działa jako warstwa do błędów IPF. 
Baza ta pozwala zbudować indeksy dla wszystkich plików, które istnieją w sieci błędów IPF, zapewniając jednocześnie o metadane pliku. Metadane jest to dowolny obiekt JSON związany z plikiem, podany podczas składania plik hash błędów IPF do indeksu.
Po zakończeniu fazy decentralizacji projekt ma być otwartoźródłowy (open source).
Projekt nadal jest w fazie tworzenia i decentralizacji.
The InterPlanetary File System (IPFS) to protokół zaprojektowany w celu stworzenia stałego i zdecentralizowanego sposóbu przechowywania i udostępniania plików w środowisku całkowicie peer-to-peer. 

System ten pozwala użytkownikom na zapisywanie w pasmach, dzięki czemu duże ilości danych, będą dystrybuowane z wysoką wydajnością, ponieważ plik jest pobierany z wielu komputerów (w przeciwieństwie do protokołu HTTP, który pobiera pliki z jednego komputera na raz). 
Użytkownik ma możliwość wykorzystania Konkretnego File Search Interfejsy (SFSI), aby zawęzić swoje poszukiwania w specyficznych formatach. Na przykład, użytkownicy, którzy chcą oglądać filmy mogą używać SFSI tylko dla filmów a wynik wyszukiwania przedstawia w sposób zorganizowany. 
Projekt ma potencjał ponieważ umożliwia pobieranie, streemowanie filmów z dużą prędkością.

Notowania Atmos

Data startu - 19/07/2013
Stellar jest infrastrukturą publiczną dla pieniędzy.
Stellar utrzymywane jest przez społeczność (non profit), zapewnia zwiększenie interoperacyjności pomiędzy różnymi systemami finansowymi i walutami
. Stellar to technologia, która pozwala transferować pieniądze bezpośrednio między osobami, firmami i instytucjami finansowymi, tak łatwo, jak e-mail. 
Oznacza to większą dostępność dla osób, niższe koszty dla banków i większe przychody dla firm. 
Wokół Stellar zebrała się spora społeczność, która go wspiera i pomaga się rozwijać.
Stellar jest w zasadzie klonem Ripple, stworzył ją ten sam człowiek który kiedyś tworzył Ripple.

Notowania Stellar

Data startu - 05/07/2012
Waluta w nazwie podobna do Bitcoin, nie mylić Bytecoin z Bitcoin, jest to zupełnie inna waluta.
Bytecoin (BCN) to pierwsza waluta oparta na technologii CryptoNote i uruchomiona w lipcu 2012. 
BCN całkowicie chroni prywatność transakcji, transakcje są całkowicie niewykrywalne i anonimowe, więc jest zasłużenie nazywany anonimową kryptowalutą nowej generacji.
Jest to w pełni niezależna waluta, która rozwija się niezależnie od Bitcoin i jego rozgałęzień. 
Podstawą do stworzenia Bytecoin jest unikalna technologia CryptoNote.

Notowania Bytecoin

Rejestracja na Bitfinex znów otwarta

Reklama

Popularne artykuły

LSK Lisk

LSK Lisk

sierpnia 01, 2017 Kryptowaluty

GAME Gamecredits

GAME Gamecredits

sierpnia 01, 2017 Kryptowaluty