Kryptowaluty

Kryptowaluty (25)

Data startu 29.09.2017

Zaprojektowany i opracowany przez IOHK we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu, Uniwersytetem w Atenach i Uniwersytetem w Connecticut, Cardano jest kryptowalutą Proof of Stake opartą na implementacji białej księgi Haskella "Ouroboros: Bezpiecznie zabezpieczający protokół Blockchain "autorstwa Aggelosa Kiayiasa, Alexandra Russella, Bernardo Davida i Romana Oliynykova.

Cały zespół Cardano składa się z ekspertów z całego świata, a główny zespół technologiczny składa się ze sprawdzonych typów, Serokell, Runtime Verification, Predictable Network Solutions i ATIX z IOHK jako liderem zespołu. Zewnętrzni audytorzy, tacy jak Grimm, RPI Cryptography Group i FP Complete, zapewniają jakość produktu, utrzymując odpowiedzialność IOHK.

Uruchomienie Cardano oznacza prawie dwa lata badań i ponad rok rozwoju. IOHK zaprojektował i zbudował stos technologii kryptowalut o całkowicie nowym designie ze 100% nowym kodem.

Cardano to projekt, który rozpoczął się w 2015 roku jako próba zmiany sposobu projektowania i opracowywania kryptowalut. Głównym celem wykraczającym poza określony zestaw innowacji jest zapewnienie bardziej zrównoważonego ekosystemu, który lepiej uwzględnia potrzeby użytkowników, a także innych systemów dążących do integracji.

W duchu wielu projektów o otwartym kodzie źródłowym, Cardano nie rozpoczął od kompleksowej mapy drogowej, a nawet wiarygodnej białej księgi. Objął on raczej zbiór zasad projektowania, najlepsze praktyki inżynieryjne i możliwości eksploracji. Należą do nich:

 • Rozdzielenie rachunkowości i obliczeń na różne warstwy
 • Implementacja podstawowych komponentów w wysoce modułowym funkcjonalnym kodzie
 • Małe grupy naukowców i programistów konkurujących z badaniami recenzowanymi
 • Duże wykorzystanie zespołów interdyscyplinarnych, w tym wczesne wykorzystanie ekspertów InfoSec
 • Szybka iteracja między dokumentami, wdrożenie i nowe badania wymagane do naprawienia problemów wykrytych podczas przeglądu
 • Możliwość rozbudowy systemów po wdrożeniu bez niszczenia sieci
 • Opracowanie zdecentralizowanego mechanizmu finansowania dla przyszłych prac
 • Długoterminowe spojrzenie na ulepszenie projektowania kryptowalut, aby mogli pracować na urządzeniach mobilnych z rozsądnym i bezpiecznym doświadczeniem użytkownika
 • Zbliżenie interesariuszy do operacji i utrzymania ich kryptowaluty
 • Potwierdzenie potrzeby rozliczania wielu aktywów z tej samej księgi
 • Abstrahowanie transakcji w celu uwzględnienia opcjonalnych metadanych w celu lepszego dostosowania do potrzeb starszych systemów
 • Nauka od prawie 1000 altcoinów, wykorzystując cechy, które mają sens
 • Zastosowanie procesu opartego na standardach zainspirowany przez Internet Engineering Task Force, wykorzystując dedykowaną podstawę do zablokowania ostatecznego projektu protokołu
 • Poznanie społecznych elementy handlu
 • Znalezienie zdrowych podstaw dla regulatorów, aby wchodzić w interakcję z biznesem bez naruszania podstawowych zasad odziedziczonych po Bitcoin

  Z tego zbioru pomysłów szefowie pracujący nad Cardano zaczęli zarówno odkrywać literaturę krypto-walutową, jak i budować zestaw narzędzi do abstrakcji. Rezultatem tych badań jest bogata biblioteka artykułów IOHK, liczne wyniki badań, takie jak ten najnowszy przegląd skryptów językowych, a także Ontologia inteligentnych kontraktów i projekt Scorex . Lekcje przyniosły uznanie dla niezwykłego, a czasem wręcz przeciwnego do zamierzonego wzrostu przemysłu kryptowalut.

Po pierwsze, w przeciwieństwie do udanych protokołów, takich jak TCP / IP, w projektowaniu kryptowalut jest mało warstw. Zachodziła chęć zachowania pojedynczego pojęcia konsensusu wokół faktów i zdarzeń zapisanych w pojedynczej księdze rachunkowej, niezależnie od tego, czy ma to sens.

Na przykład Ethereum obarczone jest ogromną złożonością, próbując stać się uniwersalnym komputerem świata, ale cierpi na trywialne obawy, potencjalnie niszczące zdolność systemu do działania jako zasób wartości. Czy każdy program powinien być obywatelem pierwszej klasy, niezależnie od jego wartości ekonomicznej, kosztów utrzymania czy konsekwencji prawnych?

Po drugie, nie docenia się wcześniejszych wyników w głównym nurcie badań kryptograficznych. Na przykład, Delegowany Dowód Stanu Bitshares mógłby łatwo i niezawodnie generować liczby losowe za pomocą podrzucania monet z gwarantowanym dostarczaniem wyników, co jest techniką znaną od lat 80. (patrz nowela opracowana przez Rabin i Ben-Or ).

Po trzecie, większość altcoinów (z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami, takimi jak Tezos ) nie zrobiło żadnego miejsca na przyszłe aktualizacje. Zdolność do skutecznego przesuwania miękkiego lub twardego widelca jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu każdej krypto-waluty.

W związku z tym użytkownicy korporacyjni nie mogą wydać milionów dolarów na środki na protokoły, w których plan działania i podmioty stojące za nimi są efemeryczne, małostkowe lub zradykalizowane. Potrzebny jest skuteczny proces, dzięki któremu konsensus społeczny może kształtować się wokół wizji ewolucji podstawowego protokołu. Jeśli proces ten jest ogromnie uciążliwy, fragmentacja może rozerwać społeczność na części.

Cardano jest domem kryptowaluty Ada , która może służyć do wysyłania i otrzymywania funduszy cyfrowych. Ta cyfrowa gotówka stanowi przyszłość pieniędzy, umożliwiając szybkie, bezpośrednie transfery, które gwarantują bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu kryptografii.

Cardano to coś więcej niż kryptowaluta, ale jest to platforma technologiczna, która będzie w stanie obsługiwać aplikacje finansowe używane obecnie przez osoby prywatne, organizacje i rządy na całym świecie. Platforma jest budowana w warstwach, co daje systemowi elastyczność łatwiejszą w utrzymaniu i pozwala na ulepszenia za pomocą soft forków. Po ukończeniu warstwy rozrachunkowej, która uruchomi Adę, zostanie zbudowana osobna warstwa obliczeniowa do obsługi inteligentnych kontraktów, cyfrowych umów prawnych, które będą stanowić podstawę przyszłego handlu i biznesu. Cardano będzie także uruchamiał zdecentralizowane aplikacje lub dappy, usługi, które nie są kontrolowane przez żadną ze stron, ale działały na blockchain.


Jest to pierwszy projekt blockchain, który zostanie opracowany z filozofii naukowej i jedyny zaprojektowany i zbudowany przez globalny zespół czołowych naukowców i inżynierów. Istotne jest, aby technologia była bezpieczna, elastyczna i skalowalna do wykorzystania przez wiele milionów użytkowników. W związku z tym znaczna część myśli i opieki ze strony wiodących ekspertów w swoich dziedzinach została poświęcona projektowi i świadomym decyzjom projektowym. Naukowe rygory zastosowane w systemach krytycznych dla misji, takich jak lotnictwo i bankowość, zostały wprowadzone w dziedzinie kryptowalut, dzięki wdrożeniu o wysokiej wiarygodności. Uważamy, że po raz pierwszy zostało to zrobione.

Główną innowacją Cardano jest to, że będzie on równoważył potrzeby użytkowników z potrzebami regulatorów, a przy tym łączy prywatność z przepisami. Wizja Cardano polega na tym, że nowy styl technologii regulowanych zapewni większą integrację finansową, zapewniając wszystkim dostęp do uczciwych usług finansowych.

Sidechains - łańcuchy boczne

Cardano będzie obsługiwał nowy protokół opracowany przez Kiayias, Miller i Zindros (KMZ sidechains) w oparciu o wcześniejsze wyniki z dowodów pracy . Ten szczególny projekt wykracza poza zakres tego dokumentu; jednak koncepcja pozwala na bezpieczny i nieinterakcyjny przepływ funduszy z CSL do dowolnej warstwy obliczeniowej Cardano lub innego bloku obsługującego protokół.

Łańcuchy KMZ są kluczem do enkapsulacji złożoności. Księgi rachunkowe z wymaganiami regulacyjnymi, operacje prywatne, niezawodne języki skryptowe i inne specjalne problemy są skutecznie czarnymi skrzynkami do CSL, jednak użytkownik CSL uzyska pewne gwarancje dotyczące księgowości i zdolność do wycofywania funduszy po zakończeniu obliczeń.

Roadmap Cardano

https://cardanoroadmap.com/

Kod Cardano

Kod kardano na GitHub

Portfel Cardano

Portfel Cardano Daedalus: https://daedaluswallet.io/

Przyszłe wydania Daedalus pozwolą twórcom stron trzecich na tworzenie innowacyjnych aplikacji bezpośrednio z portfela.

Giełdy 

Bittrex

Binance

Notowania Cardano

 

IOT IOTA

listopad 09, 2017

Data startu: 17/07/2016

Twórcy: IOTA foundation

David Sønstebø (Founder)
Dominik Schiener (Co-Founder)
Sergey Ivancheglo (Co-Founder)
Dr. Serguei Popov (Co-Founder)
Per Lind
Dr. Carsten Stöcker
Prof. Gideon Samid
Dr. Navin Ramachandran
Dr. Mervyn G. Maistry
David A. Cohen
Wilfried Pimenta de Miranda
Regine Haschka Helmer

Opis IOTA

IOTA jest to nowy zdecentralizowany rejestr, projekt został stworzony jako oprogramowanie otwarto źródłowe. Dzięki technologicznym podstawom i unikalnym właściwościom otwiera nowe, niedostępne wcześniej, metody użycia technologii Blockchain.

brak opłat za transakcje realizowane w czasie rzeczywistym to jedno z najlepszych rozwiązań ostatnich czasów. Rejestrator Tenagle rozlicza transakcje z pomięciem uciążliwych kursów walutowych i innych opłat, a użytkownicy mogą wymieniać swoje zasoby na żądanie. Dane przechowywane są w bezpieczny i sprawdzony sposób, uniemożliwiający ich utracenie lub zagubienie.

Cechy:

Nieskończona skalowalność,
lekka konstrukcja,
brak opłat transakcyjnych,
brak bloków,
brak wydobycia,
POW do zatwierdzania transakcji,
obsługiwany przez procesory JINN w przyszłości,

W przeciwieństwie do złożonych i ciężkich bloków Bitcoin i tym podobnych, Była ona inspiracją dla twórców, którzy rozwiązują jej problemy przy użyciu ukierunkowanego wykresu acyklicznego (ang. directed acyclic graph – DAG) – the Tangle. Można powiedzieć, że jest to waluta inspirująca się blockchainem, która jednak sama blockchainu nie ma.

Kryptowaluta powstała jako technologia integralności danych i urządzeń przemysłowych dla Internetu rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) -. Ponadto w obszarze zainteresowania znajdują się mikro-kontrolery, czujniki, inteligentne miasta, systemy adaptacyjne. Krótko mówiąc IOTA celuje w bycie kręgosłupem Internetu rzeczy.

Waluta ta ma nie typową specyfikacje, brak bloków i brak wydobycia, cała architektura oparta jest na POW która służy do zatwierdzania transakcji, największym plusem kryptowaluty jest to że nie ma w niej opłat transakcyjnych.

IOTA rozwiązuje następujące problemy swojego kuzyna:

Centralizacja sterowania
Jak pokazuje historia, małe górale tworzą duże grupy, aby zmniejszyć odchylenie nagrody. Prowadzi to do koncentracji władzy (obliczeniowej i politycznej) w rękach kilku operatorów puli i daje im możliwość stosowania szerokiego spektrum polityk (filtrowanie, odkładanie) na pewne transakcje. Chociaż nie ma znanych przypadków, w których operatorzy puli nadużywali swojej władzy, istniało kilka przypadków, w których istniała możliwość. Ta możliwość w systemie monetarnym, zasilającym przemysł wielobillionowy (w USD) jest całkowicie niedopuszczalny.

„Przestarzała” kryptografia
Chociaż kwantowe komputery wielkogabarytowe nie istnieją, firmy zorientowane na przyszłość już zaczęły inicjować kroki w kierunku kryptografii kwantowej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa warto rozsądnie założyć, że w niedalekiej przyszłości może pojawić się sprzęt zdolny do łamania klasycznych kryptowalut, więc przygotowanie jest jedyną obroną.

Niezdolność do prowadzenia mikropłatności
Opłaty transakcyjne są wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z wydobyciem i złagodzenie spamu. Określają również próg dotyczący minimalnej kwoty płatności, poniżej której przelewy stają się nieefektywne.

Nietolerancja partycjonowania
Waluty bazujące na zasadzie Blockchain nie mogą przetrwać długotrwałego podziału sieci, ponieważ może to prowadzić do odwrócenia dużej liczby transakcji. Nie jest również możliwe zainicjowanie zamierzonego podziału w przypadkach, gdy jest to wymagane.

Dyskryminacja uczestników
Istniejące kryptowaluty to systemy heterogeniczne z wyraźnym rozdziałem ról (emitenci transakcji, zatwierdzający transakcje). Takie systemy stwarzają nieuniknioną dyskryminację niektórych elementów, które z kolei powodują konflikty i sprawia, że ​​wszystkie elementy wydatkują środki na rozwiązywanie konfliktów.

Ograniczenia skalowalności
Niektóre kryptowaluty mają trudności w maksymalnej wysokości transakcji, a limity te nie mogą zostać usunięte w sposób zdecentralizowany. Magia limitu ustalonego przed uruchomieniem nie może zaspokoić wymagań systemu, chyba że zostanie ustalona przez osobę o niezwykłej umiejętności przewidywania. Zbyt niska wartość może utrudnić wzrost bazy użytkowników, zbyt wysoka wartość może otworzyć system dla różnego rodzaju ataków.

Wysokie wymagania dotyczące sprzętu
Kryptowaluty pochodne pochodzące z Bitcoina wykorzystują swoje oryginalne podejście oparte na skryptach, które pozwala na wdrożenie szerokiej gamy przypadków użycia. Inne waluty wykorzystują podejście zbliżone do stosowanego przez banki, ale dodają dodatkowe funkcje. Oba znacząco podnosi wymagania sprzętowe ze względu na złożoną logikę przetwarzania transakcji.

Nieograniczony wzrost danych
Przechowywanie wszystkich przejść stanów prowadzi do szybkiego wzrostu danych, a nie zwiększa znacznie informacji o saldzie. Ta nieskuteczność nie może zostać usunięta, nawet jeśli techniką przycinania danych i dużą popularnością waluty może doprowadzić do jego upadku.

Interakcyjność Tangle-Blockchain

Iota nie stara się zastąpić bloków w całości, ale działa jako uzupełnienie bieżącego ekosystemu blokowego, działając jako oracle dla inteligentnych platform kontraktowych, takich jak Ethereum i Rootstock. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo bloków, umożliwiając włączenie punktów kontrolnych do transakcji.

Prezentacja wideo IOTA

 

Unikalny protokół

Pierwsza kryptowaluta bez blochchaina, IOTA używa protokołu o nazwie „Tangle”, każda pojedyncza transakcja formuje nowy blok i weryfikuje się sama. Aby wszystkie się udało, najpierw muszą zostać zweryfikowane dwie losowo wybrane transakcje z sieci. Dzieje się to na podstawie uproszczonej wersji znanego z Bitcoina proof-of-work, tak więc możnaby powiedzieć, że transakcje nie są bezkosztowe. Jednak ilość pracy wymagana przez PoW jest tak niska, że każde urządzenie może tego dokonać, więc w praktyce koszt transakcji nie istnieje.

Skalowalność – z racji tego, że każda następna transakcja weryfikuje dwie pozostałe w sieci, system sam dopasuje się do wzrostu popularności. Zapomnieć można więc o czymś takim jak wielkość bloku.

Jeśli rozumiemy Tangle, jako “splot” wszystkich transakcji, to kiedy urządzenie dokonuje transakcji offline, może potem podłączyć swój subtangle – “podsplot” do głównego rdzenia. Jest to bardzo obiecujące rozwiązanie, ponieważ węzły nie muszą być cały czas online.

Podaż – Z racji braku wykopywania monet, wszystkie powstały już w pierwszym bloku.

ICO /  Premining  – W 4 kwartale 2015, zebrano 1337 BTC wartych wtedy $584 000 – 2,779,530,283,277,761 tokenów. Na coinmarketcap.com widać jednak 2,779,530,283 MIOTA, dzieje się tak, ponieważ 1 MIOTA (Mega Iota) = 1.000.000  podstawowych jednostek.

MAM 

pierwszy rozszerzalny moduł rdzenia IOTA umożliwia wymianę między węzłami danych przez Tenagle z pełnym zabezpieczeniem i uwierzytelnieniem. Łatwe udostępnianie danych daje możliwość dostrojenia częstotliwości w czasie rzeczywistym, co przekłada się na możliwość otrzymywania danych o transmisji niezależnie od strefy czasowej.

Portfele

http://www.iotawallet.info/

Whitepaper

http://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf

Roadmap

Na tej stronie aktualny RoadMap

Oficjalna strona

https://iota.org/

Giełdy

Bitfinex

Binance

 

 

Data startu - 01/08/2017
Bitcoin cash jest to kryptowaluta powstała po forku Bitcoina który dokonał się 1 sierpnia 2017.
Bitcoin cash posiada tą samą historię transakcji co Bitcoin do czasu rozłamu czyli 1 sierpnia.
Od starego Bitcoina różni się przede wszystkim odrzuceniem SegWit2x a także zwiększeniem rozmiaru bloku do 8 megabajtów.

Bitcoin cash działa tak samo jak bitcoin metodą PoW (proof of work) oraz algorytmem SHA-256.
W związku z tym że jest to fork a nie nowa kryptowaluta, wszyscy użytkownicy Bitcoina dostali BCC jako kopię oryginalnych bitcoinów, jeśli oczywiście trzymali bitcoiny w portfelu z którego mozna wyeksportować klucz prywatny, lub na giełdzie która wspiera BCC.
W Polsce Bitcoin cash wspierają np. giełdy BitBayBeatcoin.

Bitcoin Cash to propozycja z puli górniczej w systemie viaBTC i grupy wydobywczej Bitmain w celu przeprowadzenia UAHF w dniu 1 sierpnia 12:20 UTC. Odrzucili oni uzgodniony konsensus (aka BIP-91 lub SegWit2x) i zdecydowali się na wymianę oryginalnego bloku Bitcoin by stworzyć nową wersję o nazwie "Bitcoin Cash".

Notowania Bitcoin cash

Data startu - 01/06/2015
Siacoin jest bardzo młodym projektem, który wydaje się przebojem wdzierać na rynek kryptowalut. Wystarczy spojrzeć na jego kapitalizację i dzienny volumen (obrót). Sama kryptowaluta oparta jest o platformę Sia, która służy do zdecentralizowanego przechowywania danych coś na wzór popularnych na całym świecie serwisów dropbox czy google drive. Przez ostatni miesiąc jej wartość urosła o blisko 200% a prognozy sięgają dużo wyżej. Jest to projekt długoterminowy. 

Siacoin jest czymś co może absolutnie zrewolucjonizować rynek chmur i hostingów wirtualnych, bo cena takiej np. chmury jest 10 razy niższa od najtańszej oferty od google. Dane mają być jednak bezpieczniejsze, bo na żadnym serwerze ani komputerze nie będzie naszych plików w całości, tylko po kawałku w wielu lokalizacjach sieci SIA w postaci zaszyfrowanej. Taka decentralizacja daje niespotykaną gwarancję bezpieczeństwa naszych informacji.siacoin-cenyPoza tym zapewnia niezakłóconą dostępność usługi w różnych rejonach świata.
Dane są specjalnie szyfrowane oraz przechowywane przy pomocy algorytmów technologii blockachin. Osoby postronne nie mają możliwości wglądu do wykonywanych operacji. Dzięki decentralizacji użytkownicy mogą udostępniać swoje zasoby dyskowe innym użytkownikom za co pobierane są opłaty. Jeśli masz za dużo wolnego miejsca na dysku i chcesz sobie dorobić jest to bardzo fajna okazja do wykorzystania – która nie kosztuje wiele.

Walutę SiaCoin można wydobywać popularną metodą PoW – Proof of Work (dowód zapłaty) – czyli metodą wydobywania kryptowalut za pomocą tzw. koparek na podstawie ich mocy obliczeniowych. Drugim sposobem pozyskania coina opisanym wyżej jest wykorzystanie swojej przestrzeni dyskowej poprzez udostępnienie jej użytkownikom sieci.

Siacoin zakupić można na giełdach: Poloniex, Bittrex lub wymienić w Yunbi, Shapeshift.

Portfel Siacoin jako aplikacja: http://sia.tech/apps/

W ostatnim czasie Sia nawiązuje współpracę z firmą HP w zakresie udostępniania specjalnych urządzeń do przechowywania danych.

Na profilu twitter ukazała się informacja o Obelisku, który okazał się pierwszym procesorem do wykonwania pojedynczego zadania. W świecie kryptowalut nazywa się to ASIC (Apllication Specific Integrated Circuit).

Zdecydowanie jest to użyteczna kryptowaluta, którą czekać może wielka przyszłość jeśli projekt uda się w całości dokończyć. 

Notowania Siacoin

Data startu - 01/06/2015
Gamecredits to ciekawy sposób na rozwiązanie mikropłatności w grach, ominięcie drogich pośredników płatności, lub nawet na zarabienie graniem. 
Wartość rynku gier video przekracza w tej chwili 100 miliardów dolarów i wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu będzie się on rozwijał. W tej chwili większość projektów opartych na technologii Blockchain zdaje się pomijać sektory mainstreamowe, na przykład gier video. Skupiają się raczej na implementacji dla przemysłu finansowego. Gamecredits zamierza zmienić ten stan rzeczy, przez wprowadzenie swojego bezpłatnego API. 

Gamecredits można zakupić się na Polskiej Giełdzie BitBay.

Gamecredits Inc. jest pierwszym dostawcą płatności opartej na kryptowalucie, która może być w prosty sposób wdrożona do każdej gry. Developerzy, którzy zdecydują się na Gamecredits unikną znacznej części opłat pośredników, wyeliminują możliwość zwrotu środków, zapewnią uniwersalną metodę płatności dla całego świata, a płatność dotrze do nich w kilka minut, a nie miesięcy. W zamian za to Gamecredits pobierze opłatę w wysokości 10% każdej transakcji, to niewiele w porównaniu do rozwiązań największych firm, które liczą sobie nawet do 30%.

Dyrektor Operacyjny (COO) Alex Migitko:
„Game developers have consistently been taken advantage of; developers have been required to pay 30% on all revenue to vendors like Apple, Google and Steam. Cryptocurrency payments can not only save developers money, but create brand new gaming economies. GameCredits will make this possibility a reality.”

Gracze będą mogli znaleźć w grach kody na dodatkowe kredyty, które można wymienić bezpośrednio z poziomu gry. Krótko mówiąc – będą zarabiać, grając w grę.
Wydanie API ma miejsce niedługo po ogłoszeniu otwarcia Gamecredits Mobile Store, który wystartuje na początku drugiego kwartału tego roku. W sklepie już pierwszego dnia ma być ponad 300 gier. Będą one zintegrowane z API, a wszystkie płatności odbywać się będą z użyciem cyfrowego pieniądza.


Aby ułatwić dostęp do waluty, Gamecredits zintegrowała w portfelu możliwość zakupu kartą jednego z pięciu dostawców. GAME można kupić z użyciem Mastercard, Visa, American Express, Discover Card, oraz JCB. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenia PayPal, Paysafecard oraz innych, lokalnych, metod.
Najnowsze informacje o Gamecredits zwiastują ciekawe czasy w świecie kryptowalut. Ambitne projekty, takie jak GAME, wprowadzają blockchain do mainstreamu. Sądząc po tym co Gamecredits obiecuje, to developerzy mogą spodziewać się w tym roku sporych zmian w sposobie pobierania płatności. 

Gamecredits we wrześniu 2017, dołączył do projektu Hyperledger. Hyperledger to wspólny wysiłek związany z otwartym źródłem, stworzony w celu przyspieszenia technologii blockchain. Jest to globalna współpraca, w tym liderów finansów, bankowości, internetu rzeczy, łańcuchów dostaw, produkcji i technologii.

Listopad 2017 - Gamecredits podjęło współpracę z Unity. Unity tworzy silnik do wielu gier oraz renderów 3D oraz 2D na wszystkie platformy sprzętowe, jednak głównie mobilne. Zajmują się również VR.

PODSUMOWANIE

Czy Gamecredits ma przyszłość? myślę że tak, rynek gier to ogromny i stale powiększający się rynek, gdzie coraz bardziej popularne są mikropłatności, a zakup gry online jest już czymś normalnym. Poza tym może pozwolić na tańszy zakup gier lub funkcji w grach, ponieważ omija pośredników takich jak wydawcy, platformy gier typu steam, którzy potrafią łącznie zabrać z płatności nawet do 50%. Pozytywnym sygnałem jest wprowadzenie Gamecredits na Polską giełdę BitBay

Notowania Gamecredits

Data startu - 02.07.2017
Advanced File Index ( „AFIX”) to projekt Novus wykorzystujący bazę danych w oparciu o blockchain Novusphere a sieć działa jako warstwa do błędów IPF. 
Baza ta pozwala zbudować indeksy dla wszystkich plików, które istnieją w sieci błędów IPF, zapewniając jednocześnie o metadane pliku. Metadane jest to dowolny obiekt JSON związany z plikiem, podany podczas składania plik hash błędów IPF do indeksu.
Po zakończeniu fazy decentralizacji projekt ma być otwartoźródłowy (open source).
Projekt nadal jest w fazie tworzenia i decentralizacji.
The InterPlanetary File System (IPFS) to protokół zaprojektowany w celu stworzenia stałego i zdecentralizowanego sposóbu przechowywania i udostępniania plików w środowisku całkowicie peer-to-peer. 

System ten pozwala użytkownikom na zapisywanie w pasmach, dzięki czemu duże ilości danych, będą dystrybuowane z wysoką wydajnością, ponieważ plik jest pobierany z wielu komputerów (w przeciwieństwie do protokołu HTTP, który pobiera pliki z jednego komputera na raz). 
Użytkownik ma możliwość wykorzystania Konkretnego File Search Interfejsy (SFSI), aby zawęzić swoje poszukiwania w specyficznych formatach. Na przykład, użytkownicy, którzy chcą oglądać filmy mogą używać SFSI tylko dla filmów a wynik wyszukiwania przedstawia w sposób zorganizowany. 
Projekt ma potencjał ponieważ umożliwia pobieranie, streemowanie filmów z dużą prędkością.

Notowania Atmos

Data startu - 19/07/2013
Stellar jest infrastrukturą publiczną dla pieniędzy.
Stellar utrzymywane jest przez społeczność (non profit), zapewnia zwiększenie interoperacyjności pomiędzy różnymi systemami finansowymi i walutami
. Stellar to technologia, która pozwala transferować pieniądze bezpośrednio między osobami, firmami i instytucjami finansowymi, tak łatwo, jak e-mail. 
Oznacza to większą dostępność dla osób, niższe koszty dla banków i większe przychody dla firm. 
Wokół Stellar zebrała się spora społeczność, która go wspiera i pomaga się rozwijać.
Stellar jest w zasadzie klonem Ripple, stworzył ją ten sam człowiek który kiedyś tworzył Ripple.

Notowania Stellar

Data startu - 05/07/2012
Waluta w nazwie podobna do Bitcoin, nie mylić Bytecoin z Bitcoin, jest to zupełnie inna waluta.
Bytecoin (BCN) to pierwsza waluta oparta na technologii CryptoNote i uruchomiona w lipcu 2012. 
BCN całkowicie chroni prywatność transakcji, transakcje są całkowicie niewykrywalne i anonimowe, więc jest zasłużenie nazywany anonimową kryptowalutą nowej generacji.
Jest to w pełni niezależna waluta, która rozwija się niezależnie od Bitcoin i jego rozgałęzień. 
Podstawą do stworzenia Bytecoin jest unikalna technologia CryptoNote.

Notowania Bytecoin

STEEM

sierpień 01, 2017

Data startu - 04/07/2015
Steemit został zapoczątkowany w 2016 roku przez Neda Scotta i Dana Larimera (twórcę giełdy Bitshares). Założyli oni firmę Steemit Inc. która zajmuje się rozwijaniem projektu. 15 marca 2017 roku Dan Larimer postanowił opuścić firmę.
Ideą Steemit było stworzenie platformy social media opartej o technologię blockchain. Umożliwia to nagradzanie użytkowników sieci za aktywność w postaci postów i komentarzy w platformie społecznościowej. Nagroda przesyłana jest za pomocą tokenów o nazwie Steem.
Steem jest blockchainem opartym na platformie social media, gdzie każdy może zdobyć nagrody, zamieszczając odpowiednią treść, kuratorem jakości treści jest głosowanie (upvote). 
Istnieją trzy główne waluty w Steemit: Steem, Steem Power (SP) i Steem Dollars (SBD).
Steem jest płynne i może być zakupiony w wyniku wymiany i przekształcony steem dollars lub steem power

Steem jest swojego rodzaju portalem społecznościowym opartym na blockchain. Sieć Steemit wynagradza swoich użytkowników za publikacje umieszczone przez nich na portalu. Projekt ruszył 24 marca 2016 roku. Bitcoinn.org jako pierwsza testowała początkowy kod nowej platformy. W pierwszym tygodniu funkcjonowania projektu na rynku przez Steemit Inc samodzielnie wydobyto około 80% wszystkich monet, zaś 20% pozostało do wydobycia prywatnym górnikom. Proces miningu kryptowaluty STEEM różni się od miningu innych kryptowalut, ponieważ wykorzystuje on skomplikowany mechanizm przeniesienia praw na wydobycie. W maju tego roku uruchomiono wersję demo steemit.com, a oficjalnie uruchomienie platformy odbyło się w czerwcu. 

Platforma Steemit jest alternatywą dla współczesnych portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Twiter. Co ciekawe, nie tak dawno Facebook zastanawiał się nad możliwością płacenia użytkownikom FB za zamieszczenie postów godnych uwagi, a także za aktywne lajkowanie innych postów. W czasie, gdy taką możliwość na razie Facebook tylko rozpatruje, zdecentralizowany portal społecznościowy już wykorzystuje dany model oraz realizuje zyski. Głównym założeniem Steem jest połączenie najbardziej obecnie innowacyjnej technologii, jaką jest blockchain i koncepcję mediów społecznościowych.
Platforma Steem ma na celu między innymi stworzenie nowej społeczności, w której wszyscy użytkownicy mogą osiągać wspólne korzyści współpracując ze sobą. Dla realizacji tego celu platforma Steem została stworzona tak, aby motywować jej użytkowników do zamieszczania ciekawych artykułów, które będą cieszyły się popularnością. Jest to swojego rodzaju rywalizacja, ponieważ artykuły pojawiające się na stronie muszą wyróżniać się oryginalnością aby uzyskać jak największą liczbę głosów, bądź też otrzymać wynagrodzenie. Sami głosujący też otrzymują wynagrodzenie za aktywny udział w podtrzymywaniu publikowanych postów. Nic tak nie przyciąga uwagi klientów jak miejsce, w którym można łączyć przyjemne z pożytecznym.

Notowania Steem

Waves

sierpień 01, 2017

Data startu - 12/06/2016
Waves to platforma Blockchaina tokenowego, która umożliwia transfer, tworzenie i wymianę niestandardowych fiat tokenów i aktywów przez Blockchain swobodnie. 
Waves został zbudowany od podstaw w oparciu o technologię NXT. Waves planuje dodać platformy KYC i AML aby zapewnić funkcje zgodności z bankowością, które będzą działać jako bramy dla depozytów i wypłat fiat.
Waves niedawno zawarło partnerstwo z Mycelium Wallet.
Podczas okresu ICO Waves Platforma wygenerowała 29636.25295948 BTC w zamian za 85 000 000 monet. Pozostałe 15 000 000 były zarezerwowane dla dobrodziejstw takich jak:
- 1 mln tokenów będzie dystrybuowane do pierwszych wspierających. 
- 1 mln tokenów jest zarezerwowane dla dobrodziejstw post-ICO. 
- 4 mln tokenów są zarezerwowane dla strategicznych partnerów i zwolenników 
- 9 mln tokenów dla deweloperów.

Były też zniżki dla pierwszych uczestników : 
- Użytkownicy, którzy zakupili waves tokeny 12 kwietnia,otrzymali premię w wysokości 20% 
- Użytkownicy, którzy wzięli udział w kampanii przed końcem kwietnia (13 kwietnia - 30 kwietnia) otrzymali 10% premii.
- maja, 1 - maja 15 premię 5%.

W swojej najnowszej aktualizacji, Waves wydała nową wersję mechanizmu zarządzania aktywami, pozwalając każdemu na tworzenie nowych zasobów w sieci. 

Notowania Waves

Rejestracja na Bitfinex znów otwarta

Popularne artykuły

LSK Lisk

LSK Lisk

sierpnia 01, 2017 Kryptowaluty

GAME Gamecredits

GAME Gamecredits

sierpnia 01, 2017 Kryptowaluty