GNO Gnosis

sierpień 01, 2017

Data startu - 25/04/2017
Gnosis jest zdecentralizowanym rynku przewidywania opartym na protokole Ethereum. Gnoza zapewnia otwartą platformę dla każdego, aby przewidzieć wynik w każdym przypadku i planuje radykalnie uprościć tworzenie niestandardowych zastosowań rynkowego przewidywania. 

Co jest rynkiem przewidywania? 
Rynek przewidywania pozwala użytkownikom kupować i handlować pozycje binarne od wyniku dowolnego wydarzenia. 

Gnosis działa na zasadzie tokenów podobnie jak Golem, również jak Golem oparta jest na Ethereum.
Całkowita ilość tokenów GNO jest ustalona na 10 milionów.
Sumując Gnosis jest systemem do przewidywania wydarzeń w gospodarce, ubezpieczeniach, optymalizacji procesów w całej gospodarce informacyjnej, potencjalne zastosowania są nieograniczone, platforma jest konfigurowalna dla osobnych użytkowników. 

Notowania Gnosis

Bitbay

Reklama