Strona nie jest poradnikiem inwestycyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za inwestycje.

Szwajcarski rząd federalny wezwał do zbadania zagrożeń i możliwości wprowadzenia "e-franków", proponowanej kryptowaluty państwowej zasilanej technologią blockchain.

Rada Federalna, siedmioosobowa rada wykonawcza Szwajcarii, która stanowi rząd federalny, wyraziła poparcie dla przeprowadzenia oficjalnego rządowego studium na temat możliwości uruchomienia kryptowaluty państwowej.

32-letni szwajcarski prawodawca, Cédric Wermuth, który jest wiceprzewodniczącym Partii Socjaldemokratycznej, bronił formalnej propozycji w czasie, gdy wiele innych narodów, w tym Chiny, Singapur, Kanada, Izrael, Anglia i wiele innych, aktywnie badają możliwość stworzenia kryptowaluty wspieranej przez bank centralny.

Popierając apel młodego polityka o badania, Szwajcarska Rada Federalna stwierdziła:

Rada Federalna ma świadomość głównych wyzwań, zarówno prawnych, jak i monetarnych, którym towarzyszyłoby korzystanie z e-franków. Zwraca się o przyjęcie wniosku w celu zbadania zagrożeń i szans związanych z e-frankiem oraz wyjaśnienia prawnych, gospodarczych i finansowych aspektów e-franka.

Teraz musi to zatwierdzić Rada Narodowa, należy zdecydować, czy chce poprzeć federalny wniosek o badanie. Jeśli zostanie zatwierdzony, zadanie to zlecone szwajcarskiemu ministerstwu finansów w celu przeprowadzenia badań i ostatecznego opracowania badań wspieranych przez rząd.

Jest to warty odnotowania rozwój ze Szwajcarii, kraju powszechnie uznawanego za najbardziej przyjazną jurysdykcję dla kryptowalut i ofert monet początkowych (ICO), radykalnie nowej metody pozyskiwania funduszy poprzez kryptowaluty. Wcześniej, w lutym, szwajcarski organ nadzoru i nadzoru finansowego, Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA), opublikował wytyczne dla operatorów do startów ICO w tym kraju.

W styczniu szwajcarski minister gospodarki Johann Schneider-Ammann wezwał Szwajcarię, by stała się "krypto-narodem" i wezwała naród do budowania przyjaznej atmosfery dla kryptowalut, np. tak jak miasto Zug, szwajcarskie miasto, które stało się znane jako "Crypto Valley". Kanton Zug, jeden z najmniejszych i gęściej zaludnionych kantonów, staje się centrum rozwoju kryptowalut w Szwajcarii.  4 z 10 największych projektów ICO pochodzi ze Szwajcarii.

Szwedzcy badacze i informatycy również opracowywali wdrożenie własnego odpowiednika narodowej waluty, która nosiłaby nazwę „e-korona”. Jeszcze kilka lat dzieli nas od potencjalnego uruchomienia narodowej kryptowaluty Szwecji. W celu rozwoju „E-korony”, Reichsbank zorganizował 10 pełnoetatowych miejsc pracy i budżet w wysokości około 340 000 euro na pracę nad tworzeniem „e-korony”.

Polski Akcelerator Technologii Blockchain działający do 18 stycznia br. pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji również pracuje nad utworzeniem i implementacją wirtualnej waluty złotówki – dPLN. Niestety, po artykule w Puls Biznesu pod tytułem "Polska szykuje kryptozłotego" Ministerstwo Cyfryzacji wycofało patronat dla Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, twierdząc, iż nie przyczynia się do współtworzenia rozwiązań kryptowalutowych na terenie Polski. Od tego momentu, polskie instytucje finansowe rozpoczęły nagonkę na polski rynek kryptowalut i technologii blockchain.

#OwnYourData to hasło, które pojawia się w międzynarodowych mediach coraz częściej. Wszystko za sprawą ruchu społecznego skupionego na walce o „demokratyzację rynku danych” i ochronę prawa do cyfrowej własności. Na tle przedstawianych przez jego liderów koncepcji, RODO wygląda jak zabawa dla amatorów, a wszystko za sprawą nowej technologii oddającej internautom kontrolę nad cyfrowymi informacjami.


Wkraczamy w erę cyfrowej gospodarki — przekonują analitycy z IDC, jednego z wiodących ośrodków badawczych w USA i nie są w tych poglądach osamotnieni. Wtóruje im gros ekonomistów, którzy jednym głosem mówią o wartościowym towarze napędzającym transformację w nową ekonomiczną rzeczywistość. Niektórzy, jak np. Peter Sondergaard, nie szczędzą optymizmu snując na jego temat futurystyczne wywody. — Informacje to ropa XXI wieku, a analityka to silnik spalinowy — powiedział wiceprezes komitetu operacyjnego Gartnera. W podobnym duchu wypowiada się również brytyjski dziennikarz David McCandless, który w swojej ocenie poszedł o krok dalej. — Dane to nowa ropa? Nie. Dane to nowa ziemia — ogłosił McCandless. Tymczasem na całym świecie rośnie liczba osób niezadowolonych z tego, w jaki sposób ten metaforyczny ląd jest eksploatowany i nie chodzi im o podważenia znaczenia cyfrowych informacji, lecz o sposób w jaki firmy pozyskują je i przetwarzają.


Społeczeństwo się budzi

Nieformalnym przedstawicielem społecznego ruchu, skoncentrowanego wokół środowisk związanych z technologią blockchain została Brittany Kaiser, była dyrektor biznesowa Cambidge Analityca, firmy zamieszanej w aferę wycieku danych użytkowników Facebooka. Rozstawszy się z organizacją przerwała milczenie, obnażając mechanizmy rządzące światem Big Data. — Nadszedł czas, abyśmy stali się właścicielami naszych danych. To jedno z podstawowych praw człowieka. Powinniśmy w wolności decydować, w jaki sposób są one wykorzystywane — twierdzi Kaiser. Jej zdaniem opuszczając daną platformę, użytkownik powinien automatycznie zabrać z niej wszystkie informacje na swój temat. Namiastkę tych oczekiwań spełnia RODO, dając każdemu obywatelowi UE prawo do całkowitego zniknięcia z rejestrów określonej firmy, gdy tylko wyrazi on taką wolę. Tymczasem historia pokazuje, że niska świadomość społeczna, lenistwo i obojętność nie sprzyjają takim decyzjom. Mało kto decyduje się na tak drastyczne ruchy, a ponieważ cały proces zazwyczaj nie odbywa automatycznie, nigdy nie ma gwarancji, że takie dane faktycznie zostaną w pełni usunięte. Według Krzysztofa Gagackiego, polskiej twarzy ruchu #OwnYourData i założyciela IOVO, firmy rewolucjonizującej obrót danych w internecie, żadna regulacja prawna nie zabezpieczy nas przed nadużyciami w obrębie przetwarzania cyfrowych informacji. — Dzika monetyzacja danych, z którą boryka się współczesny internet, to przede wszystkim problem natury technologicznej i nie można rozwiązać go inaczej, niż za pomocą technologii — uważa Gagacki, który nie pozostawia suchej nitki na firmach zarabiających w ten sposób na internautach. Jego zdaniem, lata gwałtownego, spontanicznego i nieuregulowanego rozwoju internetu doprowadziły do powstania scentralizowanej ekonomii danych — systemu, w którym człowiek dyskryminowany jest niemal na każdym kroku.


Rynek rośnie jak na drożdżach

Najlepszym przykładem niewłaściwego traktowania internautów ma być działalność firm zarabiających na śledzeniu ich aktywności. Według raportu Global Data Market Size, globalny rynek danych danych w 2017 r, osiągnął wartość 13.5 biliona dolarów. W tym roku wart będzie już 18.2 biliony. To wzrost na poziomie 39.3% rdr. Warto zwrócić uwagę, że badanie obejmuje wyłącznie dane będące w obiegu zewnętrznym. Wiele serwisów, w tym np. Facebook, nie sprzedaje ich w ten sposób. Niemniej, wiodący portal społecznościowy monetyzuje informacje o swoich użytkownikach w wewnętrznym ekosystemie. — To gigantyczny rynek, na którym to my, zwyczajni ludzie, jesteśmy towarem. Dane są walutą cyfrowej gospodarki, od tego nie uciekniemy, jednak ta waluta może pracować na naszą korzyść. Pozbawiając firmy zdolności do samowolnej monetyzacji wprowadzamy porządek do internetu, który obecnie przypomina dziki zachód — przekonuje Gagacki. W jego świecie handel danymi nadal będzie się odbywał, lecz na sprawiedliwych, demokratycznych zasadach. Pozostaje pytanie, kiedy — jeśli w ogóle — ten pachnący utopią obraz stanie się światem nas wszystkich. Eksperci wskazują na kilka przeszkód stojących na drodze do nowego, lepszego internetu. Jedną z nich jest centralizacja. Korporacje czerpiące największe korzyści z dzikiej monetyzacji, czyli tacy giganci jak Facebook czy Google, niechętnie porzucą stare, intratne ścieżki na rzecz totalnej reformacji. Kolejnym kwestią są przyzwyczajenia użytkowników sieci. Ich niewielki odsetek, świadomy praw, jakimi rządzi się współczesny internet, rozmyślnie przyzwala na inwigilację. — Przyzwyczailiśmy się do obecnego status quo i pokornie godzimy się na wszystko, nawet grabież naszych danych. Byle tylko zyskać dostęp do cyfrowych błogosławieństw. Ta niewolnicza mentalność musi odejść w niepamięć. Inaczej nasze dzieci nie będą wiedziały, czym jest prywatność — ostrzega Krzysztof Gagacki. Nie wszyscy jednak rozumieją skomplikowane mechanizmy rządzące współczesnym internetem. Większość społeczeństwa korzysta z sieci w słodkiej nieświadomości, podczas gdy firmy tworzą pogłębione baz danych dokumentujące praktycznie całe nasze życie; archiwa, nad których zawartością przeciętny Kowalski nie ma żadnej kontroli.


W blockchainie siła

Pierwsze próby przywrócenia internautom kontroli nad własnymi danymi pojawiły się już kilka lat temu. Takie Startupy jak Personal, Datacoup czy Reputation.com podjęły się utworzenia nowych sposobów gromadzenia, udostępniania i sprzedawania osobistych danych, tak by ich prawdziwi właściciele mogli partycypować w zyskach wynikających z monetyzacji. Ważny krok w tym kierunku zrobili również badacze z prestiżowego Massachusetts Institute of Technology. Przedstawione przez nich rozwiązanie, openPDS system, miało pozwolić użytkownikom smartfonów na gromadzenie wartościowych danych i dystrybuowanie ich w wedle upodobania. W ten sposób aplikacje, które nieustannie zczytują z urządzenia cyfrowe informacje sięgałyby po nie do innego źródła, co spowodowałoby płynniejsze funkcjonowanie smartfonów przy zachowaniu większej kontroli na wypływającymi z nich danymi. — OpenPDS system jest unikalny, ponieważ skupia się na metadanych, czyli takich, które rejestrowane są w tle oraz ze względu na to, że kładzie spory nacisk na prywatność — tłumaczy Yves-Alexandre de Montjoye, pracujący przy projekcie doktorant z MIT. Opracowane w Massachusetts rozwiązanie jak dotąd nie doczekało się masowej implementacji. Przyczyn takie biegu zdarzeń można doszukiwać się w słabościach samej technologii oraz braku świadomości społecznej w dziedzinie przetwarzania danych. Dziś, sprawy wyglądają zgoła inaczej. Po głośnej aferze z udziałem Facebooka i Cambridge Analityca, na światło dzienne wystawione zostały krzywdzące praktyki w obrębie gromadzenia i monetyzacji cyfrowych informacji, a internauci są coraz bardziej świadomi zagadnień związanych z prywatnością. Pojawiła się również technologia, która ma szansę przywrócić im kontrolę nad osobistymi danymi. Mowa tu o polskim IOVO, do którego w kwietniu, w roli doradcy, dołączyła sama Brittany Kaiser.


IOVO to uniwersalna, zdecentralizowana baza danych oparta o DAG (Directed Acyclic Graph)— nowej generacji blockchain. Jest on wolny od ograniczeń swoich poprzedników i pozwala na skalowanie, czyli zwiększanie liczby operacji bez ich spowalniania. — To nie aplikacja czy platforma, lecz infrastruktura obiegu cyfrowych informacji. Za jej sprawą internauci odzyskają kontrolę nad swoimi danymi, by samemu decydować o ich ewentualnej monetyzacji. Każdy z nas powinien mieć wybór komu i w jakim zakresie udostępnia informacje na swój temat. Gromadząc je w cyfrowym portfelu zyskujemy taką zdolność, a za każdy wgląd otrzymamy stosowne wynagrodzenie — tłumaczy twórca IOVO. Jego zdaniem ta funkcjonalność zmienia zasady gry na korzyść użytkowników sieci. — Obecnie wielkie korporacje zarabiają na naszych prywatnych danych miliardy dolarów, a my nie mamy żadnej kontroli nad tym, do jakich celów są one wykorzystywane, nie mówiąc już o udziale w zyskach. Infrastruktura IOVO powstała by ukrócić tę patologię — dodaje Gagacki. Z dokumentu umieszczonego na stronie projektu wynika, że na bazie uniwersalnej sieci IOVO powstawać mają wszelkiej maści zdecentralizowane aplikacje, a portale takie jak Facebook będą mogły się z nią zintegrować, aby w transparentny i kontrolowany sposób korzystać z danych swoich użytkowników. Kiedy to nastąpi? Tego nie sposób przewidzieć. Wiadomo natomiast, że nad uniwersalną siecią przepływu informacji pracuje zespół wybitnych programistów i najlepszych polskich specjalistów od kryptografii. Jeśli uda się im wprowadzić w życie zaledwie cześć ambitnych planów snutych przez Gagackiego — a nic nie wskazuje na to, by było inaczej — to czeka nas prawdziwa rewolucja.

 

Podziękowania dla Marcela Płoszyńskiego.

CEO giełdy BitBay wystosował dziś list otwarty do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. List napisany w imieniu giełdy jak i całej społeczności. List ten odnosi się do obecnej sytuacji w branży i wyraża naszą gotowość do współpracy nad stworzeniem jasnych, zdroworozsądkowych reguł posługiwania się i rozwijania technologii walut cyfrowych i blockchain w Polsce.

Przypomnijmy że kilka dni temu Sylwester Suszek, prezes i założyciel BitBay, największej i zarazem najpopularniejszej, polskiej giełdy kryptowalut przyznał podczas Kongresu Bitcoin, że przyjął zaproszenie premiera Malty i podjął decyzję o przeniesieniu firmy w związku z problemami jakie stwarza Polski rząd wraz z KNF.

Prosimy o udostępnianie tego materiału dla dobra społeczności blockchain.

Korporacja elektroniki użytkowej HTC zaprezentował "pierwszy natywny telefon blockchain", HTC Exodus, który będzie obsługiwał kilka ważniejszych blockchainów, w tym sieci Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH). Twórca HTC Vive Phil Chen ogłosił nadchodzący projekt na konferencji Consensus w Nowym Jorku.

Chen podkreślił, że nadchodzący telefon będzie obsługiwał "wiele protokołów blockchain", takich jak Bitcoin, Ethereum, Lightning Network (LN) i sieć Dfinity. Powiedział, że misją firmy jest wspieranie całego ekosystemu blockchain, aby "pomóc bazującym protokołom poszerzyć bazę dedykowanych węzłów".

Urządzenie mobilne z systemem Android będzie podobno wyposażone w uniwersalny portfel z mechanizmem kryptowalut, a także "bezpieczną enklawę sprzętową". Chen podkreślił również, że HTC Exodus zapewni wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony danych:

Chcę widzieć świat, w którym konsumenci końcowi mogą naprawdę posiadać swoją historię przeglądania danych, tożsamość, zasoby, portfele, wiadomości e-mail, sms - bez potrzeby ingerencji centralnych instytucji.

Chociaż Chen nie określił ani szacunkowej ceny Exodus, ani oczekiwanej daty wydania, powiedział, że firma może rozważyć krypto-walutę jako środek płatniczy dla nadchodzącego, multi blockchainowego telefonu.

HTC zauważył, że jego udział w globalnym rynku urządzeń mobilnych skurczył się z blisko 11 procent w 2011 r. Do mniej niż jednego procenta w zeszłym roku. Podczas gdy wysoka produkcja smartfonów HTC w tym roku może osiągnąć 500 000 do 1 miliona, to liczba ta blednie w porównaniu do Samsunga, który w 2017 roku wysłał 20 milionów sztuk Galaxy S8.

HTC nie jest pierwszym, który opracował telefon komórkowy oparty na blockchain. W kwietniu zorientowany na blockchain programista i dostawca systemów operacyjnych Sirin Labs znalazł producenta smartfonu blokowego. FIH Mobile, filia Foxconn Technology, zgodziła się pomóc w rozwoju telefonu. Foxconn jest gigantem w produkcji elektroniki, współpracuje z klientami takimi jak Apple, Google , Cisco, Huawei i Amazon.

Niedawno pisaliśmy też o planowanym telefonie Huawei, również przy współpracy z Sirin Labs, który miał korzystać z systemu na blockchain. Puki co musimy zadowolić się tylko telefonami z wbudowanymi portfelami kryptowalut, jednak przyszłość rysuje się ciekawie.

Popularny procesor płatności kryptograficznych, Bitpay, ogłosił formalną umowę z Kolegium Podatkowym Hrabstwa Seminole, Joelem M. Greenbergiem. Mieszkańcy hrabstwa począwszy od tego lata mogą płacić w Bitcoin i BCash podatki i inne urzędowe opłaty jak np. prawa jazdy, dowody osobiste, a nawet podatki od nieruchomości.

Joel M. Greenberg, poborca ​​podatkowy w Seminole, wyjaśnił:

Żyjemy w świecie, w którym technologia zapewniła dostęp do usług na żądanie, z dostawą w tym samym dniu i oczekiwaniem na wysoce wydajną obsługę klienta. Powinniśmy oczekiwać tego samego od naszego rządu. Celem mojej kadencji jest sprawienie, aby doświadczenie naszych klientów było szybsze, mądrzejsze i bardziej wydajne oraz aby przenieść usługi rządowe z XVIII wieku do XXI wieku, a jednym ze sposobów jest dodanie kryptowaluty do naszych opcji płatności.

Jeremie Beaudry z Bitpay, wyjaśnia:

Bitpay został uruchomiony, ponieważ rozpoznaliśmy potencjał blockchain do zrewolucjonizowania branży finansowej, dokonywania płatności szybciej, bezpieczniej i taniej w skali globalnej. W biurze poboru podatków w Seminole zaangażowaliśmy naszą pierwszą agencję rządową, aby zaakceptować bitcoin i Bcash, ułatwiając realizację zobowiązań.

Powiatowy poborca ​​podatkowy otrzymuje pieniądze rozliczone do następnego dnia roboczego, płatne bezpośrednio na rachunek w fiat. Władze lokalne oszczędzają cenową niestabilność cen i zwykłe ryzyko związane z kryptografią. Jak podkreśla komunikat prasowy firmy Bitpay, poprzez transakcję typu "push" użytkownik wysyła dokładną kwotę w bitcoin potrzebną do opłacenia rachunku. Eliminuje to tradycyjne oszustwa związane z kartami kredytowymi i kradzieżą tożsamości związane z kartami kredytowymi. "Opłaty są również lepsze niż konkurencyjne, ponieważ 1% za zatwierdzenie jest znacznie poniżej stawki rynkowej. A dla tych, którzy chcą płacić podatki, procesor może być dostępny za pośrednictwem tradycyjnych komputerów lub smartfonów.

BTC Bitcoin

maj 14, 2018

Bitcoin nie jest zależny od jednej organizacji lub grupy ludzi. Bitcoin jest zdecentralizowaną księgą, rejestrem lub bazą danych operacji dokonywanych na bitcoinie, czyli przekazywania środków, operacje te są zabezpieczane poprzez specjalne komputery, które dzięki szyfrowaniu zabezpieczają całą sieć.

Księgi bitcoina czyli blockchain nie da się oszukać, wymazać lub zmienić czegokolwiek w już zapisanej bazie.

Decentralizacja bitcoin oznacza że nikt niema całkowitej władzy nad bitcoinem, zabezpieczają go komputery na całym świecie, wszędzie gdzie jest internet tam każdy może zakupić i uruchomić specjalny komputer, maszynę (koparkę) aby zabezpieczać sieć poprzez jej szyfrowanie i obliczanie kolejnych bloków, taka maszyna zarabia na siebie dzięki prowizji z operacji przekazywania środków które zabezpiecza.

Bitcoin można uznać czymś w rodzaju nowoczesnej waluty, która istnieje tylko w sieci internet. 
Nie posiada papierowej wersji. Bitcoin to waluta zdecentralizowana, czyli nie posiada centralnej instytucji emisyjnej, jest całkowicie niezależna od rządów, banków lub korporacji. Wszędzie tam gdzie jest internet można z niej skorzystać. 

Bitcoin jest walutą, która nie ma granic można ją błyskawicznie przelać z jednego końca świata na drugi omijając pośredników typu banki i instytucje, które normalnie pobierają za to prowizję. 

Bitcoin działa na zasadzie Open Source (otwarty kod źródłowy) dzięki temu każdy może sprawdzić jak działa. Kod bitcoina dostępny jest na GitHub.

Jakiekolwiek zmiany w sieci bitcoin muszą być zatwierdzone przez większość jej górników, jeśli np. część górników nie zainstaluje nowego oprogramowania na swoich maszynach powstanie rozwidlenie blockchaina tak zwany hard fork.

Bitcoin niema właściciela lub zarządzającego, działa w sieci p2p, jest tworzony przez ludzi dla ludzi. 

Działanie bitcoina opiera się o matematykę i kryptografie, dzięki temu jest najbezpieczniejszą walutą świata. 

Bitcoin ma ograniczenie co do ilości, może go powstać tylko 21 milionów, dzięki temu jest odporny na inflację. 

Płacąć bitcoinami musimy wiedzieć że waluta ta jest podzielna do 8 miejsc po przecinku, czyli możemy za coś zapłacić np 0.00000001 BTC.
Bitcoin jest walutą która jest anonimowa w tym sensie że nie można zobaczyć danych przelewającego lub odbiorcy, można natomiast sprawdzić każdą transakcję, oraz adres portfela z którego było wysłane lub odebrane.

ZALETY BITCOINA

Bezpieczeństwo, jeśli zachowamy minimalny poziom bezpieczeństwa i szyfrowanie portfela.
Brak pośredników przy przelewach
Anonimowość transakcji
Szybkość transakcji przelewów międzynarodowych
Bardzo niskie prowizje lub ich brak
Łatwość obsługi
Odporność na inflację
Brak zarządcy - nikt nie zablokuje Ci konta
Brak możliwości cofnięcia transakcji

JAK DZIAŁA BITCOIN

Bitcoin działa na zasadzie sieci p2p (peer to peer) gdzie sieć użytkowników to maszyny do wydobywania które potwierdzają zawierane transakcje. Każdy użytkownik tej sieci przechowuje informacje o tym, do kogo należą dane bitcoiny. Ten rejestr nazywa się „łańcuchem bloków” lub „łańcuchem transakcji” (ang. blockchain). 

Blockchain to kompletny rejestr wszystkich transakcji, jakie przeprowadzono od początku powstania systemu Bitcoin.

Wysyłając bitcoina np. do kolegi, nie wysyłamy tej informacji bezpośrednio do niego tylko do całej sieci systemu z prośbą o potwierdzenie czy transakcja jest poprawna. Potwierdzenie transakcji musi nadejść kilkukrotnie. Potwierdzanie transakcji jest to złożona operacja kryptograficzna - SHA-256 którą obliczają specjalne maszyny.

Transakcje zapisywane są w tak zwanych blokach, czyli pakietach danych. Każdy blok posiada hash poprzedniego bloku, hash jest generowany kryptograficznie na podstawie zawartości bloku, tak więc próba zmiany zawartości już istniejącego bloku nie uda się, bo zmieni się wtedy hash i następny blok nie będzie się zgadzał z poprzednim.

Dzięki takiemu zabezpieczeniu, nie da się zmienić zapisanej historii transakcji, pozostaje tam na zawsze i jest publicznie dostępna w jakimkolwiek eksploratorze bloków bitcoin, np.: blockchain.info, blockexplorer.com, blockcypher.com.

Moc obliczeniowa

Moc obliczeniowa pochodzi z kopalni bitcoin, wiele ludzi i instytucji zarabia dzięki specjalnym maszynom ASIC, aby bitcoin mógł działać, nazywa się ich górnikami.

Obecnie bitcoina z zarobkiem da się kopać na maszynach z chipami ASIC np. Antminer S9 lub Dragonmint T1. Oczywiście oprogramowania do potwierdzania transakcji można zainstalować na dowolnym komputerze jednak ze względu na rosnącą trudność nie jest to już opłacalne - więcej zapłacimy za prąd niż wykopiemy.

Taka metoda potwierdzania transakcji nazywa się Proof of Work (PoW)

Tutaj przeczytasz więcej o algorytmie Proof of Work.

Kto płaci górnikom? 

Część opłaty jest z prowizji a część to nowo stworzone w ten sposób bitcoiny. Kiedyś całość będzie naliczana z prowizji, bo bitcoinów może być tylko 21 milionów.

BitBay, największa i najbardziej popularna Polska giełda kryptowalut oficjalnie przenosi się na Maltę. Sylwester Suszek, prezes i założyciel giełdy BitBay potwierdził podczas wczorajszego Kongresu Bitcoin, iż firma zmienia swoją lokalizację. Zmiana siedziby firmy wisiała w powietrzu od kilku miesięcy, głównie z powodu irracjonalnych przepisów polskiego prawa, restrykcji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Krajowej Administracji Skarbowej. Przeniesienie na Maltę pozwoli giełdzie „rozwinąć skrzydła”, ale spowoduje również odpływ kapitału z kraju, jak i wycofanie się największego gracza rynku kryptowalut w Polsce.

Informacja o przeniesieniu giełdy kryptowalut BitBay na Maltę to strzał w kolano polskich decydentów. Swoimi irracjonalnymi działaniami, urzędnicy Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Krajowej Administracji Skarbowej zabijają rozwijający się rynek kryptowalut w Polsce.  Jeśli tak duży gracz jak BitBay opuści finansowe granice naszego kraju, może to rozpocząć falę przenoszenia się innych przedsiębiorstw i firm za granicę.

KNF marnuje nasze pieniądze

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przejść do bardziej kreatywnej walki z kryptowalutami i inwestowaniem na Foreksie. Chce wydać ponad pół miliona złotych na kampanię ostrzegawczą w mediach.

Otwartą walkę z kryptowalutami KNF i Narodowy Bank Polski rozpoczęły pod koniec ubiegłego roku. To wtedy powstała strona internetowa uwazajnakryptowaluty.pl promowana m.in. hasłem: "Bitcoin powinien zostać zdelegalizowany". Obie instytucje firmowały także klipy zamieszczone na Youtubie, w których jasno tłumaczono, jakie ryzyko niosą ze sobą inwestycje w cyfrowe waluty. Dwa miesiące później okazało się, że za negatywną kampanię NBP i KNF zapłaciły 90 tys. zł.

Tamta akcja okazała się być dopiero początkiem. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała bowiem ogłoszenie o przetargu na realizację kampanii społecznej ostrzegającej nie tylko przed kryptowalutami, ale również piramidami finansowymi czy działaniem na rynku Forex.

Instytucja odpowiedzialna za pilnowanie przestrzegania zasad polskiego rynku finansowego chce także, by dzięki kampanii więcej Polaków dowiedziało się o istnieniu aplikacji KNF Alert.

Jak czytamy na stronie jednego z dystrybutorów darmowych aplikacji, ta udostępniona przed Komisję pozwala "na intuicyjne i szybkie wyszukiwanie podmiotów znajdujących się na >Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego<". Ponadto posiadacze aplikacji są regularnie informowani o wpisaniu nowych podmiotów na listę.

Za kampanię KNF chce zapłacić pół miliona złotych netto. To 615 tys. zł, jeśli uwzględnimy podatek VAT. Za taką kwotę Komisja oczekuje 30-dniowej kampanii. Termin składania ofert upływa 18 maja. Firma zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów, z których najważniejszym będzie gwarantowana liczba odbiorców. Dwie pozostałe to wysokość prowizji dla firmy oraz sposób wyboru grup docelowych.

Dość dobrze zaistniałą sytuację opisuje mem który krąży w internecie.

Paranoja polskich władz zdaje się nie mieć końca, z jednej strony wydawać by się mogło że są szanse na normalne uregulowanie rynku dzięki stworzonemu zespołowi, który działa w sejmie i rozmawia z ludźmi ze środowiska krypto, odwołanie PCC, jednak jak widać KNF nie zwraca na to uwagi. Urzędnicy biorą się za zakazywanie i regulacje czegoś o czym kompletnie nie mają pojęcia. Urzędnicy marnują pieniądze podatników kłamliwymi kampaniami, nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością, poza tym marnują się pieniądze z podatków, które giełdy i firmy technologiczne mogłyby płacić w Polsce. Ogromna szansa dla Polski na udział w budowaniu cyfrowej przyszłości blockchain i ogromne pieniądze, które za tym idą uciekają za granicę.

Szykuje się również kontr kampania informacyjno edukacyjna dla KNF i NBP ze strony środowiska kryptowalut. Więcej szczegółów wkrótce.

Podejrzewa się, że zarządca Mt. Gox, któremu zlecono sprzedaż około 200 000 bitcoinów po bankructwie nieistniejącej obecnie giełdy kryptowalutowej Mt. Gox, sprzedał kolejne 8000 bitcoinów.

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, pomimo krytyki ze strony rynku kryptowalut, zarządca Mt. Gox kontynuował sprzedaż bitcoinów na giełdach kryptowalut, nawet po uznaniu, że sprzedaż dziesiątek tysięcy bitcoinów może z łatwością zachwiać rynek, który jest już bardzo niestabilny.

Dzisiaj, 11 maja, różne doniesienia sugerują, że niedawny spadek cen Bitcoinów i innych kryptowalut został wywołany wyprzedażą monet Mt. Gox. Cztery portfele zarządcy Mt. Gox przelewały około 2000 bitcoinów, wysyłając ponad 8000 bitcoinów w ciągu ostatnich 24 godzin. Biorąc pod uwagę, że zarządca Mt. Gox został poproszony o sprzedaż ponad 200 000 bitcoin i przekształcenie go w jen japoński przez lokalne władze finansowe, jest oczywiste, że wszelkie zewnętrzne ruchy Funduszy powierniczych Mt. Gox prawdopodobnie oznaczają, że BTC są sprzedawane na giełdach kryptowalut.

Podobnie jak większość instytucjonalnych handlowców i inwestorów detalicznych kupuje i sprzedaje duże partie kryptowalut, zarządca Mt. Gox mógł korzystać z rynku pozagiełdowego (OTC) i bezpośrednio współpracować z inwestorami na dużą skalę, którzy są gotowi kupić tysiące bitcoinów.

Zamiast tego zarządca Mt. Gox zdecydował się sprzedać swoje fundusze na giełdach kryptowalut, tworząc efekt domina we wszystkich głównych giełdach i prowadząc rynek kryptowalut do spadku.

Do spadków mogło się dołożyć jeszcze Pineapple Fund, który przekazał ostatnią darowiznę ze swojego funduszu dla Internet Archive.

W grudniu zeszłego roku anonimowy użytkownik Reddit’a zdecydował się przekazać większość bitcoinów różnym organizacjom charytatywnym, nazywając je Funduszem Ananasowym. “Pine” stworzył stronę internetową, której celem było przekazanie 5057 BTC.

Zgodnie z oświadczeniem Pine’a, ostatnia darowizna została przekazana do “Internet Archive”, e-biblioteki, która zapewnia filmy, książki i oprogramowanie bez żadnych kosztów.

Minęło już pięć miesięcy, a właśnie przekazałem moją ostatnią darowiznę z Pineapple Fund do Internet Archive. Sądzę, że to dobry moment na pożegnanie

Jednym z głównych beneficjentów była organizacja Water Project, organizacja charytatywna, której celem jest zapewnienie bezpiecznej, czystej wody pitnej społecznościom w Afryce.

W grudniu fundusz Pineapple dał 1 mln USD na organizację charytatywną, która testuje skuteczność stosowania MDMA(ecstasy) w leczeniu PTSD.

Dodatkowo warto wspomnieć o problemach giełdy UPbit w Korei płd. Szczegóły można przeczytać pod linkiem problemy Upbit.

Wszystko to łącznie z paniką oraz ustawionymi pozycjami "stop loss" przez graczy giełdowych, spowodowało mocny spadek, bitcoin obecnie jest na poziomie 8500 dolarów, a jeszcze wczoraj był wyceniany na 9300$.

 

źródło: ccn

Huawei Technologies, chińska firma zajmująca się technologią komunikacyjną, ogłosiła, że ​​użytkownicy telefonów komórkowych będą mogli pobrać portfele Bitcoin (BTC) na nowych urządzeniach Huawei od piątku.

Huawei wydaje portfel Bitcoin BTC.com w swoim sklepie AppGallery, który zostanie zainstalowany na wszystkich nowych smartfonach Huawei, według Alejandro de la Torre, wiceprezesa ds. Operacji biznesowych na BTC.com. Będzie to podobno pierwsza aplikacja do cyfrowej waluty instalowana fabrycznie na nowych urządzeniach Huawei.

Dostęp do aplikacji takich jak BTC.com jest ograniczony w Chinach, ponieważ rząd blokuje sklep Google Play Androida i niektóre części Apple App Store. Podczas gdy chińskie władze zamykają giełdy kryptowalut i zakazują ICO, ludzie mogą nadal posiadać kryptowaluty.

W marcu pisaliśmy, że Huawei ma zamiar rozwijać smartfon, który będzie obsługiwać aplikacje zdecentralizowane (DAPP) na technologii blockchain. W ubiegłym roku Huawei sprzedał 90,9 mln sztuk telefonów na chińskim rynku, na którym posiada dominujący udział w rynku wynoszący 20,4 proc. Globalny udział Huawei w rynku wyniósł 11,8 procent w pierwszym kwartale 2018 roku. Jaime Gonzalo, wiceprezes ds. Usług mobilnych Huawei powiedział w oświadczeniu:

Z naszej wiodącej pozycji w Chinach, spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości nastąpi ogromny wzrost przyzwyczajeń związanych z przyjmowaniem kryptowalut.

W zeszłym miesiącu Huawei ogłosił wprowadzenie platformy typu Blockchain-as-a-Service (BaaS), która koncentruje się na rozwoju ismart kontaktów, "wysokowydajnej, wysoce bezpiecznej platformie technologicznej blockchain dla przedsiębiorstw i deweloperów".

Tymczasem Chiny planują wydanie ogólnokrajowych standardów blockchain do końca 2019 roku. Dedykowana grupa robocza podobno już rozpoczęła prace nad projektem.

 

źródło: cointelegraph

Bloomberg i bank krypto Galaxy Digital Management Mike'a Novogratz'a, uruchomili Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), który prześledzi dziesięć kryptowalut z "największej i najbardziej płynnej części rynku kryptowalut".

Monety, które zostaną wymienione w indeksie to Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Dash, Monero, Ethereum Classic i Zcash. Bloomberg pisze, że BGCI oferuje "pierwszy instytucjonalny benchmark dla rynku kryptowalut".

Global Product Manager dla Bloomberg Indices, Alan Campbell, powiedział, że "wprowadzenie Bloomberg Galaxy Crypto Index odzwierciedla rosnące zainteresowanie naszych klientów kryptowalutami". W ubiegłym tygodniu Goldman Sachs poinformował , że zaczną handlować kontraktami bitcoinowymi po "zalaniu" prośbami klientów o taką usługę.

Na początku kwietnia były szef Goldman Sachs dołączył do Galaxy Digital jako nowy dyrektor operacyjny. Niedawno właściciel nowojorskiej giełdy wykazał zainteresowanie zezwoleniem swoim klientom na trzymanie i sprzedaż bitcoin.

 

źródło: cointelegraph

Bitbay

Binance