Wczoraj IOTA ogłosiła wprowadzenie na rynek platformy pozwalającej na monetyzację danych przy użyciu mikropłatności za pośrednictwem rozproszonej technologii księgi rachunkowej. Rozwiązanie do gromadzenia danych już zyskało ogromne wsparcie od Microsoft , Fujitsu, Bosch, Deutsche Bank Telekom i innych.

Firma stworzyła coś, co uważa za lepszą opcję w ewolucji technologii Blockchain , zwaną "Tangle". Dzięki temu systemowi firma tworzy sposób dla podłączonych urządzeń, aby móc przesyłać, kupować i sprzedawać różnorodne zestawy danych, jednocześnie tworząc dostęp do danych, które często są nieużywane, a wszystko to ze znacznym bezpieczeństwem.

Demo platformy planowane jest na styczeń i będzie sposobem na udział firm w innowacji. Partnerzy będą również mogli wpływać na funkcjonowanie platformy. Współzałożyciel IOTA, David Sønstebø, powiedział:

Celem jest umożliwienie połączenie gospodarki danych między firmami, a także umożliwienie uczestnictwo naukowcom, a nawet hobbystom. Uroda umożliwiająca drobnoziarnisty dostęp do handlu polega na tym, że tak naprawdę nie wiemy, kto i jak będzie go używał, poza tym, że wiemy, że jest to zupełnie nowy paradygmat

Istnieje nadzieja, że ​​struktura technologii tangle IOTA, bez górników i opłat wydobywczych, pozwoli na rozprzestrzenianie się na dużą skalę mikropłatności dla baz danych, zapewniając dostęp do danych i budowę sieci dla firm do wykorzystania i dostępu do tych danych w celu ulepszenia Internet rzeczy (IoT).

IOTA można kupić na giełdzie Bitfinex, lub Binance. Pojawiają się również pogłoski o tym że ma wejść na giełdę Bittrex. 

Pełny opis IOTA znajdziecie tutaj.

IOT IOTA

listopad 09, 2017

Data startu: 17/07/2016

Twórcy: IOTA foundation

David Sønstebø (Founder)
Dominik Schiener (Co-Founder)
Sergey Ivancheglo (Co-Founder)
Dr. Serguei Popov (Co-Founder)
Per Lind
Dr. Carsten Stöcker
Prof. Gideon Samid
Dr. Navin Ramachandran
Dr. Mervyn G. Maistry
David A. Cohen
Wilfried Pimenta de Miranda
Regine Haschka Helmer

Opis IOTA

IOTA jest to nowy zdecentralizowany rejestr, projekt został stworzony jako oprogramowanie otwarto źródłowe. Dzięki technologicznym podstawom i unikalnym właściwościom otwiera nowe, niedostępne wcześniej, metody użycia technologii Blockchain.

brak opłat za transakcje realizowane w czasie rzeczywistym to jedno z najlepszych rozwiązań ostatnich czasów. Rejestrator Tenagle rozlicza transakcje z pomięciem uciążliwych kursów walutowych i innych opłat, a użytkownicy mogą wymieniać swoje zasoby na żądanie. Dane przechowywane są w bezpieczny i sprawdzony sposób, uniemożliwiający ich utracenie lub zagubienie.

Cechy:

Nieskończona skalowalność,
lekka konstrukcja,
brak opłat transakcyjnych,
brak bloków,
brak wydobycia,
POW do zatwierdzania transakcji,
obsługiwany przez procesory JINN w przyszłości,

W przeciwieństwie do złożonych i ciężkich bloków Bitcoin i tym podobnych, Była ona inspiracją dla twórców, którzy rozwiązują jej problemy przy użyciu ukierunkowanego wykresu acyklicznego (ang. directed acyclic graph – DAG) – the Tangle. Można powiedzieć, że jest to waluta inspirująca się blockchainem, która jednak sama blockchainu nie ma.

Kryptowaluta powstała jako technologia integralności danych i urządzeń przemysłowych dla Internetu rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) -. Ponadto w obszarze zainteresowania znajdują się mikro-kontrolery, czujniki, inteligentne miasta, systemy adaptacyjne. Krótko mówiąc IOTA celuje w bycie kręgosłupem Internetu rzeczy.

Waluta ta ma nie typową specyfikacje, brak bloków i brak wydobycia, cała architektura oparta jest na POW która służy do zatwierdzania transakcji, największym plusem kryptowaluty jest to że nie ma w niej opłat transakcyjnych.

IOTA rozwiązuje następujące problemy swojego kuzyna:

Centralizacja sterowania
Jak pokazuje historia, małe górale tworzą duże grupy, aby zmniejszyć odchylenie nagrody. Prowadzi to do koncentracji władzy (obliczeniowej i politycznej) w rękach kilku operatorów puli i daje im możliwość stosowania szerokiego spektrum polityk (filtrowanie, odkładanie) na pewne transakcje. Chociaż nie ma znanych przypadków, w których operatorzy puli nadużywali swojej władzy, istniało kilka przypadków, w których istniała możliwość. Ta możliwość w systemie monetarnym, zasilającym przemysł wielobillionowy (w USD) jest całkowicie niedopuszczalny.

„Przestarzała” kryptografia
Chociaż kwantowe komputery wielkogabarytowe nie istnieją, firmy zorientowane na przyszłość już zaczęły inicjować kroki w kierunku kryptografii kwantowej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa warto rozsądnie założyć, że w niedalekiej przyszłości może pojawić się sprzęt zdolny do łamania klasycznych kryptowalut, więc przygotowanie jest jedyną obroną.

Niezdolność do prowadzenia mikropłatności
Opłaty transakcyjne są wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z wydobyciem i złagodzenie spamu. Określają również próg dotyczący minimalnej kwoty płatności, poniżej której przelewy stają się nieefektywne.

Nietolerancja partycjonowania
Waluty bazujące na zasadzie Blockchain nie mogą przetrwać długotrwałego podziału sieci, ponieważ może to prowadzić do odwrócenia dużej liczby transakcji. Nie jest również możliwe zainicjowanie zamierzonego podziału w przypadkach, gdy jest to wymagane.

Dyskryminacja uczestników
Istniejące kryptowaluty to systemy heterogeniczne z wyraźnym rozdziałem ról (emitenci transakcji, zatwierdzający transakcje). Takie systemy stwarzają nieuniknioną dyskryminację niektórych elementów, które z kolei powodują konflikty i sprawia, że ​​wszystkie elementy wydatkują środki na rozwiązywanie konfliktów.

Ograniczenia skalowalności
Niektóre kryptowaluty mają trudności w maksymalnej wysokości transakcji, a limity te nie mogą zostać usunięte w sposób zdecentralizowany. Magia limitu ustalonego przed uruchomieniem nie może zaspokoić wymagań systemu, chyba że zostanie ustalona przez osobę o niezwykłej umiejętności przewidywania. Zbyt niska wartość może utrudnić wzrost bazy użytkowników, zbyt wysoka wartość może otworzyć system dla różnego rodzaju ataków.

Wysokie wymagania dotyczące sprzętu
Kryptowaluty pochodne pochodzące z Bitcoina wykorzystują swoje oryginalne podejście oparte na skryptach, które pozwala na wdrożenie szerokiej gamy przypadków użycia. Inne waluty wykorzystują podejście zbliżone do stosowanego przez banki, ale dodają dodatkowe funkcje. Oba znacząco podnosi wymagania sprzętowe ze względu na złożoną logikę przetwarzania transakcji.

Nieograniczony wzrost danych
Przechowywanie wszystkich przejść stanów prowadzi do szybkiego wzrostu danych, a nie zwiększa znacznie informacji o saldzie. Ta nieskuteczność nie może zostać usunięta, nawet jeśli techniką przycinania danych i dużą popularnością waluty może doprowadzić do jego upadku.

Interakcyjność Tangle-Blockchain

Iota nie stara się zastąpić bloków w całości, ale działa jako uzupełnienie bieżącego ekosystemu blokowego, działając jako oracle dla inteligentnych platform kontraktowych, takich jak Ethereum i Rootstock. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo bloków, umożliwiając włączenie punktów kontrolnych do transakcji.

Prezentacja wideo IOTA

 

Unikalny protokół

Pierwsza kryptowaluta bez blochchaina, IOTA używa protokołu o nazwie „Tangle”, każda pojedyncza transakcja formuje nowy blok i weryfikuje się sama. Aby wszystkie się udało, najpierw muszą zostać zweryfikowane dwie losowo wybrane transakcje z sieci. Dzieje się to na podstawie uproszczonej wersji znanego z Bitcoina proof-of-work, tak więc możnaby powiedzieć, że transakcje nie są bezkosztowe. Jednak ilość pracy wymagana przez PoW jest tak niska, że każde urządzenie może tego dokonać, więc w praktyce koszt transakcji nie istnieje.

Skalowalność – z racji tego, że każda następna transakcja weryfikuje dwie pozostałe w sieci, system sam dopasuje się do wzrostu popularności. Zapomnieć można więc o czymś takim jak wielkość bloku.

Jeśli rozumiemy Tangle, jako “splot” wszystkich transakcji, to kiedy urządzenie dokonuje transakcji offline, może potem podłączyć swój subtangle – “podsplot” do głównego rdzenia. Jest to bardzo obiecujące rozwiązanie, ponieważ węzły nie muszą być cały czas online.

Podaż – Z racji braku wykopywania monet, wszystkie powstały już w pierwszym bloku.

ICO /  Premining  – W 4 kwartale 2015, zebrano 1337 BTC wartych wtedy $584 000 – 2,779,530,283,277,761 tokenów. Na coinmarketcap.com widać jednak 2,779,530,283 MIOTA, dzieje się tak, ponieważ 1 MIOTA (Mega Iota) = 1.000.000  podstawowych jednostek.

MAM 

pierwszy rozszerzalny moduł rdzenia IOTA umożliwia wymianę między węzłami danych przez Tenagle z pełnym zabezpieczeniem i uwierzytelnieniem. Łatwe udostępnianie danych daje możliwość dostrojenia częstotliwości w czasie rzeczywistym, co przekłada się na możliwość otrzymywania danych o transmisji niezależnie od strefy czasowej.

Portfele

http://www.iotawallet.info/

Whitepaper

http://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf

Roadmap

Na tej stronie aktualny RoadMap

Oficjalna strona

https://iota.org/

Giełdy

Bitfinex

Binance

 

 
 

Bitbay

 

Reklama